Mishandeling joodse bejaarden bevestigt rapport Asscher

Bron : Habakuk

Antisemitisch Pamflet Pro Palestina Demonstratie Den Haag

Antisemitisch Pamflet Pro Palestina Demonstratie Den Haag

Juni dit jaar werd ik uitgenodigd voor het radioprogramma ‘1 op Straat’. Men wilde het graag met drie christenen hebben over antisemitisme onder moslimjongeren. Ik weet nog dat ik dat vreemd vond, maar ik ben er toch maar gaan zitten. Het was mijn tweederadio-optreden ooit en we kunnen stellen dat ik was niet voorbereid op de wending die de redactie vooraf had bedacht. Eenmaal in de studio leek het namelijk meer op een poging om ‘die hypocriete christenen’ in een hoek te zetten dan een gesprek over antisemitisme onder moslimjongeren. Immers: uit het kersverse rapport (PDF) van het Verwey-Jonker Instituut bleek, volgens de presentatrice, dat christelijke jongeren nog veel intoleranter zijn richting moslims dan moslims ten opzichte van joden. Want hoewel 12% van de moslims bij een enquêtevraag invulde ‘niet zo positief’ te zijn over Nederlandse joden, stelde 34% van de christelijke jongeren hetzelfde over moslims.

‘Hierdoor komen alle eerdere aannames over intolerantie behoorlijk op losse schroeven te staan’, zo werd er gesteld. Daar had ik niet direct een bevredigend antwoord op. Pas achteraf, toen ik de kans had om het hele onderzoek te lezen, bleek dat deze cijfers slechts één enquêtevraag uit het honderd pagina’s tellende document betreffen.

Daar zat ik dan met mijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de islam en haar intrinsiekanti-joodse wortels, die het antisemitisme onder moslims in Nederland en in de wereld zouden verklaren. Ik kan me voorstellen dat die analyse op de luisteraars weinig indruk maakte tegen de achtergrond van de verdraaide feiten van de makers van ‘1 op Straat’.

Ik zal de eerste zijn die het toegeeft: Radio 1 heeft het slim aangepakt en ik had het te laat door om goed te reageren. Ze lieten ons eerst reageren op de houding van moslims richting joden, om ons vervolgens te zien spartelen bij de negatieve gevoelens van christelijke jongeren. En terecht! Want als je meegaat met het idee dat ‘niet positieve gevoelens’ een volledige verklaring biedt van haat onder moslims, dan moet je die conclusie ook aan de andere kant trekken. Mea culpa: diepere studie van het rapport was nodig. Maar ik ben van mening dat zo’n studie alsnog de visie van Deo Volente NL onderschrijft.

Verdraaiing

Omdat de genoemde enquêtevraag slechts blootlegt dat men ‘niet zo positief’ is over een andere bevolkingsgroep, is het natuurlijk zaak dat we die gevoelens verder onderzoeken. Dat is, conform de opdracht van minister Asscher, wel gebeurd omtrent de kijk op joden maar niet aangaande de rest. Van christelijke jongeren is dus alleen gebleken dat zij minder positief kijken naar een aantal bevolkingsgroepen. Punt.

Maar wat zegt die minder positieve houding eigenlijk? Betekent het automatisch haat, zoals in de studio werd geopperd? Willen christenen met alle plezier geweld gebruiken tegen moslims? Of kan deze kwalificatie ook betekenen dat men die groep respecteert, maar zorgen heeft omtrent bepaalde interne ontwikkelingen? Het is allemaal niet uitgediept in het rapport. Dus kan men niet zomaar, op basis van één vage stelling, beweren dat er meer haat is onder christenen dan onder moslims en dat het kennelijk wel meevalt met die islamitische intolerantie. Temeer omdat we weten dat zelfverklaarde moslims in Nederland regelmatig geweld tegen joden gebruiken, dit goedpraten en ertoe oproepen. Waar zijn de christelijke jongeren die dit doen? Hoeveel moskeeën zijn door die groep bedreigd of beklad? En hoeveel eerdere onderzoeken hebben een soortgelijke ‘haat’ onder christenen aangetoond, zoals dat bij moslims het geval is?

