Nederlandse Deelnemers Bilderberg 2016

Bilderberg2016

Bilderberg conferenties blijven tot de verbeelding spreken van complot denkers en dat is niet zo vreemd, aangezien totaal onbekend is wat er achter de gesloten deuren wordt besproken en beslist. Naast Bilderberg zijn er nog diverse andere mondiale bijeenkomsten zoals de G8, de G20 enz. waar wereldleiders, miljardairs en mensen v diverse politieke & bedrijfspluimage bijeenkomen. Het voert te ver om alles per onderdeel te behandelen er is bovendien inmiddels al veel bekend en te vinden op internet (meestal Engelstalig)
Veel belangrijker is wat al deze mensen gemeen hebben en dat zij allen met elkaar verweven zijn in politiek, bedrijfsleven, grote corporaties enz. van waaruit zij hun invloed hebben op de gewone mensen. Er zijn afbeeldingen te vinden waar al deze connecties schematisch staan weergegeven, en dat zijn er nogal wat.

Zoals gezegd is het onbekend wat er precies wordt besproken, het zijn echter wel deze mensen die oorlogen aansturen, economieën kunnen maken of breken en op grotere schaal bevolkingen in een bepaalde richting kunnen sturen zoals zij dat graag zien in hun honger naar wereld macht. Daarbij moeten we rekening houden dat afzonderlijke landen zo ook weer allemaal hun eigen al dan niet verborgen agenda’s hebben. De gevolgen van hun beslissingen en invloed worden allemaal na verloop v tijd zichtbaar en opvallend hierbij is dat feitelijk de gehele wereld bevolking steeds slechter af is.
Zonder te beseffen vervullen zij Bijbelse profetieën t.a.v. het aanstaande duistere rijk v/d antichrist. Op weg naar hun Nieuwe wereld Orde, met 1 wereldleider en 1 wereldmunt.

Hun invloed is op alle terreinen in de wereld, of het nu media, producten, diensten zijn etc. Alles wordt door hen aangestuurd. Problemen die door hen (met opzet) zijn gecreeërd worden met bizarre oplossingen door dezelfde mensen aangedragen. Denkt u hierbij bijv. maar aan de geldloze samenleving die men graag in wilt voeren als ultieme oplossing tegen fraude, diefstal, veiligheid enz. Het zelfde geld voor bijv. de Kyoto akkoorden, Agenda21 en meer van dergelijke afspraken, die niet bedoeld zijn ten gunste v/d gewone man, maar om voor hen nog meer controle en macht te genereren.

Ook dit jaar is er weer een Bilderberg conferentie, waarvan de Nederlandse deelnemers en overige informatie hieronder staat. Deze informatie kan mooi gebruikt worden om aan deze mensen vragen te stellen en hen het vuur a/d schenen te leggen t.a.v. hun boosaardige plannetjes. Bill_Gates_Bilderberg

De 54e Bilderbergconferentie wordt gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016

Nederlandse Genodigden / Deelnemers

Beurden, Ben van CEO, Royal Dutch Shell plc
Fresco, Louise O. President and Chairman Executive Board, Wageningen University and Research Centre
Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University
Knot, Klaas H.W. President, De Nederlandsche Bank
Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of the
Rutte, Mark Prime Minister (met mogelijke aanhang v Diederik Samsom & Alexander Pechtold)

Onderwerpen :

Artificial Intelligence , Cybersecurity ,Chemical Weapons Threats, Current Economic Issues, European Strategy ,Globalisation ,Greece ,Iran , Middle East ,NATO ,Russia Terrorism ,United Kingdom ,USA , US Elections

Programma :

Conferentievoorzitter: Marcia Luyten, raadgever en moderator

Vrijdag 5 februari 2016

Vanaf 12.00 uur ontvangst met lunch
13.00 uur opening Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
13.15 uur inleiding Ron Mobed, CEO Elsevier (onderdeel van RELX Group)

gesproken column Sheila Sitalsing, journalist en columnist

inleiding Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en hoogleraar van Wageningen University

