Moskee-wedloop in Nederland vóór de Provinciale verkiezingen 2015

Onderstaand geredigeerd artikel verscheen eerder op Burgerjournalisten

Het heeft er alle schijn van dat er al een aantal jaren een wedloop gaande is in de Nederlandse steden en dorpen om voor een bepaalde verkiezing in iedere wijk een beeldbepalend Islamitische en/of Arabische nederzetting neer te zetten, of in ieder geval alvast een kavel te hebben aangekocht. Dit keer zien we dezelfde wedloop vóór de Provinciale verkiezingen van 18 Maart 2015 zich afspelen. (Mega Moskee Gouda !)

Geheel tegen de wil in van de autochtone bewoners verlenen zittende wethouders en gemeenteraden van de Nederlandse steden hun volle medewerking aan de transformatie van de ooit zo oer-Hollandse leefomgeving. In talloze steden wordt keihard geknokt door buurtbewoners voor het behoud van de Nederlandse cultuur en veiligheid meestal ook ondersteund door de Partij voor de Vrijheid, maar het gemeentelijk bestuur bestaande uit partijen zoals PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks heeft schijt aan haar inwoners. Het laatste voorbeeld is het inmiddels zeer omstreden plan voor een megamoskee in Gouda op de plek van de Prins Willem Alexanderkazerne. (zie ook het “Gouda Moskee Dossier” op Geenstijl) (RTLZ – Groen licht voor grote moskee Gouda)

Het gevolg is dat ons Nederlandse Polderlandschap in een ijl tempo wordt getrans-formeerd naar een Islamitische onheils staat met reusachtige Arabische gebouwen, met torenhoge minaretten en koepels, die ver boven de Hollandse windmolens en historische trapgevels uitsteken. Deze manier van bouwen heeft niets anders tot doel dan de gehele omgeving te domineren en te overheersen. (In 2010 telde Nederland 453 moskeeën) Overigens ter aanvulling en ter overvloede wil ik u als lezer er op wijzen dat alle grond waar een moskee staat of komt te staan, Islamitisch veroverd gebied is wat nooit en te nimmer meer zal worden af gestaan aan de originele bewoners van het betreffende gebied. Grondgebied waar een Moskee staat of verrijst is dan Dar al Islam (Islamitisch Grondgebied), het gebied er om heen is Dar al Harb (Oorlogsgebied)

Nagekomen bericht Parool 05-02-2015 »» PvdA, D66, SP en GroenLinks stemden voor de komst van een Moskee in Amsterdam Noord. Het bestuur van moskeevereniging Arrayan hoopt in 2017 te verhuizen naar de nieuwe locatie. De gemeenteraad moet nog definitief groen licht geven. (maar dat zal wel slechts een formaliteit zijn) De Partij van de Ouderen, Belangen Partij Noord, Partij van Vrije Amsterdammers en VVD stemden tegen. De nieuwe Moskee moet plaats gaan bieden aan zo’n 400 gezinnen. Dat getal is een beetje misleidend, want hoe groot zijn deze gezinnen ? Laten we even uitgaan van een gemiddeld gezin van 4 personen maal 400 is 1600 personen. Dat zou dus inhouden dat ook in Amsterdam Noord er een behoorlijk kolossaal gebouw moet verrijzen om al deze mensen te kunnen herbergen. Ook met deze beslissing is het opvallend dat deze vlak voor een belangrijke verkiezing is genomen. Toeval ? Kennelijk wil men nog even snel dit soort beslissingen er door drukken voor het geval straks de verkiezings uitslagen negatief uitpakken voor de politieke partijen die dit allemaal mogelijk maken. En vooral dat laatste is t.o.v. de autochtone bevolking pas echt schandalig.

Groeten uit ANTICHRISTELIJK NEDERLAND_lrg

Het strategische draaiboek en nederzettingenbeleid van de gezamenlijke Islamitische organisaties blijkt eenduidig, ongeacht of het nu Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse of Surinaamse organisaties zijn de werkwijze is vrijwel altijd indentiek.