De feiten

Zoals gezegd zijn die gevoelens onder moslims wel onderzocht en opgenomen in het rapport(PDF). En de uitkomsten zijn verontrustend. Niet eens zozeer de cijfers, maar vooral de genoemde verklaringen voor antisemitisme onder moslims. Die bevestigenen in grote lijnen het verhaal dat ik in het programma hield, namelijk dat de islam een belangrijke oorzaak is van antisemitsme. Een korte opsomming:

– ‘Factoren als lage sociaaleconomische status spelen nauwelijks een rol.’ (p. 7)
– ‘Religiositeit en mate van identificeren als moslim vergroot kans op negatief denken over Joden in Israël.’ (p. 7)
– ‘Het Israël-Palestina conflict en theologische redenen zijn de enige twee ‘volledige’ verklaringen die voorhanden zijn.’ (p. 22)
– ‘Antisemitisme correleert volgens Frans onderzoek sterk met praktiseren Islam.’ (p. 22/23)
– ‘Verklaring voor bovenstaande punt valt te halen uit de Koran volgens onderzoek Wistrich, 2002.’ (p. 23)
– 3% van de Islamitische jongeren heeft begrip voor het slaan of schoppen van Joden in Nederland tegenover een percentage van ‘<1’ onder niet-Islamitische jongeren (p. 33)
– 72% van de moslims geeft aan in meer of mindere mate te weten wat er in de Koran gezegd wordt over Joden (p. 42)
– Maar liefst 76% van de moslims beweert in meer of mindere mate onvoldoende mogelijkheden te hebben om de islam in Nederland te belijden (p. 46)

De praktijk

Toen het echtpaar Blog vorige maand op beestachtige wijze werd mishandeld, had ik er geen weet van dat die arme mensen joods zijn. Wel was de licht getinte c.q. Arabische afkomst van de daders al bekend. De aard van het geweld deed me toen al vermoeden dat er naast eenvoudige diefstal ook een zekere haat in het spel moest zijn. Anders doe je zoiets niet. Maar door de laatste getuigenis van de gelukkig nog steeds aanspreekbare bejaarden is duidelijk met welk soort haat we hier te maken hebben: antisemitisme vanuit hoogstwaarschijnlijk islamitische hoek.

En die incidenten stapelen zich steeds verder op. Feit is dat er een recent rapport op tafel ligt waaruit blijkt dat de Koran en het levenspad van Mohammad een directe inspiratie kunnen vormen voor antisemitisme. En er zijn meer rapporten die dit laten zien. In dit internationale onderzoek (PDF) van Ruud Koopmans, waar overigens veel meer respondenten aan meededen (9000), wordt dit nog verder bevestigd en uitgediept. Daarom mogen we hopen dat het rapport van het Verwey-Jonker Instituut niet in een stoffige la belandt en dat de genoemde oorzaken van antismetisme eindelijk kunnen worden besproken.

Bron : Habakuk

Brief aan de Volkskrant: “Collignon en uw goede naam”

Collignon_Antisemitische_Spotprent_VK

Geachte redactie,

het is begrijpelijk dat een cartoonist de spot drijft met zijn prenten en lichtelijk op lange tenen trapt. Een hofnar kan zich beledigingen aan de vorst veroorloven die niemand kan, want een gulle lach is zo belangrijk, dat de gezagdrager er maar even onder moet lijden. Het wordt een andere zaak als een spotprent de vloer aanveegt met een machteloze minderheidsgroep. Als het niet meer het afreageren van machteloosheid is maar uiting van minachting jegens minderheden. Dat is niet grappig – dat is kwetsend en haatzaaiend. (In tegenstelling tot wat ras-antisemieten denken, zijn Joden in Nederland een machteloze groep en Joden in de VN ook. Ja, in Israël bestaat onrecht, maar dat heb je in elk land. Jodenhaters voelen echter een sterke aandrang om misstanden in Israël altijd weer breder uit te meten dan in elk ander land ook – ook als het in vele andere landen er veel erger aan toe gaat.)

