Bloed van Geslachte Christenen wordt voor Grof geld aan Saudie Arabië verkocht

Onderstaande video is Engelstalig ondertiteld.

Een non verteld over de gruwelijke martel & moordpraktijken die in Syrië plaatsvinden en dat de “Jihadi’s” het bloed van geslachte & onthoofde Christenen verzamelen in kleine flesjes. Deze flesjes met bloed worden voor $ 100.000 dollar per stuk aan religieuze fanatici in Saudie Arabië verkocht, opdat zij deel kunnen hebben aan het mensenoffer dat is gebracht aan hun (af)god allah.

Zij doen dit door hun handen met het bloed v/d geslachte Christenen te wassen. Ze maakt overduidelijk dat de (af)god allah, “hun” (de religieuze fanatici in SA sic) god is, en niets maar dan ook totaal niets te maken heeft met de Levende God van de Christenen.

Er zitten enkele verontruste beelden in onderstaande video, kijken geschied dan ook geheel op eigen risico.

Xandernieuws & E.J. Bron besteedde aan ditzelfde bericht ook een artikel incl. dezelfde video.

God Spreekt ?

Is deze blikseminslag in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde een "Teken van God ?"

Is deze blikseminslag, in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde, een “Teken van God ?

Op de dag dat Paus Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde werd het Vaticaan getroffen door een opvallende Bliksemschicht. Nu zou dit op zich niet zo bijzonder zijn, verbazingwekkend is het wel en helemaal omdat dit opvallende natuurverschijnsel door alle reguliere nieuwsmedia vrijwel direct werd opgepikt.

Voor oplettende lezers, en zeker zij die op de hoogte zijn van “de diepe dingen God’s”, is er echter reden om aan te nemen dat er hier daadwerkelijk meer aan de hand is. Voor hen is het een duidelijk signaal dat God spreekt. Dit wordt nog versterkt als men aandacht heeft voor voorgaande opvallende verschijnselen ten tijde van het overlijden van Paus Johannes Paulus II en de inauguratie dag van Benedictus XVI.

Zo werd Paus Johannes Paulus II begraven tijdens een Zonsverduistering ! Maar werd hij ook geboren tijdens een Zonsverduistering : http://theknightshift.blogspot.nl/2005/04/john-paul-ii-toil-of-sun-and-fridays.html

Benedictus XVI werd tijdens een maansverduistering op Zondag 24 April 2005 geinaugureerd.

Wie goed oplet kan zo nog wel enige zeer opvallende zaken vinden van wel zeer profetische aard. Het is bovendien geen geheim dat het Vaticaan zich al jaren bezig houd met Astrologie (in negative zin) en met Astronomie. Waarom moet een zogenaamde instelling, die beweerd het Woord van God hoog te houden en te beschermen, zich bezig houden met occulte zaken ? Dat is vragen om problemen, beter gezegd, het is de Heere verzoeken, en er staat geschreven : “Gij zult de Heere uw God niet verzoeken”

Het is voor velen al jarenlang een groot raadsel waarom het Vaticaan zich met dit soort zaken bezighoud, wat weten zij dat de massa niet mag weten, welke geheimen liggen er bijvoorbeeld allemaal verborgen in de ondergrondse gewelven van het Vaticaan ? Ten aanzien van het Ruimte Onderzoek project van het Vaticaan vragen velen zich ook af of het Vaticaan soms op de hoogte is van buitenaards leven en Planet X. Is het Vaticaan soms bang voor God en zijn Toorn en Oordeel en de aanstaande Wederkomst van Jezus Christus ?

De vraag stellen is ‘m feitelijk beantwoorden.

Klik hier voor de website van het Vaticaan Ruimte Observatorium

Vr. Gr. Pineut

Referentie Bron : Daily Mail

Naschrift Pineut

En voor wie het alweer vergeten was, Paus Johannes Paulus II werd begraven in een Trapezoïde Doodskist. De Trapezoïde wordt gezien als een occult symbool.

Zie voor heel veel meer : http://www.biblesearchers.com/christian/vatican/Benedict%20XVI.shtml