15.15 uur pauze

15.45 uur inleiding Rem Koolhaas, architect en oprichter van Office for Metropolitan Architecture (OMA)

Ben Knapen, tot voor kort lid van de directie van de Europese Investeringsbank (EIB) en thans lid van de senaat voor het CDA

Zaterdag 6 februari 2016

Vanaf 07.30 uur ontbijt

09.00 uur Oecumenische dienst onder leiding van Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en Theoloog des Vaderlands

10.00 uur heropening door conferentievoorzitter

10.10 uur inleiding Frans Timmermans, Eerste Vicepresident van de Europese Commissie

11.15 uur pauze

11.45 uur forumdiscussie; Ab van der Touw, voorzitter Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V., Chief Executive Officer

Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib

12.30 uur slotwoord Hans de Boer

GRIEP PANDEMIE een nieuwe (oude) Valse vlag in de maak !

Biohazard
Een recent vrijgekomen rapport van de Amerikaanse Regering heeft een zeer verontrustende inhoud. Volgens dit plan uit 2009 zou ongeveer 30% v/d Amerikaanse bevolking ziek kunnen worden bij een grootschalige Griep Epidemie. Met cijfers van 3 miljoen ziekenhuis opnames en 2 miljoen doden, terwijl standaard medische hulp en/of essentiele medische voorraden en leveringen kunnen stagneren.

Een vaccin op korte termijn tegen een nieuwe (oude) griep epidemie/pandemie zou niet eerder beschikbaar zijn dan enkele maanden. Hoewel de cijfers alleen spreken over een agressieve griep variant waarin dit zou kunnen gebeuren. Is de vraag niet langer of dit gebeurd maar wanneer. Bizar hierbij is dat het rapport rept over een globale oorlog en wereldwijde natuurrampen waar men een dergelijke griep pandemie toe rekent.

Wie tussen de lettertjes en regeltjes leest voelt de adem van een Nieuwe Wereld Orde in opkomst waarin via een apocalyptische opruiming van mensen een dergelijke pandemie eerder realistisch dan onzin is.

Met de huidige gang van zaken in de wereld, de vele rampen, overstromingen, crisis en eerder mislukte wereldwijde vaccinatie programma’s, is een wereldwijde pandemie van Griep om de weg vrij te maken voor een Nieuwe Wereld Orde zeer welkom voor bepaalde lieden.

Gehele Engelstalige Artikel op : Live Science

Bilderberg – Een geheimzinnige conferentie

Bilderbergconferenties zijn traditioneel met geheimzinnigheid omgeven. Voorstanders stellen dat er tijdens de conferenties, waarbij pottenkijkers niet welkom zijn, onbevangen gediscussieerd kan worden over belangrijke internationale vraagstukken. Veel tegenstanders zien er een internationale samenzwering in, om de mensheid naar een nieuwe wereldorde te leiden.

De Bilderbergconferenties ontlenen hun naam aan het gelijknamige hotel in Oosterbeek, waar in 1954 de oprichting plaatsvond. Doel is de dialoog te bevorderen tussen Europa en Noord-Amerika. Ieder jaar nemen ongeveer 150 personen deel aan de conferentie, een derde uit de politiek en de rest uit andere maatschappelijke sectoren. Op informele wijze wordt van gedachten gewisseld over mondiale onderwerpen.

Macht en geldhonger

De afgelopen jaren verschenen er twee belangrijke boeken over deze conferenties. In ‘De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie‘ geeft Daniel Estulin zijn kritische, apocalyptische visie. De ‘Bilderberg-club’ is volgens hem het ‘allergeheimste genootschap dat er bestaat’. Uitgangspunt is dat economische depressies kunnen worden vermeden als invloedrijke leiders de wereld besturen zonder dat iemand het merkt. Bilderbergers leiden volgens Estulin de centrale banken en hebben de macht om geldvoorraden, rentepercentages en goudprijzen te bepalen. Gedreven door macht en geldhonger laten zij het geld door de zakenwereld heen en weer stromen en tappen miljarden dollars voor zichzelf af (pag. 24).

