Israëlische Ambassade aangevallen in Caïro

De maker van bijgaande video gaat er van uit dat met het aanvallen van de Israëlische ambassade een belangrijke Bijbelse profetie is vervuld. Uiteraard staat het de kijkers vrij om dit te beamen of te ontkennen.


Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst

We con the World Reprise

(Start Havens & Routes Prutielle2, Klik op afbeelding voor vergroting)

Binnenkort gaat er weer een konvooi met zogenaamde “hulpgoederen” afvaren naar Gaza, voor diegene die dat nog was ontgaan. Inmiddels is de datum uitgesteld naar 5 juli.

Op die dag hopen diverse, drijvende doodskisten, oftewel zwaar veroestte, en verrotte afgedankte en afgekeurde en uit de vaart genomen voormalige cruisse schepen af te varen richting Gaza. Afgelopen week pakte de Telegraaf met 2 flinke artikelen over deze pruttielle uit, waar onder andere ook te lezen was dat geen enkele verzekerings maatschappij deze schepen wenst te verzekeren.

Voor de actievoerders is dat natuurlijk een grote domper, maar ja dat geeft verder allemaal niet, het gaat erom dat er gevaren gaat worden voor het grote doel van de afgod allah. En dat is JODENHAAT en Joden Vermoorden terwijl men het liedje zingt, “Khaybar Khaybar”

En dus vaart men uit op 5 juli, de reden van uitstel is mogelijk van organisatorische aard want meer en meer haken de schreeuwlelijkerds voor vrijheid en gerechtigheid voor de zielige filistijntjes af. Vooral de schreeuwers van het eerste uur laten het dramatisch afweten.

Zo vaart de voormalige Heks van de Senaat, Anja Vuilnisbelt uiteraard niet mee, ondanks dat ze een ongelofelijke GROTE SMOEL heeft. Ook de Tarantula van Nederland, Gretta Duisenberg blijft op advies van haar spinnenfamilie liever veilig thuis. Andere dwazen moeten haar lading kapotte gehoorapparaten maar gaan afleveren. Er zijn inmiddels nog maar ongeveer 300 dwazen over die van plan zijn om op te stomen naar Gaza. En er gaat slechts een handvol ouwe rotzooi mee dat door moet gaan voor “hulpgoederen”.

Gelijktijdig laat men de rest van de Arabische broeders die elders in de islamitische wereld tot Brinta worden geschoten stikken, en zo hoort dat ook, daarmee toon je immers aan dat je het karakter hebt van een kakkerlak.

Ondertussen blijven de hypocriete en huichelachtige strijders van het eerste uur deze pruttielje verdedigen in diverse flut babbelprogramma’s. Zo was daar de relnicht van het Vaticaan, Antoine Bodar die bij Knabbel en Babbel met een uitgesmeerde babyface een toneelstukje opvoerde waar de propaganda machine van Goebbels zijn vingers van af zou likken. En nee aan die vingers zit in dit geval geen stront. Het is wel antisemitische drek waar de honden geen brood van lusten.

Vorig jaar mislukte de pruttielle en er verscheen toen een hilarische video met als titel “We con the World”.
Uiteraard mogen Joden zoiets helemaal niet maken en dus werd de video VERBOTEN en verwijderd, maar na enige tijd mocht het ineens weer wel. Maar ja toen was de kracht van de betekenis en het nut van de video er al vanaf dus dat schoot ook niet echt op. De video staat gelukkig nog steeds online dus wil je nog even meelachen om de hypocrisie van deze pruttielle kijk en zing dan gezellig mee.

De tekst van het lied staat onder de video.