Lees hele artikel bij E.J. Bron : Brief aan de Volkskrant: “Collignon en uw goede naam”.

Anonymous Draait door

Guy Fawkes Mask

Iedereen kent ze wel, de term “Anonymous” spreekt tot de verbeelding van velen. Afgeleid van de speelfilm V for Vendetta heeft de hele wereld inmiddels kennis gemaakt met het beroemde en beruchte Guy Fawkes Masker.

Anonymous is alles en iedereen en tegelijk ook helemaal niemand, het is een concept, een begrip dat mensen zou moeten samenbinden om te strijden voor “vrijheid”.

Maar wat voor de één vrijheid is, is gebondenheid/onvrijheid voor de ander. Na de Occupy beweging, waarin Anonymous als beweging, wereld bekendheid en ook sympathie kreeg. Brokkelde diezelfde waardering en sympathie voor deze zogenaamde Anonymous beweging ook snel weer af, door haar éénzijdige gedachte over vrijheid dwangmatig aan anderen op te willen leggen. Tijdens de Occupy beweging werd dit destijds al zichtbaar door een duidelijke verschuiving en agressie richting de zionisten bankiers e.d. Om uiteindelijk te resulteren in het zelfde oude liedje “De Joden hebben het gedaan”. “De hele wereld is in handen van een groot Joods Zionistisch complot”.

Inmiddels staat de term Anonymous synoniem voor een grote groepering op het Internet die Pro Hamas, Pro Palestijns en fel Anti Joods is. Hierbij is hen niets meer te gek en de lieden die zich nu uitgeven voor Anonymous doen de allereerste intentie van de oorsprong van deze beweging meer kwaad dan goed. Zo hebben zij in de strijd tussen Hamas in de Gaza enerzijds en Israël en de Joden anderzijds vele Israëlische, Pro Israëlische en Pro Joodse websites en accounts, zowel in Israël, alsook in diverse andere landen, gekraakt, misbruikt, kapotgemaakt en gevoelige data op het internet verspreid.

Hun laatste wapenfeit is dat zij het twitter account en de facebook pagina van de Vice Premier Silvan Shalom van Israël hebben gekraakt en nu zeer agressieve berichten vanaf dat account de wereld insturen. Er staat nog net geen oproep van hen, via de Vice Premier van Israël, om alle Joden te vermoorden op, maar het schorremorrie wat zich nu uitgeeft als Anonymous is er gek en asociaal genoeg voor. Deze lieden zijn als de honden die terug gekeerd zijn tot hun eigen braaksel waar zij zich dag aan dag in rond wentelen. Wat men ooit zei te willen bestrijden is men zelf geworden.

Door ” Anonymous” gekraakte twitter account van de Vice Premier van Israël met door hen schandalige geplaatste oproepen.

Profetie in het Nieuws – De Mahdi komt (deel 2)

De Iraanse President, Mahmoud Ahmadinejad, gaf een ‘gepassioneerde speech’ (alweer) bij de Verenigde Nazi’s. Hij liet de wereld weten dat de islamitische verlosser, De Mahdi, binnenkort zal terugkeren, vergezeld van z’n slaafje de islamitische jezus christus. In onderstaande video (engelstalig) gaan Gary en Bob op onderzoek naar de islamitische theologie/eschatologie (eindtijdleer) en hoe het islamitische apocalyptische perspectief over het eind der tijden door hen rechtstreeks uit de Bijbel is gekaapt !

Bron : http://www.prophecyinthenews.com | HT : http://www.openbaring.org

Klik HIER voor alle artikelen inzake de Mahdi

Holocaust Ontkenning ?

Islamieten in Nederland en elders blijven beweren dat er sinds een aantal jaren een Holocaust op Palestijnen gaande is. Op subtiele wijze probeerd men de daden van Nazi Duitsland, waarin Joden en velen anderen industrieel werden vergast en verbrand, in de schoenen van Israël te schuiven.

