Frans Timmermans & Jet Bussemaker

Het Hoge Woord is er uit, Frans Timmermans wordt Minister van Buitenlandse Zaken en Jet Bussemaker wordt Minister van Onderwijs. De afgang en ondergang van Nederland is de komende regeerperiode voorgoed bezegeld met o.a. deze twee Nitwits als  “Ministers”.

Waarom een afgang ? Eerst maar onze Frans die regelmatig erg mediageil is en graag mag aanschuiven bij o.a. Pauw & Witteman. Popi Jopi wil populaire Frans graag indruk maken en daarom draagt Frans altijd opvallende lichaams sieraden, de ene keer heeft Frans een kekke hippe moderne bril op, die hij bij wijze van spreke als laatste aanbieding van Hans Anders op de Nederlandse buis komt showen. Een andere keer draagt Frans opvallende polsbandjes of andere flitsende bling bling. Frans wil opvallen en dat doet hij dan ook want iedereen praat over hem en daar kickt onze Frans op.

Inhoudelijk heeft Frans echter weinig te betekenen. Frans is het exponent van oppervlakkigheid want zodra Frans zijn mond opendoet knijpt kijkend Nederland z’n billen dicht en krommen de tenen zich massaal in één en dezelfde richting. Frans houd namelijk van de Palestijnen, hun geschiedenis vergelijkt Frans graag met Wolga Duitsers. Hoe de geschiedkundige vork echt in elkaar steekt intereseerd Frans niet zoveel. Frans is immers populair en als ie het niet is, dan zorgt Frans via het Rode PVDA netwerk wel dat hij dat wordt.

Je mag daarvoor best wel een beetje de geschiedenis verdraaien of verkeerd interpreteren, een kniesoor die daar op let. Zo babbelt Frans ook graag over Hamas of de Arabische Lente, als hem dat zo uitkomt. Maar Frans heeft het niet zo op Israël moet u weten. De hele ontstaangeschiedenis en diepere achtergrond is aan Frans niet besteed. Frans wil gewoon populair zijn en aan verdieping in de geschiedenis en feiten heeft Frans een broertje dood. Veel hoeft u dus in de komende 4 jaar niet te verwachten van Frans, voor hem zijn alle kleuren slechts een schakering van Rood.

Dan onze Jet, dat wordt helemaal dolle pret.
Was Jet eerst onze drama koningin op volksgezondheid, nu mag zij op onderwijs haar domheid etaleren en de Nederlandse kindertjes valsheid in geschrifte leren. Want toen onze Jet nog Staatssecretaris was bemoeide zij zich met oorlogszaken en moest Nederland leren dat Europa en Nederland door allochtonen was bevrijd. Alleen bedoelde onze Jet hiermee niet de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen. Een rel was geboren want Jet vertelde iets wat niemand wilde horen. Jet beloofde beterschap en een lijvig rapport van onderzoek zou er komen. Helaas u raad het al wij wachten nog altijd met smart, want dat rapport is er nooit gekomen.

Wel een keurige afscheids brief van het NIOD toen Jet afging als een gieter en nu aD 2012 krijgt Nederland helemaal op z’n sodemieter !

Vr. Gr. Pineut

Referenties : HP de Tijd | Amsterdam Post | Rampen komen over ons

Zie ook : Frans Timmermans op Buitenlandse Zaken : Slecht Nieuws voor Israel

“Geert Wilders is een kruisridder”

’OP, OP, TEN STRIJDE. Jeruzalem bevrijden!’ Maandag verschijnt bij Uitgeverij Van Praag zijn ’ware verhaal’ over de kruisvaarders. Arabist Hans Jansen trekt ook een vergelijking met nu. „Het waren geen wrede islamhaters.” Voor het eerst sinds Geert Wilders werd vrijgesproken, praat hij over zijn sleutelrol in dat geruchtmakende proces, de in opspraak geraakte rechter Tom Schalken, vooroordelen en politieke correctheid. „Ik ben nooit bedreigd door moslims. Sommige autochtone, linkse activisten, díé vrees ik!”

door CHARLES SANDERS, AMSTERDAM, zaterdag

Op de voordeur staat een verzonnen naam. Hans Jansen neemt maar liever het zekere voor het onzekere. Want de arabist heeft een duidelijk mening over de islam, gebaseerd op wetenschappelijke studie en grote feitenkennis, en dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.

In het Nederland van ná de aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh en de opkomst van de PVV werd hij alom bekend. Want aan vooringenomen meningen, omdat die toevallig maatschappelijk zo uitkomen, heeft hij lak. Ook in zijn nieuwste boek over de kruisvaarders neemt de 68-jarige geen blad voor de mond.