There comes a time
When we need to make a show
For the world, the Web and CNN
There’s no people dying,
so the best that we can do
Is create the greatest bluff of all

We must go on pretending day by day
That in Gaza, there’s crisis, hunger and plague
Coz the billion bucks in aid won’t buy their basic needs
Like some cheese and missiles for the kids

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
With guns and our own knives
The truth will never find its way to your TV

Ooooh, we’ll stab them at heart
They are soldiers, no one cares
We are small, and we took some pictures with doves
As Allah showed us, for facts there’s no demand
So we will always gain the upper hand

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
we’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV

If Islam and terror brighten up your mood
But you worry that it may not look so good
Well well well well don’t you realize
You just gotta call yourself
An activist for peace and human aid

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV

We con the world
We con the people
We’ll make them all believe the IDF is Jack the Ripper
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV
We con the world (Bruce: we con the world…)
We con the people (Bruce: we con the people…)
We’ll make them all believe the IDF is Jack the Ripper
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV
The truth will never find its way to your TV

Informatie Bron : Just Journalism
Bron Afbeelding : IHH.org.tr

Obama’s sympathie ligt bij Palestijnen

Ten noorden van Tel Aviv is Israël – het Israël van de wapenstilstandslijn van 1949 – niet meer dan vijftien kilometer breed. Mijn vrouw rent dat in anderhalf uur. Een raket die wordt afgevuurd vanaf de Westoever doet er minder dan een minuut over om het strand te bereiken, te kort voor mensen om een schuilkelder in te duiken. Militairen zeggen: Israël heeft geen ’strategische diepte’. Wat dat betekent is duidelijk.

In een gepacificeerde omgeving zou zo’n dunne grens geen probleem vormen. Nederland is in Limburg op een bepaalde plek nog dunner. Maar Israël ligt in het Midden-Oosten. Natuurlijk heeft Israël niets te maken met de achterlijkheid, de armoede, de vrouwenonderdrukking en het religieuze fanatisme in de Arabische wereld. Dat hebben de Arabieren zelf op hun geweten. Maar op Israël wordt hun zelfhaat geprojecteerd.

Waarom president Obama uitgerekend op dit moment in de geschiedenis Israël bij de verwarrende ontwikkelingen in de Arabische wereld wilde betrekken, is geen raadsel. Obama heeft zich lange tijd verdiept in het IsraëlischPalestijnse conflict, en tot hij senator in DC wilde worden, vertoonde hij zich veelvuldig op bijeenkomsten van Palestijnen. Hij heeft een cursus gevolgd bij de omstreden Egyptische ideoloog Edward Said (die altijd beweerde Palestijn te zijn, wat een fictie was) en in Chicago waren Obama’s beste vrienden de terrorist William Ayers en Saids opvolger Rashid Khalidi, op dit moment de meest vooraanstaande verdediger van de Palestijnen in de VS.

Obama besloot zijn mond over Israël te houden toen hij Amerikaanse Joden nodig had bij de campagne om senator te worden. Maar het is duidelijk waar zijn hart ligt.

Noord-Brabant

Wanneer je het gigantische grondgebied tussen de Atlantische en de Indische Oceaan in ogenschouw neemt, is het moeilijk om Israël te vinden. Het is een schilfertje land aan de westerse grens van het grote Aziatische continent. Gaza heeft de omvang van een ranch van een Amerikaanse miljardair. De Westoever is nauwelijks groter dan de provincie Noord-Brabant, en de omvang van de Joodse nederzettingen daar bedraagt daarvan, uiteindelijk, slechts enkele procenten, die Ehoed Barak in zijn vredesvoorstellen had willen behouden door een grondruil bij, bij voorbeeld, het piepkleine Gaza.

Ja, er zijn duizenden slachtoffers gevallen sinds de oorlog in 1948, maar op de beroemde lijst met het aantal doden in conflicten sinds 1950 van de Duitse socioloog en genocidedeskundige Gunnar Heinsohn staat het IsraëlischArabische conflict op plaats 49. Wie de kranten leest, denkt dat dit conflict het ergste in de wereld was (dat was de massaslachting door Mao in China).

Israël heeft het zuiden van Libanon en Gaza opgegeven – wat het terugkreeg waren raketaanvallen. Al sinds 1948 gaat dit conflict niet over land – het gaat over bestaansrecht. In één zin luidt dit conflict: de meerderheid van de Palestijnen kan het bestaan van de staat Israël niet verdragen. En omdat Israëliërs zichzelf niet willen opheffen, blijft dit conflict voortduren tot een van de twee partijen ineenstort.