Eén belangrijk punt hieraan klopt al niet en dat is dat Islamieten in het algemeen de Holocaust op de Joden ontkennen. In hun ogen heeft die nooit plaatsgevonden. Anderzijds houd die ontkenning echter geen stand als men wilt blijven volhouden dat het industrieel vergassen en verbranden van Joden in de 2e wereldoorlog nu wel met de Palestijnen zou gebeuren. Dat gebeurd namelijk niet.

De vraag die iedereen elke Holocaust ontkennende islamiet kan stellen is : Waar zijn de Gaskamers en de Verbrandingsovens van Israël waar de Palestijnen met miljoenen tegelijk Industrieel worden vergast en verbrand ?

Ze zijn er niet !

Opnieuw boten onderweg naar de Gazastrook: Israël waarschuwt !

Opnieuw willen twee boten de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. De twee boten met in totaal 27 internationale activisten aan boord zijn uit Turkije vertrokken en zijn op de Middellandse Zee onderweg naar de Gazastrook. Dat deelde de pro-Palestijnse groep Free Gaza woensdag mee.

De actie “Golven van vrijheid voor Gaza” werd tot nog toe geheim gehouden om ze niet in gevaar te brengen. Een vroegere poging van de organisatie om de blokkade te doorbreken, was in juli mislukt. De Israëlische marine waarschuwde dat ze er is op voorbereid om schepen te verhinderen het gebied aan de Middellandse Zee te bereiken.

Men wil echter de mogelijkheid bieden de lading in de haven van Ashdod in het zuiden van Israël te lossen. De activisten hebben dergelijke aanbiedingen in het verleden afgewezen. Wanneer de schepen in de buurt van de kust komen, is niet bekend. Het gaat om de Saoirse onder Ierse vlag. Daar zijn ook parlementsleden aan boord, aldus de organisatoren. De tweede boot is de Tahrir met vertegenwoordigers uit Canada, de Verenigde Staten, Australië en Palestina. De Israëlische marine beschuldigt de activisten ervan Israël “te willen provoceren, de veiligheidsblokkade van de Gazastrook te doorbreken en de veiligheid van Israël te ondermijnen”.

In mei 2010 werd het Turkse schip Mavi Marmara, dat samen met andere schepen de zeeblokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken om 10.000 ton hulpgoederen naar de Palestijnen te brengen, door commando’s en helikopters aangevallen. Daarbij werden negen activisten gedood en meer dan 50 anderen verwond.

Bron : MSN | Referenties : Anti-Israël activisten op weg naar Gaza | We con the World Reprise
Bron Afbeelding : TWITVB

Israëlische Ambassade aangevallen in Caïro

De maker van bijgaande video gaat er van uit dat met het aanvallen van de Israëlische ambassade een belangrijke Bijbelse profetie is vervuld. Uiteraard staat het de kijkers vrij om dit te beamen of te ontkennen.


Het grote zwijgen van de Nederlandse media.

Artikel van Likoed Nederland op Allemaalpolitiek.nl, 4 september 2011.

In de reguliere media worden belangrijke feiten over het Palestijns-Israelische conflict nog al eens niet genoemd. Door deze selectiviteit weten veel Nederlanders niet precies wat er zich nu exact afspeelt in Israel en de Palestijnse gebieden. Daarom hier even een korte bloemlezing over wat bijvoorbeeld Amerikanen en Australiers de afgelopen weken wel in hun kranten hebben kunnen lezen, maar Nederlanders niet ….

De radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas riep en roept nog steeds continue dat de Joodse staat Israel van de kaart moet worden geveegd, en dat alle Joden dienen te worden uitgeroeid. Dat staat in hun Handvest en dragen ze met regelmaat uit onder de eigen bevolking. Zo hield een parlementslid van Hamas op 11 mei 2011 op Hamas-TV een toespraak met als titel: “Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien.” Zie de filmbeelden via: Hamas: Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien. Gek genoeg vonden bijvoorbeeld het NRC Handelsblad en Trouw dit niet het vermelden waard ….