In hoofdstuk zes verwoordt hij veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren.

Historicus Gerard Aalders, bekend van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, schreef het boek ‘De Bilderbergconferenties, organisatie en werkwijze van een geheim trans-Atlantisch netwerk‘. Hij onderzocht vele bronnen, rekent af met het complotdenken, maar is ook kritisch over de geheimzinnigheid rond de conferenties. Critici vinden dat Aalders zich teveel fixeert op de Angelsaksische invloeden en de mondiale aspecten onderbelicht.

Naast de vermelde publicaties zijn er vele andere bronnen beschikbaar. Door het gebrek aan openheid is het echter moeilijk om de ware achtergronden en doelstellingen van de Bilderbergconferenties te doorgronden. Gerustgesteld ben ik niet. De conclusies van historicus Aalders komen enigszins naïef over, terwijl de visie van Estulin iets onwezenlijks en weerzinwekkends heeft. Kunnen mensen echt zo slecht zijn dat zij doelbewust mondiale chaos en crises stimuleren om, ten koste van vele slachtoffers, een nieuwe wereldorde te creëren? Dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven.

Mondiale machtsconcentratie

Cruciale vraag is of er op mondiaal topniveau belangrijke besluitvorming plaatsvindt, buiten de nationale parlementen om. De actuele wereldsituatie is zorgelijk. De financiële crisis leert dat ‘zakkenvullers’ niet schromen een crisis te veroorzaken ten behoeve van eigen gewin. Ook valt niet te ontkennen dat er, als gevolg van de vele grensoverstijgende problemen, sprake is van mondiale machtsconcentratie. Dat proces verloopt snel. Ik houd mij inmiddels een kwart eeuw bezig met deze onderwerpen en het is mijn persoonlijke overtuiging dat er een wereldelite is die actief processen stuurt. Hoe is het anders mogelijk dat er binnen een decennium wereldwijde standaardisatie is verwezenlijkt van bijvoorbeeld moderne identificatiesystemen?

Er zijn echter meer invloedrijke mondiale organisaties naast de Bilderbergers, zoals de VN en het World Economic Forum. De netwerken overlappen elkaar. De lessen uit de geschiedenis stemmen niet hoopvol. Eind augustus was het honderd jaar geleden dat het Vredespaleis in Den Haag werd geopend. Een analyse van de afgelopen eeuw toont onomstotelijk aan dat de mensheid niet in staat is geweest op eigen kracht een wereld van vrede en recht te creëren. Vooral de wereldelite heeft gefaald. In Openbaring 13 wordt de opkomst van een universele machthebber beschreven, die elektronische overheersing van de mensheid zal aanwenden om zijn doelstellingen te bereiken. Het is de Here Jezus Zelf die in de tijdredenen aankondigt hoe moeilijk de situatie op de wereld vlak voor Zijn wederkomst zal zijn (Mat. 24, Mark. 13, Luk. 21). We leven in een gebroken schepping en de mensheid kampt ten diepste met een moreel probleem. Ons toekomstperspectief is niet gebaseerd op de denkbeelden van een wereldelite, maar op Hem.

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder in De Oogst, het maandblad van stichting Tot Heil des Volks. Van Jaap Spaans verscheen onlangs een nieuwe publicatie: ‘De Cybersamenleving. Ethische en praktische kanttekeningen’. Kijk voor meer informatie op www.jaapspaans.nl.