De huidige Palestijnse identiteit is een recente uitvinding. Met de term Palestijnen werden tot de oprichting van de staat Israël de daar levende Joden bedoeld. De bekende Israëlische krant The Jerusalem Post heette vóór 1950 The Palestine Post. Het bindmiddel van de Arabieren die zich Palestijnen noemen is de droom van het ’recht op terugkeer’ naar de streken die nu in Israël liggen. Als Israël dat zou toestaan, zou het ophouden te bestaan. Het conflict is dus onoplosbaar tot de Palestijnen er zich bij neerleggen dat Israël, een van de in technologisch opzicht meest vernieuwende landen in de wereld, niet zal verdwijnen.

Benjamin Netanjahoe en al zijn voorgangers hebben het voortdurend benadrukt: Israël kan onmogelijk het ’recht op terugkeer’ aanvaarden. Tegelijkertijd kan geen enkele Palestijnse leider dat ’recht op terugkeer’ opgeven. Israël wil de Westoever niet verlaten zonder duidelijke voorwaarden – een militaire aanwezigheid langs de Jordaan, een gedemilitariseerde Palestijnse staat, het behoud van grote nederzettingen langs de grenzen van 1949, een open en veilig Jeruzalem – en dus blijft de huidige situatie voortbestaan.

Weet Obama dit niet? Natuurlijk wel. En hij weet ook dat hij Netanjahoe, die onderweg weg was naar Amerika, met zijn speech zou provoceren, ook al week hij nauwelijks af van het bestaande Amerikaanse idee dat Israëls toekomstige grenzen, met correcties, min of meer die van 1949 zouden volgen. Maar Obama’s sympathie ligt aan de Palestijnse kant, en dat was voelbaar.

De sympathie van het Congres ligt aan de Israëlische zijde, zoals de overweldigende begroeting van Netanjahoe in het Huis van Afgevaardigden liet zien. Netanjahoe’s speech werd zesenvijftig keer door applaus onderbroken, vijfentwintig keer was het een staande ovatie. Het was een dramatisch signaal van het Congres aan Obama: je bent te ver gegaan. De Democratische leider Harry Reid gaf op een congres van Joodse organisaties afgelopen maandag een felle pro-Israëlspeech en viel Obama publiekelijk af. Ook Nancy Pelosi wist niet hoe snel ze afstand van Obama moest nemen. Amerika houdt van Israël. Amerika herkent zich in het grootse menselijke experiment dat de Joden daar uitvoeren.

Misvatting

Obama is een ideoloog en kan dus de wereld niet objectief bekijken. Hij denkt dat de demonstraties en opstanden het begin inluiden van moderne Arabische samenlevingen, maar dat is een misvatting. Die vermeende modernisten had hij een positieve boodschap willen brengen – het werkte als een boemerang.

Hij heeft zijn partij geërgerd, Joodse donoren, Israël, en de Palestijnen ook.

In september zijn er verkiezingen in Egypte. Inmiddels wordt de grens met Gaza geopend en krijgt Hamas, een islamistisch-fascistische beweging gesteund door Iran, de ruimte raketten te importeren. In september weten we of dat een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten inluidt. Eén ding is zeker: de koude vrede tussen Israël en Egypte is ten einde. Wat een Arabische lente lijkt te zijn, is in werkelijkheid het begin van een nieuwe diepe winter. Obama heeft er geen enkele greep op.

Bron : Telegraaf Abonnee Editie

Strijd om Jeruzalem

Toen de Israëlische regering op 10 maart meedeelde dat er in Ramat Shlomo (Hoogte van Salomo; zie kaartje) 1600 huizen gebouwd zouden worden, stak wereldwijd een storm van verontwaardiging en woede op.

Een boosaardige storm die zo vaak tegen Israël opsteekt. Behalve als er concessies ten koste van de eigen veiligheid worden gedaan. Dan is de reactie van de Palestijnen steeds: “Nee” of: “Te weinig.” Maar kenners van het profetische woord verheugden zich. Want zij sloegen meteen Psalm 147:2 op: ‘De HERE bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen.’ Precies wat er in deze tijd gebeurt.