Ook de zogenaamd ‘gematigde’ Fatah-partij van Mahmoud Abbas laat zich niet onbetuigd wat het haat zaaien betreft. Zo zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Nabil Shaath op 13 juli 2011 op de Libanese TV dat er geen sprake kan zijn van het accepteren van Israel: “Het verhaal van twee staten voor twee volkeren houdt in dat daar ginds een Joods volk zal zijn en aan deze kant een Palestijns volk. Wij zullen dit nooit goedkeuren.” Zie de filmbeelden via: Palestijnse hoofdonderhandelaar: nooit een tweestatenoplossing. Ook dit schokkende nieuws dat de Palestijnen dus nooit serieus over de twee-staten-oplossing hebben willen onderhandelen – en de internationale gemeenschap dus jarenlang hebben voorgelogen – heeft u niet terug kunnen zien bij bijvoorbeeld de NOS en RTL Nieuws, terwijl dit toch echt nieuws is ….

Als het slecht gaat met de Palestijnen, hoort u altijd dat het Israels schuld is. Als Palestijnse mensenrechtenorganisaties zich echter beklagen over Palestijnse schendingen van mensenrechten, is dat opeens geen nieuws. Zie: Palestijnen hekelen huichelen mensenrechtenorganisaties. Ook aan het feit dat Palestijnen zwaar gediscrimineerd worden in Libanon wordt geen aandacht besteed. Dat kost zelfs mensenlevens, omdat Palestijnen officieel geen recht hebben op medische zorg. Zo stierf afgelopen maart de 11-jarige Palestijnse jongen Mohammed Taha, nota bene voor de ingang van een Libanees ziekenhuis, want als Palestijn kwam hij niet in aanmerking voor behandeling. Zie: Arab apartheid. Gek genoeg lees je hier nooit iets over in op http://www.nos.nl of http://www.nu.nl ….

Maar ook de Palestijnen onderling discrimineren; grote aantallen Palestijnen worden opgesloten gehouden in kampen. Dit is maar weinig bekend. Het geldt voor Palestijnse ‘vluchtelingen’. Er zijn 63 jaar verstreken sinds hun vlucht in 1948, dus er leven niet zo veel originele vluchtelingen meer. Echter, ook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten in kampen blijven wonen. Dit is zelfs niet veranderd voor de Palestijnen op de Westbank en in Gaza toen die vijftien jaar geleden autonomie kregen. Ook zij moeten in hun kampen blijven, van hun eigen Palestijnse regering. Die wil hun daar houden als politiek drukmiddel, ‘in afwachting van hun terugkeer naar Israel’. Zo zijn ze dus tweederangs burger, met minder rechten dan andere Palestijnen die even verderop buiten de kampmuur wonen.

Ook weinig bekend is, dat als er een Palestijnse staat zou komen, deze staat volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas etnisch gezuiverd dient te worden van alle Joden. Hij neemt hierbij een voorbeeld aan de apartheidswetgeving in Jordanie en Saoedi-Arabie, waar het Joden reeds verboden is te wonen. Zie: Abbas’ vision of an ethnically cleansed Palestinian State.
Sander van der Hoorn van het NOS Journaal, nota bene woonachtig in het Midden-Oosten en dus op de hoogte van bovenstaande feiten, heeft dit openlijke racisme desondanks nog nooit in dit door de staat betaalde nieuwsbulletin naar voren gebracht ….

Zoals gezegd, dit is slechts een bloemlezing. De lijst kan moeiteloos nog veel langer gemaakt worden:

  • dat uw belastinggeld gebruikt wordt om Palestijnse terroristen salaris uit te betalen.
  • dat het vragen van erkenning van een Palestijnse staat – wat Abbas aangekondigd heeft voor september – een grove schending is van Palestijnse verplichtingen in de eerder gesloten internationale vredesakkoorden, die daarmee in feite worden opgeblazen.
  • Dat diezelfde Abbas eigenlijk niets meer te vertellen zou moeten hebben omdat zijn termijn al in januari 2009 verstreken is, maar dat hij dat ondervangt door simpelweg geen verkiezingen uit te schrijven.
  • Dat in ‘concentratiekamp’ Gaza steeds meer luxe hotels, restaurants, winkelcentra en pretparken worden gebouwd.
  • Dat uit een recente opiniepeiling blijkt dat 73% van de Palestijnen het eens is met het Hamas Handvest dat Joden uitgeroeid moeten worden.
  • Dat is weer niet zo vreemd, als het je bekend is dat zelfs in kinderprogramma’s op de Palestijnse TV het doden van Joden – en het islamitisch martelaarschap dat daarmee verworven kan worden – voortdurend verheerlijkt wordt.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de Nederlandse media opvallend selectief zijn als het over de berichtgeving over het Palestijns-Israelische conflict gaat. Alles wat negatief is over Israel wordt gretig gepubliceerd, veel wat negatief is over de Palestijnen vindt zijn weg niet in de krantenkolommen en de journaals. Wordt het niet eens tijd voor evenwichtige berichtgeving over de Palestijns-Israelische conflict ?