Op school leerde je ’die waren niet pluis, die gingen op roofmoord naar Jeruzalem…’

„Tja, er wordt ook gezegd dat de moslims boos op ons zijn geworden juist door de kruistochten, dat daarna de jihadisten opstonden. In werkelijkheid waren de jihadstrijders er eeuwen eerder dan de kruisvaarders. Onzin dus. De moslims wáren al boos. Kruisvaarders en kruisridders – beide pelgrim, maar de ridder was vaak van adel en werd ook wel ’beroepsoorlogsmonnik’ genoemd – togen naar Jeruzalem om boete te doen na te hebben gezondigd. Richard Leeuwenhart was de bekendste van allemaal. Hij vocht tegen Turkse en Koerdische legers, maar had amper problemen met moslims. En zo verging het duizenden anderen. De reis naar Jeruzalem betekende, na terugkeer in Europa, status. Kruisridders gingen óók op pad om anderen te beschermen. In die tijd ontstond in Europa een toeristenindustrie die trips naar het Heilige Land verzorgde.”

Zijn Amsterdamse bovenwoning staat stampvol afgeladen boekenkasten. Ogenschijnlijk het domein van een stoffige wetenschapper. Maar Jansen is niet stoffig, hij is scherp en laat zich geen mening opdringen. „Ga daar maar zitten, dat was de vaste plek van Theo van Gogh.” De arabist promoveerde op een proefschrift over de interpretatie van de Koran, baseert zich onder andere op geschreven bronnen in het Arabisch, zoals de sharia-handboeken. In tegenstelling tot veel andere vermeende ’islamkenners’ spreekt hij de taal vloeiend. Overigens net als Hebreeuws, zoals hij een hem vijandig gezinde gesprekspartner op televisie eens fijntjes liet merken. Hij schreef ’Het Nut van God’, ’Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten’ en ’Zelf Koran lezen’.

En dan nu de kruisvaarders. De Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik noemde zich tempelier, kruisridder. Hij had uniformen met het teken dat ook op uw boek prijkt.

„Eenling, met een ongecoördineerde actie. Volkomen gestoord natuurlijk. De kruisridders escorteerden destijds pelgrims die steeds vaker op hun lange reis naar Jeruzalem werden overvallen of vermoord. Het was de enige keer dat Europa zich actief beschermde tegen moslimexpansie. Om die reden noemde Breivik de kruisvaarders als zijn grote voorbeeld. Hij zou hebben gemoord zoals zij in de middeleeuwen. Niet waar, zo blijkt uit mijn boek.”

Na de dood van Theo van Gogh waarschuwde u voor de donkere kanten van de islam. Bent u nooit bang ?

„De meeste Nederlandse moslims moeten niets hebben van die dictatoriale leiders, zijn vaak méér tegen de islam dan ik. Laatst, in de tram, werd ik nog herkend. Steekt die moslim zijn duim omhoog… Nadat ik eens op televisie was, vertelden Marokkaanse meisjes in een winkel waar ik vaak kom dat ’het allemaal nog veel erger is dan ik stelde’. Keerzijde is dan weer dat ze dat nooit in de krant of op tv zullen vertellen. Agressie tegen mij, die indruk heb ik, komt voornamelijk van wat oudere, autochtone, blanke en boze Nederlanders. Zeg maar de gepensioneerde, linkse vormingswerker. De Groene Khmer. Natuurlijk neem ik geen onverantwoorde risico’s. Kerstvakantie in SaudiArabië? Niets voor mij!”

Toen was er opeens het proces tegen Geert Wilders, hij zou haat hebben gezaaid tegen moslims. U vervulde een cruciale rol.

„Ongewild en onverwacht. Een ketterproces, ik was getuige-deskundige. Wilders had gezegd dat zaken in de Koran hadden gestaan en die stonden er ook daadwerkelijk in. Ik vertelde, zonder te weten wat voor juridische impact dat zou hebben, over een etentje, georganiseerd door Bertus Hendriks, MiddenOosten-expert. Eén van de andere genodigden bleek dus raadsheer Tom Schalken van het Amsterdamse gerechtshof te zijn, het was drie dagen voor het proces. Uiteindelijk leidde dat alles tot wraking van de rechtbank.”

Bertus Hendriks, vroeger van de Wereldomroep, een vriend…

„Ja, hij logeerde bij me toen ik nog in Cairo, in Egypte woonde. Nu is hij geen vriend meer, zijn rol kon niet, ik mijd hem. Hij heeft zaken verkeerd voorgesteld, lokte mij in de val van Vertigo, dat eetclubje. Naast Bertus zaten een officier van justitie uit Haarlem en een vrouwelijke topambtenaar aan tafel. Plotseling kwam daar die Schalken binnenmarcheren. Ik negeerde hem zoveel mogelijk, omdat ik immers over drie dagen moest getuigen. ’Lees dit door’, zei hij op arrogante toon.”