Ramat Shlomo ligt even boven de Oude Stad. Er wonen voornamelijk orthodoxe Joden. Deze wijk ligt strategisch in de ring van Joodse wijken rond Jeruzalem. In het zuiden zijn het Gilo en Har Homa (Berg van de muur) die deze ‘muur’ completeren. Door de woede van de Palestijnen en zware druk van de VS is de bouw vertraagd. Maar burgemeester Barkat is vast van plan om nog 50.000 appartementen voor Joden en Arabieren te bouwen. “Ik wil terug naar de rol die Jeruzalem 2000-3000 jaar geleden speelde, toen Jeruzalem het centrum van de wereld was”, zei hij.

Strijd
De strijd om Jeruzalem wordt op verschillende fronten gevoerd.

  • Met wapens, fysiek geweld. Denk aan de Onafhankelijkheidsoorlog (1948), toen fel om Jeruzalem is gevochten. Ook tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967), toen de Israëlische troepen via de Leeuwenpoort strijdend de Oude Stad op Jordanië heroverden. Terreuraanslagen komen nog regelmatig voor. Waarom toch al dat geweld om Jeruzalem?
  • Politiek. Om Jeruzalem in handen te krijgen is de mythe van een Palestijns volk dat recht heeft op een staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad uitgevonden. De hele wereld slikt die mythe. Naar Israëlische argumenten wordt niet geluisterd. Voortdurend wordt de VN ingeschakeld om Israël te veroordelen, vooral wat betreft Jeruzalem. Waarom die fixatie op Jeruzalem?
  • Geschiedvervalsing en andere leugens. Palestijnse ‘historici’ ontkennen dat er ooit Joodse tempels op de Tempelberg hebben gestaan. Ontkend wordt de Bijbelse geschiedenis over bijvoorbeeld David. Een nieuwe ‘Palestijnse geschiedenis’ wordt verzonnen.
  • Juridisch. Een voorbeeld van de juridische strijd vindt plaats in Sheikh Jarrah, een Arabische wijk net noordelijk van de Oude Stad (zie kaart). Op grond van oude en nieuwe wetten worden huizen in Arabische gebieden gekocht of opgeëist door bijvoorbeeld yeshiva (Bijbelschool) studenten die zich daar vestigen. Ook het omgekeerde vindt plaats. Vaak wordt die strijd voor de rechtbank en op straat uitgevochten. Dit gebeurt op veel plaatsen rond Jeruzalem.

Het zijn schermutselingen en voorhoedegevechten van de oorlogen om Jeruzalem die in de Bijbel zijn voorzegd. Aan het kaartje ziet u dat het zogenaamde Oost-Jeruzalem een grote lappendeken is van Joodse en Arabische wijken en gebieden. Jeruzalem lijkt al een beetje op wat de engel die het toekomstige Jeruzalem aan het opmeten was, tegen Zacharia zei: ‘als een open plaats (een stad zonder muren) zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte mensen en vee daarin’ (Zacharia 2:4). Om elke vierkante meter en elk gebouw wordt gevochten. De wereld bemoeit zich er ook mee. Hoe loopt dat af? Waarom is die strijd zo belangrijk?

Wereldmachten
God herstelt Israël ter voorbereiding van de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk. De Here zou de vraag van de apostelen: ‘Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?’ (Handelingen 1:6) nu waarschijnlijk positief beantwoorden! Sinds 1967, zijn de ‘wereldbeheersers van deze duisternis en de (geestelijke) overheden’ (Efeziërs 6:12) geschrokken wakker geworden. Want ze weten dat het Koninkrijk van de Here Jezus een einde maakt aan hun rijken op aarde. Zolang Jeruzalem in handen van Turkse of Jordaanse moslims was, hadden die wereldmachten geen probleem met Jeruzalem. Toen Jeruzalem in 1967, door een wonder van God, weer in Joodse handen kwam en een paar jaar later door de Knesset tot ‘eeuwige en ongedeelde hoofdstad’ van Israël werd verklaard, toen werden die geestelijke machten zeer actief in hun oorlog om Jeruzalem en dus tegen Israël. Welke machten loeren er nu op Jeruzalem?