Bron : Habakuk.nu

Undercover in de Bijstand – Arbeitseinsatz anno 2013

We Are Change Rotterdam heeft een ontluisterende documentaire gemaakt over de hedendaagse Arbeitseinsatz van uitkeringsgerechtigden door SoZaWe te Rotterdam. Op 3 september gaan we deze publiceren, zin in een voorproefje ? Check dan deze trailer “Undercover in de Bijstand; Arbeitseinsatz anno 2013”

We brengen de ervaringen in beeld die bijstandsgerechtigden, dag in dag uit, onvrijwillig moeten ondergaan. Deze ervaringen staan haaks op de politieke papieren werkelijkheid van Den Haag en de gemeente Rotterdam. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere; werkverdringing, intimidatie, slechte dienstverlening door SoZaWe en de wijze waarop de gemeente Rotterdam haar begrotingsgaten dicht onder andere binnen de Roteb.

Wil je We Are Change Rotterdam helpen om onafhankelijke media te blijven maken ?

Meld je dan hier aan »» http://www.wearechangerotterdam.tv/weneedchange

h/t : Slavernij WordPress via Openbaring.org

Referentie : Nieuwe Wereldorde in opbouw via holistische levenswijze en onderwijs = Afbraak & vernietiging v/d individuele persoonlijkheid = alternatieve vorm van absoluut fascisme !

One Coin To Rule them All !

Update – Globale Crisis – Geheime Bilderberg Besprekingen – Op weg naar één Wereld met één Leider en één Munt !

ONE COIN TO RULE THEM ALL

Nu ook gezellig op Youtube

Ter Herrinering uit 2009 »»

Bij deze een afbeelding van een test munt die door Medvedev op de G-8 in 2009 getoond werd, aldus Rianovosti.

http://www.futureworldcurrency.com

Nieuwsbronnen : Breitbart | Prisonplanet | Yahoo News

En een Bankbiljet hebben we ook al v/d Nieuwe Globale Wereldbank

Het eindspel van de Euro !

Datum Eerste Plaatsing : 30-11-2011
Herplaatsing i.v.m actuele Ontwikkelingen : 13-02-2013

Eindspel – Blauwdruk voor globale Slavernij !

U kent de titel van de film van Alex Jones vast nog wel met de titel “Endgame – blauwdruk voor wereldwijde slavernij”, zoniet dan moet u deze film zeker alsnog even gaan kijken. Niemand had echter kunnen bedenken toen die film in 2007 uitkwam dat dit als eerste in Europa zou kunnen beginnen. Achteraf gezien misschien niet zo vreemd omdat het in deze film vooral gebaseerd is op de Amerikaanse situatie, zowel politiek als economisch. Nu blijkt echter dat deze film, meer nog als voorheen, een zeer griezelig scenario weergeeft die vooral op Europa van toepassing is. Ik plaats dan ook de gehele film nog maar een keer onderaan dit bericht.

In dit geval dus gaat het over de Europese situatie en dan speciaal over de Euro, oftwel onze politieke en economische situatie en die is niet best. En dat is dan nog mild gesproken. Want nota bene een NOS mainstream nieuwsbericht meld en bevestigd dat het met de Euro helemaal verkeerd is gegaan. Het NOS bericht werd nog voorafgegaan door een verklaring van ex-minister Hoogervorst die bij de enquête commissie opbiechtte dat de invoering van de euro een domme verkeerde daad was. Deskundige economen waarschuwen nu dat : “.. de euro binnen een week of tien dagen verleden tijd kan zijn.” U moet zelf het hele bericht op de NOS nieuws pagina maar gaan lezen, het is niet erg zinvol dat gehele artikel hier te kopieren.

In elk geval is het aan te raden (nog een keer) naar de film van Alex Jones te kijken. Al is het alleen maar om goed geinformeerd te zijn. Ondanks of ongeacht dat er door verschillende bronnen allerlei doem scenario’s worden geschets om bijv. al uw geld van de bank te halen, te beleggen in goud etc. maar dit zijn absoluut geen oplossingen. (De Schrift zegt : Verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest ze verteren) Het belangrijkste is om vooral nuchter en waakzaam te blijven. Velen die het al wisten zullen waarschijnlijk ook al d.m.v. het inslaan van eten e.d. voorbereid zijn op het grote “Eindspel” wat er nu aan komt. Uw geld hoeveel of weinig u er ook van heeft, noch uw goud en goederen zullen u kunnen helpen in dit Eindspel.