„Het was de beschikking om Wilders voor de rechter te brengen. Onzedelijk, onsmakelijk, ongepast. ’Doe toch mee, stel je niet op buiten de groep’. Ik voelde me bevuild. Het is mij allemaal overkomen. Misschien maken Nederlandse rechters zich wel de hele dag schuldig aan dit soort praktijken… Tom Schalken is een zielige, deerniswekkende figuur. Hij jammerde dat hij de hele dag moest wachten tot hij eindelijk werd verhoord. Ik heb ook de hele dag gewacht, nou en? Dat de staatsmacht in handen van zo’n man ligt, is onrustbarend.”

Schalken heeft uiteindelijk ontslag genomen, Wilders werd vrijgesproken, Hendriks zweeg.

„Ik was niet gerust op de afloop van het proces, dat er nooit had mogen komen. Elke avond werd er op tv wel iets lelijks over Wilders gezegd. In zelfbenoemde kwaliteitskranten sloegen vooringenomen journalisten de plank volkomen mis. Zelfs over iets eenvoudigs als het begin van de Irak-oorlog blunderden ze. Goddank volgde vrijspraak. Als een politicus niet meer vrijuit mag praten in een democratie, dan sla je internationaal een modderfiguur. De Amerikanen zouden verbijsterd zijn geweest. Daar telt vrijheid van meningsuiting veel zwaarder dan bij ons. Zouden we hier een voorbeeld aan moeten nemen! En een rechter, die een etentje heeft met een getuige-deskundige daags voor diens verhoor… In de VS betekent dat gevangenisstraf! Bij een veroordeling waren wij het Albanië van het vrije Westen geworden. Let wel, het Albanië van de Koude Oorlog.”

Heeft u Geert Wilders sinds dat getuigenverhoor nog gesproken ?

„Nee, dat is ook niet nodig. Sinds de vrijspraak is het rustiger, al krijg ik nog dagelijks verzoeken voor interviews. Ik ga er niet op in. Het oordeel over Wilders staat bij veel journalisten van tevoren al vast. Maar Wilders verzon niets over de Koran, het klopte. Hij is geestig. Intelligent? Ach, de Cambodjaanse dictator Pol Pot was intelligent. En Sovjettiran Josef Stalin ook… Als politicus kun je misschien maar beter wat dommer zijn. Maar Wilders heeft veel humor.”

Stemt u PVV ?

„In het verleden heb ik dat wel eens gedaan. Nu moet ik erover nadenken. Maar ik ken veel mensen uit de fractie. Aardige, nette mannen en vrouwen. Niet de traditionele Nederlandse elite. Dat ben ik zelf ook niet.”

Op het wereldtoneel is met de dood van Kaddafi vorige week weer een van de dictators gevallen sinds de Arabische Lente begon. Bemoedigend ?

„Nee, kijk naar Egypte, daar is de situatie vreselijk. Al die christelijke Kopten die zijn vermoord. De niet te stuiten opmars van de Moslimbroederschap, de sharia-fundamentalisten… In Syrië is Bashar Hafiz al-Assad een ramp. Maar wat komt er na hem? Misschien wordt het nog wel erger!”

U werkte ooit voor het Rode Kruis en – onder Jan Pronk – bij de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. Nu hekelt u ontwikkelingshulp ?

„Het heeft alleen effect op de gemoedsrust van de gulle gever. Leiders in arme landen willen geen zelfredzaamheid van hun burgers, plaatselijke dictators vullen hun zakken met het ontwikkelingsbudget. En al die ngo’s, die hulporganisaties… Thuishonken van voormalige linkse politici zijn het. Je kunt daar prachtige en goedbetaalde baantjes ritselen. Mensen geven geld aan de Palestijnen. Nou, ík zeg: die euro’s gaan naar de PLO en naar Hamas, naar bankrekeningen in Zwitserland en Libanon. Het ongeluk van de Palestijnen is helemaal niet dat de Israëli’s hun tegenspelers zijn. Ze hebben de pech dat ze geen leider als Nelson Mandela hebben.”

In uw nieuwste boek noemt u de jihad van een heel andere orde dan de kruistochten.