1. Schrijf je in als stichting met een religieuze doel;
2. Claim op basis van vrijheid van godsdienst een oud gebouw dat geschikt is om als gebedsruimte, zo mogelijk centraal in een wijk gelegen;
3. Pareer iedere tegenwerking met beschuldigingen als “discriminatie” en dreig met een gang naar de rechter;
4. Verdiep je in het bestuur van de gemeentelijke politiek:
5. Zorg dat je je bij een islamvriendelijke partij aansluit en verkrijg bestuurlijke invloed;
6. Vind een legale weg om subsidies te vergaren ter ondersteuning van de moskee;
7. Paai autoriteiten zoals politie en invloedrijke gemeentelijke politici door ze regelmatig uit te nodigen voor speciale gelegenheden;
8. Overtuig het gemeentebestuur en de autoriteiten ervan dat de moskee eveneens een belangrijke sociale rol vervult en wil bijdragen aan integratie;
9. Paai politieke partijen door ze uit te nodigen in de moskee met als doel om een noodzakelijke uitbreiding of verhuizing onder de aandacht brengen;
10. Overtuig het gemeentebestuur ervan dat de stichting ten doel heeft gesteld om een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen voor alle moslims;
11. Vermijd het woord “moskee” en spreek over een “multifunctioneel centrum” opdat culturele activiteiten formeel mogen worden gesubsidieerd (scheiding staat en kerk)
12. Betrek nu ook vrouwen en kinderen in de “strijd” en geef aan dat er dringend behoefte is aan een aparte bidruimte voor vrouwen en onderwijsbegeleiding van kinderen;
13. Zoek naar een strategische plek in het centrum van een wijk, dit kan een kavel zijn maar ook een oud gebouw (ter sloop);
14. Indien het bestemmingsplan een vestiging niet toelaat, gebruik de invloed die in het verleden bij de politieke partijen en andere autoriteiten is opgebouwd om het bestemmingsplan aan te passen
15. Vraag subsidie aan bij het gemeentebestuur voor financiële ondersteuning van de sociale en culturele activiteiten ter bevordering van integratie;
16. Doe een dringend beroep op de “broeders en zusters” om geld te doneren voor aanschaf van een kavel en citeer het volgende “Wie een moskee voor Allah bouwt, bouwt Allah een huis in het Paradijs.”
17. Onderhandel over een milde aankoopprijs van de kavel of het gebouw, het is van strategisch belang dat de grond of het gebouw in eigendom wordt verkregen!!
18. Zorg dat vrijstelling wordt verleend en een bouwvergunning wordt verkregen;
19. Het is van eminent belang dat het nieuwe gebouw wordt voorzien van tenminste één koepel en één minaret verder dienen alle faciliteiten aanwezig te zijn gericht op het in stand houden van de islamitische cultuur zoals bibliotheek, islamitische school, islamitische winkel etc.
20. Probeer, daar waar mogelijk, te eisen dat er minimaal een keer per week, het liefst meer een oproep tot gebed (adhaan) gedaan kan worden.

(Zie ook »» “Het Project” Geheim document van de islam om de wereld te veroveren.)

Vrijmetselaars Nieuwbouw Enschede

Naast de bouw van de vele moskeeën zien we in Nederland nog een ander fenomeen. De oerhollandse gezellige kneuterigheid van bouwen, die Nederlandse woonwijken voorheen altijd zo gezellig maakten, worden door middel van abstracte, kille, onpersoonlijke en afstandelijke Vrijmetselaars nieuwbouw vervangen. In heel Nederland zijn er inmiddels voorbeelden genoeg te vinden van dit soort Vrijmetselaars Nieuwbouw. Traditionele gebouwen worden vervangen door afgrijselijke en afstotelijke bouwwerken. Om over de vormen van de verschillende antichristelijke Moskeeën nog maar te zwijgen.

Steeds meer valt het op dat er een éénheids worst van woonwijken en winkelcentra aan het ontstaan is. De oerhollandse gezelligheid is er ver te zoeken, sterker het is er niet. En dat is ook precies te bedoeling. Het Nederlandse volk wordt langzaam losgeweekt van haar Joods Christelijke wortels en tradities. Kerken verdwijnen in rap tempo mede veroorzaakt door de verzuiling en in de plaats er van krijgen Nederlanders te maken met een andere god. Of beter gezegd meerdere afgoden. Want naast de ongod allah, die een antichristelijke leer propageerd, wordt de invloed van de liberale D66 god en de god van het geld steeds belangrijker en sterker voelbaar. En dat heeft uiteraard gevolgen. Het meest bizarre is dat de 2 belangrijkste christelijke partijen Christenunie en de Staatkundig Gereformeerde partij hier niet tegenin gaan. Zij werken er zelfs aan mee.