Velen vragen ook : “wat betekend dit voor mij persoonlijk en wat kan ik er persoonlijk aan doen”, feitelijk kan niemand er iets aan doen, dit is iets wat iedereen zal moeten ondergaan. De gevolgen daar kunt u wel goed op voorbereid zijn en zeker iets aan doen. Er zullen namelijk grote protesten en rellen komen. DOE DAAR DUS NIET AAN MEE. Blijf als het kan daar zoveel mogelijk van weg. Het is een logisch gevolg van de oorzaak die van nature al ligt in de aard van de mens en dat is zoals eerder geschreven HEBZUCHT. In de uitzending van Pauwel en Wauwel van 29-11 vroeg, tot mijn stomme verbazing, Jeroen Pauw aan Hoogervorst of hebzucht niet de kern van het probleem was. Hoogervorst wimpelde dit af ! Tja van zo’n menselijke zonde daar wilde hij natuurlijk niets van weten noch horen. Toch is dat de kern van het gehele probleem die de enorme schuldenberg heeft veroorzaakt en die nu uiteindelijk ook het grote Eindspel mogelijk maakt. Op de vraag wat er eventueel kan gebeuren of wat er zou kunnen gebeuren als de Euro “explodeerd” gaf  Hoogervorst wel antwoord. Het zal dan niet zomaar een recessie of depressie zijn maar velen malen erger.

Dat klonk bijna als de woorden uit Mattheus 24 : Want er zal dan een verdrukking zijn zoals er sederd de grondlegging der wereld niet is geweest en ook nooit meer zijn zal………………………………….

Iedereen die de alternatieve blogs en media al een aantal jaren volgen weten dat dit Eindspel en het manipuleren van de menselijke hebzucht een vooropgezet plan was. Het is de prelude om tot een Nieuwe Wereld Orde te kunnen komen met één wereld regering en één globaal geldsysteem. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen is op dit moment nog onduidelijk maar wat wij gezien hebben in de Arabische wereld zal ook spoedig in de Europese steden zich gaan voordoen. Uiteraard geeft dit de zogenaamde leiders van Europa en elders nog meer macht en mogelijkheden om de mensheid onder het juk van hun politieke en economische slavernij te brengen. Of er een biochip, een RfiD chip, of enig ander kenmerk zal komen is ook nog onduidelijk maar in elk geval zijn we wel hard op weg naar het teken van “Het Beest” zoals iedereen dat inmiddels kent uit het bijbelboek Openbaring.

Het enige wat iedereen kan doen is te leven met de dag en waakzaam te blijven en uiteraard zorg te dragen voor uw naasten.

Vr. Gr. Pineut

Bronnen :
The Telegraph – IMF drawing up £500bn package to save Italy, Spain and the euro
The Economist – The euro. Beware of falling masonry
NOS – De grote finale voor de euro ?

G20 waarschuwt voor gevaren wereldeconomie

Logo van de G20 Top 2012, met de Pyramide met het Alziend Oog van bovenaf gezien !

In Mexico-Stad zijn afgelopen zondag de ministers van Financiën bijeengekomen van de twintig grootste industrielanden. De Europese schuldencrisis heeft, zoals de laatste jaren gebruikelijk, de tweedaagse conferentie gedomineerd. Mexico is in 2012 voorzitter van de G20, de vergadering was de laatste dit jaar in het land.

Mexico hoopte met de vergadering een aantal onzekerheden weg te nemen, zoals de groeivertraging in landen als China, of de zogenaamde Amerikaanse ‘fiscal cliff’. Als er niet snel een politiek akkoord wordt gevonden over een nieuwe begroting in de VS, zouden tegen eind dit jaar een reeks belastingverhogingen en uitgavenverminderingen automatisch in werking treden en het land in een recessie duwen.