Bron : Likoed Nederland

Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst

We con the World Reprise

(Start Havens & Routes Prutielle2, Klik op afbeelding voor vergroting)

Binnenkort gaat er weer een konvooi met zogenaamde “hulpgoederen” afvaren naar Gaza, voor diegene die dat nog was ontgaan. Inmiddels is de datum uitgesteld naar 5 juli.

Op die dag hopen diverse, drijvende doodskisten, oftewel zwaar veroestte, en verrotte afgedankte en afgekeurde en uit de vaart genomen voormalige cruisse schepen af te varen richting Gaza. Afgelopen week pakte de Telegraaf met 2 flinke artikelen over deze pruttielle uit, waar onder andere ook te lezen was dat geen enkele verzekerings maatschappij deze schepen wenst te verzekeren.

Voor de actievoerders is dat natuurlijk een grote domper, maar ja dat geeft verder allemaal niet, het gaat erom dat er gevaren gaat worden voor het grote doel van de afgod allah. En dat is JODENHAAT en Joden Vermoorden terwijl men het liedje zingt, “Khaybar Khaybar”

En dus vaart men uit op 5 juli, de reden van uitstel is mogelijk van organisatorische aard want meer en meer haken de schreeuwlelijkerds voor vrijheid en gerechtigheid voor de zielige filistijntjes af. Vooral de schreeuwers van het eerste uur laten het dramatisch afweten.

Zo vaart de voormalige Heks van de Senaat, Anja Vuilnisbelt uiteraard niet mee, ondanks dat ze een ongelofelijke GROTE SMOEL heeft. Ook de Tarantula van Nederland, Gretta Duisenberg blijft op advies van haar spinnenfamilie liever veilig thuis. Andere dwazen moeten haar lading kapotte gehoorapparaten maar gaan afleveren. Er zijn inmiddels nog maar ongeveer 300 dwazen over die van plan zijn om op te stomen naar Gaza. En er gaat slechts een handvol ouwe rotzooi mee dat door moet gaan voor “hulpgoederen”.

Gelijktijdig laat men de rest van de Arabische broeders die elders in de islamitische wereld tot Brinta worden geschoten stikken, en zo hoort dat ook, daarmee toon je immers aan dat je het karakter hebt van een kakkerlak.

Ondertussen blijven de hypocriete en huichelachtige strijders van het eerste uur deze pruttielje verdedigen in diverse flut babbelprogramma’s. Zo was daar de relnicht van het Vaticaan, Antoine Bodar die bij Knabbel en Babbel met een uitgesmeerde babyface een toneelstukje opvoerde waar de propaganda machine van Goebbels zijn vingers van af zou likken. En nee aan die vingers zit in dit geval geen stront. Het is wel antisemitische drek waar de honden geen brood van lusten.

Vorig jaar mislukte de pruttielle en er verscheen toen een hilarische video met als titel “We con the World”.
Uiteraard mogen Joden zoiets helemaal niet maken en dus werd de video VERBOTEN en verwijderd, maar na enige tijd mocht het ineens weer wel. Maar ja toen was de kracht van de betekenis en het nut van de video er al vanaf dus dat schoot ook niet echt op. De video staat gelukkig nog steeds online dus wil je nog even meelachen om de hypocrisie van deze pruttielle kijk en zing dan gezellig mee.

De tekst van het lied staat onder de video.