De straf van God de Vader is dan ook hierin gelegen dat wanneer kerken veranderd worden in moskeeën Hij een andere god en haar aanhangers naar ons toestuurd om eens te kijken hoe leuk wij dat vinden. Christelijk Nederland heeft de zegeningen van God de Vader ingeruild voor korte termijn profijt door middel van afgoderij. De straf voor deze grote zonde zal niet lang uitblijven !

Jezus was een palestijn (alweer)

Islamitische_Kerst_Leugen

In de laatste dagen zal men de leugen meer liefhebben dan de Waarheid, hij zal velen verleiden en misleiden en hen tot het eeuwige verderf leiden. In de druk der tijden zult gij dit alles zien, wees niet verontrust, dit alles moet geschieden, volhard in de Liefde des Heeren opdat ook gij moogt staan voor Zijn aangezicht,  gij allen die Zijn Woord hebben bewaard.

Afgelopen Kerst stuurde (Bar) Abbas v/d Filistijnen de volgende Kerst boodschap de wereld in : Jezus was een palestijn en blah blah blah blah. (Diepe Zucht)
Zie de tweets, de links en verbaas uzelf over hoezeer deze Arabier zich als de huidige bastaard filistijn tegenover de hele wereld afgelopen kerst volkomen belachelijk maakte.

http://www.theblaze.com/stories/2013/12/24/palestinian-president-insists-jesus-was-palestinian/

http://news.yahoo.com/abbas-says-jesus-39-palestinian-messenger-39-180600313.html

http://www.timesofisrael.com/israel-pans-outrageous-rewriting-of-christian-history-by-abbas/

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.564989

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4468804,00.html

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175530

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/12/24/Abbas-calls-Jesus-a-Palestinian-messenger/UPI-53261387886980/

http://www.frontpagemag.com/2013/joseph-klein/palestinian-president-abbas-hijacks-jesuss-identity/

Islamisten in Engeland willen Kerstfeest misbruiken

Islamisten in Engeland, onder aanvoering van de extremist Anjem Choudary, willen op 24 December (kerstavond) voor de St. Paul’s Kathedraal in London een ‘open debat’ houden over de moslim jezus.

Dat de islamisten al veel langer bezig zijn om het vrije westen te ontjoodsen en ontchristenen is voor velen al geen bijzonderheid meer. Maar dat men de brutaliteit heeft om op de dag voor Kerst te proclameren dat de Jood Jezus Christus een moslim is tart elke beschrijving.

Bijgaand de poster die men massaal rondstuurd, via social media en op straat ronddeeld.

Saillant detail : Aan de onderkant van de poster spreekt de geest van de anti christ die zegt dat Jezus Christus NIET de Zoon van God is !

Poster_AC

Het officiele persbericht : http://www.anjemchoudary.com/press-releases/public-debate-on-christmas-eve-about-the-true-message-of-jesus

ISLAM = RELIGIE VAN DE DUIVEL

In onderstaande video een verslag en interview met Pastor Umar Mulinde uit Uganda die door een aanslag van een moslim bijtend zuur in z’n gezicht kreeg gegooid.
In dit schokkende en huiverende Interview maakt de Pastor één ding heel erg duidelijk : ISLAM IS GEEN RELIGIE VAN VREDE en MOSLIMS ZIJN DUIVELS OP AARDE.

De video begint met een collage van foto’s die het gezicht tonen van de Pastor voor de aanslag om daarna over te gaan in de huidige staat van z’n gezicht ten tijde van het interview dat werd afgenomen in het Sheba Ziekenhuis in Tel Aviv door J. Mark Campbell. Aan het eind v/d video doet de pastor een oproep aan Amerika en de rest v/h vrije westen om tegen de islamisering te strijden.