Ook de toestand in Europa blijft zorgen baren. De Europese leiders hebben weliswaar een aantal noodingrepen goedgekeurd, zoals de oprichting van een noodfonds, maar het gaat volgens collega’s van buiten de eurozone allemaal te traag.

Toch werden op de G20-top geen belangrijke beslissingen verwacht. Heel wat ministers bleven thuis, onder wie de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner en zijn Franse collega Pierre Moscovici, net als het hoofd van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi.

Vertragingen in de crisisaanpak door de Europese landen en een dreigende fiscale crisis in de Verenigde Staten vormen een gevaar voor de wereldwijde economie. Dat hebben de landen van de G20 maandag gezegd in een gezamenlijke verklaring na de tweedaagse bijeenkomst in Mexico.

‘De wereldwijde groei blijft bescheiden en de neerwaartse risico’s zijn nog steeds verhoogd, waaronder de complexe implementatie van de beleidsmaatregelen in Europa, een potentiële scherpe fiscale vernauwing in de VS en de financiering van de Japanse budgetbehoefte voor dit jaar’, aldus de verklaring van de ministers van Financiën van de 20 belangrijkste industrielanden.

De G20 zei verder dat alles zal worden gedaan om de gezondheid en de groei van de wereldwijde economie te versterken. De VS gaven aan de zogenoemde ‘fiscal cliff’ te zullen voorkomen.

(dit is een gecombineerd & geregideerd artikel van meerdere berichten inzake de G20 Top)

Bron : AD

De FEMA Massagraven zijn Klaar !

In de afgelopen paar jaar is er hard gewerkt en eindelijk is het zover. De FEMA Massagraven zijn klaar ! Of zo goed als klaar, dit betekend dan ook dat FEMA inmiddels bezig is de vele doodskisten te verplaatsen naar (voor ons verborgen) faciliteiten. Het is nu nog slechts een kwestie van tijd voordat alles wat in het duister verborgen is aan het licht komt ! Het zal voor velen een hard ontwaken worden in een afschuwelijke nachtmerrie als al die doomdenkers en aluhoedjes achteraf toch gelijk krijgen wanneer deze massagraven gevuld gaan worden met de lijken van de ongewensden !

Bron + Meer : Disclose TV | Zie ook : Niburu ! & The coming American Holocaust !

De 10 Koninkrijken van FEMA zijn :

REGIO I: Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont. Regional Capitol: Boston

REGIO II: New York, New Jersey, Puerto Rico, Virgin Island. Regional Capitol: New York City

REGIO III: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, District of Columbia. Regional Capitol: Philadelphia

REGIO IV: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, Tennessee. Regional Capitol: Atlanta

REGIO V: Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin. Regional Capitol: Chicago

REGIO VI: Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas. Regional Capitol: Dallas-Fort Worth

REGIO VII: Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska. Regional Capitol: Kansas City

REGIO VIII: Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming. Regional Capitol: Denver

REGIO IX: Arizona, California, Hawaii, Nevada. Regional Capitol: San Fransisco

REGIO X: Alaska, Oregon, Washington, Idaho. Regional Capitol: Seattle

Alle doomscenario’s overzichtelijk in één afbeelding

In onderstaande Engelstalige afbeelding zijn alle doom scenario’s van de afgelopen paar jaar nog eens keurig netjes bijeengebracht.

Voor de twijfelaars en ontkenners van de vele feiten het overdenken waard, voor hen die al meer en beter op de hoogte zijn nogmaals een bevestiging. Hoewel de in de afbeelding getoonde zaken verre van compleet zijn kan deze afbeelding gratis gekopieerd en verspreid worden. Vooral via email kunnen de diehard ontkenners nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. Voordat het te laat is, en deze mensen zonder het Evangelie van Jezus Christus de komende tijd der smarten in moeten gaan.

Vr. Gr. Pineut

 A brief history of doomsdays
Bron : LiveScience