„Veel christenen wilden in de middeleeuwen wel iets overnemen van de wijze waarop de islam politieke macht uitoefent. Dat is slecht afgelopen. Als jihad en kruistocht allebei ziektes zouden zijn, dan is de kruistocht niet lastiger dan een verkoudheid. De jihad roept op tot moord en gaat ook nu nog steeds door. Een dodelijke aandoening. Gelukkig hebben de meeste moslims maling aan de ’plicht tot jihad’. In zekere zin is Geert Wilders een kruisridder. Hij komt op voor godsdienstvrijheid en zelfbeschikkingsrecht van Nederlanders.”

Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Hans Jansen ISBN 978 90 490 2408 6
€ 17,50 euro

Dit artikel is verschenen in de extra weekend bijlage van de papieren Telegraaf dd. 29-10-2011

Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger !

De Occupy beweging die zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid heeft overal flink wat veranderd. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is nog maar slechts het begin.

Zoals eerder geschreven was het de Arabische wereld waar de protesten zich als eerste voordeden. En daar gingen de protesten als eerste vooral om de stijgende voedselprijzen, de tekorten eraan, werkloosheid e.d. Het grootste probleem van die Arabische wereld is nog niet eens zozeer dat het dictaturen zijn, alswel dat het geen (voedsel) producerende landen zijn. Het overgrote deel van de Arabische landen hebben naast de olie industrie vrij weinig aan hun bevolking te bieden juist omdat men in de woestijnen waar al deze landen zich bevinden verder vrij weinig geproduceerd kan worden.

De Arabische wereld valt of staat met over het algemeen geimporteerde zaken uit het door hen zo verfoeide westen. Daarentegen heeft het westen de olie hard nodig om door te kunnen gaan met produceren, we kunnen dus spreken van een delicate en uiterst fragiele balans die dit alles in evenwicht houd. Door de enorme prijsstijgingen van producten konden protesten van de over het algemeen arme bevolkingen daar dan ook niet lang uitblijven. Inmiddels hebben diverse dictators het veld moeten ruimen en bleek hoezeer zij zelf leefde in extreme weelde en luxe.

De Occupy beweging die nu gaande is in de wereld is een slap aftreksel van de opstanden van de Arabische opstanden. Men strijd welliswaar eveneens tegen stijgende voedsel prijzen en de exorbitante verrijking van banken e.d. Maar de situaties van zowel het westen als het oosten zijn volkomen onvergelijkbaar. In het westen is het meeste aan schulden vooral veroorzaakt doordat iedereen hard heeft meegedaan aan het grote pyramide spel van HEBZUCHT. Maar ook zijn veel mensen misleid en in combinatie met de hebzucht moest het gras natuurlijk altijd groener zijn als bij de buren en dus konden onbetaalbare torenhoge schulden niet uitblijven. In combinatie met het grote graaien van de bank en beurswereld zien we nu hoe het financiele kaartenhuis langzaam in elkaar stort.

Tot nu toe zijn de Occupy protesten vreedzaam verlopen, op wat enkele uitzonderingen na, die vooral te leken zijn aangestuurd door linkse extremisten, of mogelijk zelfs ingehuurde NWO agenten. Maar daar zal weldra verandering inkomen. Het spreekwoord luid: als er één schaap over de dam is volgen er meer. In Amerika begint de sfeer van de protesten door de boosheid van de demonstranten nu steeds grimmiger te worden, vooral nu de economie alsmaar verder achteruit gaat. Het wordt er, ondanks de protesten, niet beter op maar eerder steeds slechter. En dat geld niet alleen voor Amerika maar ook voor alle andere landen waar de Occupy beweging steeds groter en massaler wordt. Onderzoeks Journalist Carel Brendel schreef hier al over, waarbij het vooral opvallend was dat het in de eerste dagen de “Henken en Ingrids” waren die protesteerden. Maar de “Henken en Ingrids” hebben inmiddels plaatsgemaakt voor heel andere mensen met geheel andere motieven en achtergronden.

In Amsterdam viel het naast Carel Brendel inmiddels ook andere bloggers op dat de zogenaamde Occupy beweging inmiddels volledig is gepolitiseerd en gekaapt door o.a. de Internationale Socialisten en allerlei andere schimmige figuren van Links politieke schnit en vage New Age figuren. Voor wat de Internationaal Socialisten betreft zijn het vooral deze schimmige mensen die een waar rookgordijn hebben opgeworpen in de afgelopen jaren. Reeds in het verleden bleken zij de Kristallnacht herdenking meerdere malen te hebben gekaapt en banden te hebben met allerlei louche figuren uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er sterke banden met allerlei islamitische organisaties die heulen met Hamas en Hezbollah. De Kristallnacht herdenkingen zijn uiteindelijk geploft doordat dit alles door diverse bloggers en onderzoekers meerdere malen aan de kaak werd gesteld.