Zijn oproep is tevens een waarschuwing dat als de islamisering niet wordt tegengegaan we in het vrije westen hetzelfde risisco lopen als de vele christelijke regio’s in verschillende islamitische en Afrikaanse landen reeds hebben ondervonden. Waarvan het getuigenis van deze Pastor een triest bewijs is.

De video bevat schokkende beelden van het zwaar gehavende gezicht v/d Pastor u bent dus vooraf gewaarschuwd.

Joepie, de Winterboerka is er eindelijk !

We hadden er op kunnen wachten natuurlijk maar nu is er ie dan toch eindelijk, “De Winterboerka” ! Het ultieme islamiserings middel die de verhoudingen in Nederland nog meer op scherp zullen zetten.

Vooralsnog lijkt het hier om een ludieke actie te gaan die op dit moment nog allesbehalve serieus wordt genomen. Toch is dit een teken aan de wand want zo schrijft men op de website http://winterboerka.nl/index.html dat het straks ook de bedoeling is zelf een winterboerka te kunnen samenstellen in kleur en compositie. Het is dus slechts wachten op een winterboerka in vlotte groene Hamas kleuren met ludieke teksten uit o.a. de Koran zoals “Dood aan de Joden” “Amerika is Grote Satan” “Israël is kleine Satan” en meer van dat fraais. 

In elk geval kan men met de winterboerka fijn provocerend rondlopen in de publieke ruimte om zo bij de naieve Hollander nog wat extra zout in de wonden te wrijven. “Het is uiteraard ook een prima kledingstuk voor René Danen en zijn Internationaal Socialisten om er de a.s. Kristallnacht herdenking van 9 November mee te vieren !

Dagblad Trouw schrijft :

Handige vinding van een Amsterdamse ontwerper: de winterboerka.
Het gezichtsbedekkende kleed houdt u warm tijdens Hollandse winters.
Ook interessant voor niet-moslims.

Het damesmodel heeft een ‘satijnen oogvenster’, de mannelijke variant is ‘extra stoer’ en ‘warm gevoerd’. Voor boetes hoeft u niet bang te zijn, legt de ‘webshop’ Winterboerka.nl geruststellend uit. Het verbod op het dragen van alle gezichtsbedekkende kleding, waaraan Den Haag momenteel werkt, is niet zo universeel als het lijkt.

‘Deze wet kent al uitzonderingen voor zaken als carnavalskleding of Sinterklaaskostuums. Wij vermoeden dat er ook weinig arrestaties gedaan zullen worden voor het dragen van een bivakmuts tijdens het schaatsen of een gezichtsbedekkende sjaal tijdens een lange fietstocht. Het dragen van de winterboerka valt onder het onvervreemdbare recht op het aantrekken van warme kleding.’

Uitverkocht
Bestellen is tijdelijk onmogelijk. De muts zou momenteel uitverkocht zijn. Is het product slechts een ludieke actie? Of schuilt er ook een politiek statement in de (fictieve) winterboerka? Een van de bedenkers van de stunt, een grafisch ontwerper uit Amsterdam, is niet bereikbaar voor commentaar.

Zonder schroom belooft hij op zijn website alvast een reeks nieuwe producten. ‘Waaronder de Delfts-Blauwe boerka en de Friese tulpenboerka. Binnenkort hopen we de mogelijkheid aan te bieden om zelf je eigen boerka te bedrukken met een patroon naar keuze.’

Bronnen : Trouw | Winterboerka

Moskou stemt in met bouw van Gigantische Mega Moskee voor 5000 islamieten

Artist impressie van de te verrijzen Mega Moskee in Moskou

Na jaren onderhandelen zijn de gemeente Moskou en de islamitische gemeenschap tot een plan gekomen voor de bouw van een moskee waar 5000 gelovigen in kunnen. Dat meldde de krant Komsomolskaja Pravda woensdag.

Met een koepel van 75 meter hoog zal het religieuze gebouw de ,,grootste en mooiste moskee van Europa zijn”, zo zei een woordvoerder van de islamitische gemeenschap.

Het voornemen van Moskou roept scepsis op onder de Christen orthodoxe gelovigen in de Russische hoofdstad. Zij vrezen voor een toenemende islamisering in Rusland. Het land wordt vaker opgeschrikt door bloedige terreuraanslagen door daders uit islamitische deelrepublieken.