There comes a time
When we need to make a show
For the world, the Web and CNN
There’s no people dying,
so the best that we can do
Is create the greatest bluff of all

We must go on pretending day by day
That in Gaza, there’s crisis, hunger and plague
Coz the billion bucks in aid won’t buy their basic needs
Like some cheese and missiles for the kids

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
With guns and our own knives
The truth will never find its way to your TV

Ooooh, we’ll stab them at heart
They are soldiers, no one cares
We are small, and we took some pictures with doves
As Allah showed us, for facts there’s no demand
So we will always gain the upper hand

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
we’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV

If Islam and terror brighten up your mood
But you worry that it may not look so good
Well well well well don’t you realize
You just gotta call yourself
An activist for peace and human aid

We’ll make the world
Abandon reason
We’ll make them all believe that the Hamas
Is Momma Theresa
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV

We con the world
We con the people
We’ll make them all believe the IDF is Jack the Ripper
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV
We con the world (Bruce: we con the world…)
We con the people (Bruce: we con the people…)
We’ll make them all believe the IDF is Jack the Ripper
We are peaceful travelers
We’re waving our own knives
The truth will never find its way to your TV
The truth will never find its way to your TV

Informatie Bron : Just Journalism
Bron Afbeelding : IHH.org.tr

Obama’s sympathie ligt bij Palestijnen

Ten noorden van Tel Aviv is Israël – het Israël van de wapenstilstandslijn van 1949 – niet meer dan vijftien kilometer breed. Mijn vrouw rent dat in anderhalf uur. Een raket die wordt afgevuurd vanaf de Westoever doet er minder dan een minuut over om het strand te bereiken, te kort voor mensen om een schuilkelder in te duiken. Militairen zeggen: Israël heeft geen ’strategische diepte’. Wat dat betekent is duidelijk.

In een gepacificeerde omgeving zou zo’n dunne grens geen probleem vormen. Nederland is in Limburg op een bepaalde plek nog dunner. Maar Israël ligt in het Midden-Oosten. Natuurlijk heeft Israël niets te maken met de achterlijkheid, de armoede, de vrouwenonderdrukking en het religieuze fanatisme in de Arabische wereld. Dat hebben de Arabieren zelf op hun geweten. Maar op Israël wordt hun zelfhaat geprojecteerd.

Waarom president Obama uitgerekend op dit moment in de geschiedenis Israël bij de verwarrende ontwikkelingen in de Arabische wereld wilde betrekken, is geen raadsel. Obama heeft zich lange tijd verdiept in het IsraëlischPalestijnse conflict, en tot hij senator in DC wilde worden, vertoonde hij zich veelvuldig op bijeenkomsten van Palestijnen. Hij heeft een cursus gevolgd bij de omstreden Egyptische ideoloog Edward Said (die altijd beweerde Palestijn te zijn, wat een fictie was) en in Chicago waren Obama’s beste vrienden de terrorist William Ayers en Saids opvolger Rashid Khalidi, op dit moment de meest vooraanstaande verdediger van de Palestijnen in de VS.

Obama besloot zijn mond over Israël te houden toen hij Amerikaanse Joden nodig had bij de campagne om senator te worden. Maar het is duidelijk waar zijn hart ligt.

Noord-Brabant

Wanneer je het gigantische grondgebied tussen de Atlantische en de Indische Oceaan in ogenschouw neemt, is het moeilijk om Israël te vinden. Het is een schilfertje land aan de westerse grens van het grote Aziatische continent. Gaza heeft de omvang van een ranch van een Amerikaanse miljardair. De Westoever is nauwelijks groter dan de provincie Noord-Brabant, en de omvang van de Joodse nederzettingen daar bedraagt daarvan, uiteindelijk, slechts enkele procenten, die Ehoed Barak in zijn vredesvoorstellen had willen behouden door een grondruil bij, bij voorbeeld, het piepkleine Gaza.

Ja, er zijn duizenden slachtoffers gevallen sinds de oorlog in 1948, maar op de beroemde lijst met het aantal doden in conflicten sinds 1950 van de Duitse socioloog en genocidedeskundige Gunnar Heinsohn staat het IsraëlischArabische conflict op plaats 49. Wie de kranten leest, denkt dat dit conflict het ergste in de wereld was (dat was de massaslachting door Mao in China).