  • De meest directe, maar minst belangrijke macht die op Jeruzalem uit is, is de Palestijnse Autoriteit, die Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat wil. Zij hebben bijna de hele wereld achter zich. Het kaartje laat zien dat een Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem politiek niet zo’n eenvoudige zaak is.
  • De macht die het felste uit is op Jeruzalem, is de islam. De islam ziet Jeruzalem als hoofdstad van hun Messias, de Mahdi. Het wereldwijde kalifaat, dat het einddoel is van de islam, begint bij de inname van Jeruzalem door de Mahdi en de vernietiging van Israël (zie het boek Eindtijd, Israël en de Islam). Ik denk dat Zacharia 12:2 over een oorlog om Jeruzalem gaat door omringende islamitische volken: “Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” Sinds 1967 is al-Quds (Jeruzalem) voor veel moslims steeds meer een heilig begrip geworden waarvoor men in extase raakt. Een ‘schaal van bedwelming’, voor wie? Voor de volken rond Israël. De oorlog zal ook gaan tegen Juda, tegen het Joodse Israël. De godheid van de islam is de drijvende geestelijke macht hierachter.
  • Sinds 1947 streeft de VN naar de internationalisatie van de Heilige Stad. In het Verdelingsplan, resolutie 181 van de VN, wordt Jeruzalem een ‘corpus separatum’, een ‘afgescheiden lichaam’ genoemd, dat onder verantwoordelijkheid van de VN zou moeten vallen. Fel was dan ook de reactie van de VN toen in 1980 Israël Jeruzalem uitriep tot ‘ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël’. Ook de VN streeft naar de wereldmacht, naar een nieuwe wereldorde (NWO) met een wereldreligie. Uiteraard met Jeruzalem als hoofdstad. Geestelijke overheden en machten, demonen van New Age zitten hierachter.
  • Ten slotte noemen we het Vaticaan, dat vaste grond in de Oude Stad wil hebben. Uiteraard, want ook het Vaticaan kent de Bijbel en wil greep hebben op de stad van de komende Grote Koning. Dat is niet Rome maar Jeruzalem. Naast het Vaticaan staat de EU.

Hoofdstad van het Koninkrijk
Jeruzalem is de ‘Stad van de Grote Koning’ (Matteüs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd: ‘En alle volken zullen daarheen stromen en veel naties zullen zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van de HERE, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3). Eindelijk zullen de volken inzien dat het heilzaam is de geboden van de HERE te gehoorzamen. Momenteel is de tegenstand zwaar.

Maar Gods besluit staat vast: ‘IK heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2:6). Hij koos voor Zijn plan, om de aarde weer onder Zijn heerschappij te brengen, een volk, Israël. Voor dat volk koos Hij een land: Het hele land Kanaän (Genesis 17:8). In dat land koos Hij een stad ‘om daar zijn Naam te vestigen’ (Deuteronomium 12). Daar zullen alle volken jaarlijks Hem eren tijdens het Loofhuttenfeest (Zacharia 14:16,17). Daar zullen ‘de zetels van het gericht staan’ (Psalm 122:5). Daar zal ‘een Koning heersen in gerechtigheid’ (Jesaja 32:1). De dochters van Sion en Jeruzalem zullen juichen, want ‘de Koning van Israël, de HERE, uw God is in uw midden, een Held, die verlost’ (Sefanja 3:15-17). En de ‘naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is aldaar’ (Ezechiël 48:35). Nu is er nog strijd. Dus zolang de Heer nog niet is teruggekomen bidden wij ‘Jeruzalem vrede toe’ (Psalm 122:6) en ‘Uw Koninkrijk kome’.

Bronnen : Het zoeklicht nr.13, 86e jaargang | www.eindtijd.nl
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.