Wanneer het buitenterrein van het gebouw wordt meegerekend is er extra ruimte voor 15.000 mensen. De moskee is overigens niet de grootste van Rusland. In de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië staat een moskee waar 10.000 gelovigen in passen.

Artist impressie van de te verrijzen mega moskee met buiten terrein

Bronnen : Komsomolskaja Pravda | De Pers | HLN | Knack | Reformatorisch Dagblad | Skynet

Referenties : Jesaja 17, Ezechiël 38 & 39 | Trefwoorden : De Magog Assur alliantie

Ook hoofddoekjes zijn niet veilig.

Sluier_Vagina

Door Keesjemaduraatje

“Ik stel een simpele vraag: Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld ? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde ? Beseft zij dan niet dat de vrouw juist uit de hoofddoek een veiligheidsgevoel put en daarmee respect afdwingt ? “

Aan het woord is : Sheikh Fawaz Jneid van de Al-yaqeen moskee in Den Haag. Hij verwoordt en bevestigt met deze uitspraken, de verwijten die islambashers al jaren op het internet maken. Namelijk dat gehoofddoekte vrouwen gevrijwaard zouden blijven van sexueel getinte opmerkingen en aanranding en dat de niet-gelovige vrouwen, althans de niet-moslimvrouwen, daarmee vogelvrij verklaard worden.

Nu blijkt echter dat zelfs gehoofddoekte moslimvrouwen in de Nederlandse treinen niet veilig zijn. Nora Kasrioui strijdt al jaren voor vrouwenrechten. Ze is lid van het FNV hoofdbestuur en PvdA lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Nora draagt keurig een hoofddoek en wordt toch sexueel lastig gevallen in een trein.

Lees Maar : “Ik ben geil” om even later te zeggen: “Vergeef me”
09-09-2009 18:24
Het is ongelooflijk. Gisteravond stapte ik tegen 23.00 op de trein toen ik voelde dat die jongen die achter me stond (een Marokkaan met in iedere hand een geopende fles bier) wat van plan was. Mijn intuitie waarschuwde me…zijn blik stond mij niet aan maar ik negeerde hem volledig.

Toen ik in de treincoupé ging zitten voelde ik de jongen zeer dicht tegen me aan, maar dan wel zo dat hij mij nét niet aanraakte. Hij riep: “Jongen, jij maakt mij geil. Erg geil. Ik wil bij je komen zitten. Op je zitten.” Hij probeerde mijn tas op zij te duwen. Ik toonde, in ongesproken woorden, weerstand. Ik wist dat praten bij dit soort jongens (hij moet ongeveer 25 jaar geweest zijn) in dit stadium averechts zou werken.

Ik keek hem zeer strak aan en als blikken konden doden, dan had mijn blik dat wel gedaan. Hij zette direct een paar stappen zijwaarts en ging een paar plaatsen verder rechts voor mij zitten. Ik negeerde hem, maar hij zat zo te kijken en aan zijn broek te friemelen dat ik direct besloot om eens Arabisch te gaan bellen (om te voorkomen dat hij met zijn blote edele delen terug zou komen o.i.d.). Want het kon wel eens zo zijn dat hij niet eens wist dat ik Marokkaanse was en het zou me niet verbazen als hij tot inkeer zou komen en zijn excuus aan zou bieden. Het kan verkeren (zei Bredero 🙂

Na een tijdje Arabisch bellen en bij mijn bestemming aangekomen, wilde ik naar de uitgang lopen. Hij staat op, probeert mijn arm vriendelijk aan te raken zodat ik hem aan kijk en zegt: “Het spijt me heel erg zuster. Vergeef me aub. Ik zal het nooit meer doen”. Ik draai me om en zeg: “Als je me belooft dat je vrouwen -moslim of niet- nooit meer zo hufterig aanspreekt, dan denk ik er over na je te vergeven.”. “Ik zweer het”, zei hij met ingedoken schouders. Terwijl ik naar de uitgang liep riep ik hem nog na: “En gedraag je. Nederland is Marokkaanse jongens zoals jij zat. En ik ook!”

Bron : Keesjemaduraatje

Referentie Artikelen : Vrijdagmiddag Middeleeuwen op GeenStijl | Anja’s Duivelse Dilemma