Israël heeft het zuiden van Libanon en Gaza opgegeven – wat het terugkreeg waren raketaanvallen. Al sinds 1948 gaat dit conflict niet over land – het gaat over bestaansrecht. In één zin luidt dit conflict: de meerderheid van de Palestijnen kan het bestaan van de staat Israël niet verdragen. En omdat Israëliërs zichzelf niet willen opheffen, blijft dit conflict voortduren tot een van de twee partijen ineenstort.

De huidige Palestijnse identiteit is een recente uitvinding. Met de term Palestijnen werden tot de oprichting van de staat Israël de daar levende Joden bedoeld. De bekende Israëlische krant The Jerusalem Post heette vóór 1950 The Palestine Post. Het bindmiddel van de Arabieren die zich Palestijnen noemen is de droom van het ’recht op terugkeer’ naar de streken die nu in Israël liggen. Als Israël dat zou toestaan, zou het ophouden te bestaan. Het conflict is dus onoplosbaar tot de Palestijnen er zich bij neerleggen dat Israël, een van de in technologisch opzicht meest vernieuwende landen in de wereld, niet zal verdwijnen.

Benjamin Netanjahoe en al zijn voorgangers hebben het voortdurend benadrukt: Israël kan onmogelijk het ’recht op terugkeer’ aanvaarden. Tegelijkertijd kan geen enkele Palestijnse leider dat ’recht op terugkeer’ opgeven. Israël wil de Westoever niet verlaten zonder duidelijke voorwaarden – een militaire aanwezigheid langs de Jordaan, een gedemilitariseerde Palestijnse staat, het behoud van grote nederzettingen langs de grenzen van 1949, een open en veilig Jeruzalem – en dus blijft de huidige situatie voortbestaan.

Weet Obama dit niet? Natuurlijk wel. En hij weet ook dat hij Netanjahoe, die onderweg weg was naar Amerika, met zijn speech zou provoceren, ook al week hij nauwelijks af van het bestaande Amerikaanse idee dat Israëls toekomstige grenzen, met correcties, min of meer die van 1949 zouden volgen. Maar Obama’s sympathie ligt aan de Palestijnse kant, en dat was voelbaar.

De sympathie van het Congres ligt aan de Israëlische zijde, zoals de overweldigende begroeting van Netanjahoe in het Huis van Afgevaardigden liet zien. Netanjahoe’s speech werd zesenvijftig keer door applaus onderbroken, vijfentwintig keer was het een staande ovatie. Het was een dramatisch signaal van het Congres aan Obama: je bent te ver gegaan. De Democratische leider Harry Reid gaf op een congres van Joodse organisaties afgelopen maandag een felle pro-Israëlspeech en viel Obama publiekelijk af. Ook Nancy Pelosi wist niet hoe snel ze afstand van Obama moest nemen. Amerika houdt van Israël. Amerika herkent zich in het grootse menselijke experiment dat de Joden daar uitvoeren.

Misvatting

Obama is een ideoloog en kan dus de wereld niet objectief bekijken. Hij denkt dat de demonstraties en opstanden het begin inluiden van moderne Arabische samenlevingen, maar dat is een misvatting. Die vermeende modernisten had hij een positieve boodschap willen brengen – het werkte als een boemerang.

Hij heeft zijn partij geërgerd, Joodse donoren, Israël, en de Palestijnen ook.

In september zijn er verkiezingen in Egypte. Inmiddels wordt de grens met Gaza geopend en krijgt Hamas, een islamistisch-fascistische beweging gesteund door Iran, de ruimte raketten te importeren. In september weten we of dat een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten inluidt. Eén ding is zeker: de koude vrede tussen Israël en Egypte is ten einde. Wat een Arabische lente lijkt te zijn, is in werkelijkheid het begin van een nieuwe diepe winter. Obama heeft er geen enkele greep op.

Bron : Telegraaf Abonnee Editie