Ook nu is de Occupy beweging gepolitiseerd waardoor van de echte bedoelingen niet veel meer over blijft en mensen, zonder dat ze het door hebben, in een extreem linkse politieke richting worden gemanouvreerd waarbij uiteindelijk ook geweld om de hoek komt kijken. Via die linkse bewegingen en de vage New Age beweging van Zeitgeist worden de geesten langzaam voorbereid om te accepteren dat we te maken hebben met een groot zionistisch complot. Uiteindelijk zijn de ware schuldigen aan de wereldwijde crisis de Joden en Israël. Kortom het is het aloude liedje van onvervalst anti semitisme : “De Joden hebben het gedaan” Christenen zouden er heel goed aan doen zich heel ver te distantiëren van dit soort protesten en bewegingen juist omdat men door de vele misleidingen meegesleept zouden kunnen worden in wat uiteindelijk uitmond in niets anders dan virulente Joden en Israël haat en vuig anti semitisme. Opvallend voorbeeld in deze is dit artikel op de Christelijke site Habakuk die de Occupy beweging kennelijk wel ziet zitten, ook voor hen is het hoog tijd voor een diepgravend journalistiek onderzoek naar de werkelijke motieven en achtergronden van de diverse Occupy organisatoren. In elk geval wenst de VVD in Amsterdam dat er snel een einde komt aan de camping op het beursplein.

Voor de komende weken, maanden zoniet jaren verwacht men dat de protesten uiteindelijk kunnen uitmonden in wereldwijde burgeroorlogen. Voor wat de Arabische wereld betreft houd men het hart vast, zeker nu Libië gevallen is en ook daar de vele stammen hun eisen kracht zullen gaan bij zetten. Net als in de Arabische wereld zullen demonstranten niet langer genoegen nemen met slechts vreedzame protesten en het in tentjes zitten op de beurspleinen en “vredig” slaan op trommels. Die uiterlijke roep van vreedzaam protesteren en oproepen van “liefde” zijn allemaal maar schijn. De mens is nu éénmaal gewend aan voorspoed en welvaart en het is dat laatste wat hen allemaal drijft omdat dit de komende jaren allemaal zal gaan verdwijnen. Anders dan in Amsterdam is men in Amerika vooral erg huiverig dat daar de Occupy beweging van binnenuit door shills zal worden misbruikt om de demonstranten op te jutten om geweld te gebruiken. Het is vooral het geweld die de NWO agenten, en zij die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken in de wereld, in de kaart zullen spelen.

Vrijheid ? Liefde ? Vreedzaam ? Het zullen allemaal loze en holle frasen blijken te zijn als men weldra het ware gezicht laat zien. Net zoals men in de Arabische wereld om democratie roept. Want wat democratie überhaupt is dat weet men daar helemaal niet, simpelweg omdat men dit nog nooit gehad heeft. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer geweld en bloedvergieten en de zogenaamde roep om vrijheid zal dan niets anders blijken te zijn dan totale anarchie en wetteloosheid. Geheel los van god en gebod zal de zee der mensen opgezweept worden en verworden tot beesten. Het duidelijkste voorbeeld was wel de barbaarse afslachting van de voormalig leider van Libië. Hiermee heeft men reeds bewezen geen haar beter te zijn dan wat men beweerd te bestrijden.

Het is de opmaat voor totale en globale anarchie en wetteloosheid, precies zoals het Woord van God heeft voorzegd dat dit dé tijd zal zijn waarin de wetteloze zich kan en zal openbaren.

Veiligheids Riemen vast ! Vr. Gr. Pineut

Referentie Artikel : Buckle up – the End of the American Dream

Het grote zwijgen van de Nederlandse media.

Artikel van Likoed Nederland op Allemaalpolitiek.nl, 4 september 2011.

In de reguliere media worden belangrijke feiten over het Palestijns-Israelische conflict nog al eens niet genoemd. Door deze selectiviteit weten veel Nederlanders niet precies wat er zich nu exact afspeelt in Israel en de Palestijnse gebieden. Daarom hier even een korte bloemlezing over wat bijvoorbeeld Amerikanen en Australiers de afgelopen weken wel in hun kranten hebben kunnen lezen, maar Nederlanders niet ….

De radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas riep en roept nog steeds continue dat de Joodse staat Israel van de kaart moet worden geveegd, en dat alle Joden dienen te worden uitgeroeid. Dat staat in hun Handvest en dragen ze met regelmaat uit onder de eigen bevolking. Zo hield een parlementslid van Hamas op 11 mei 2011 op Hamas-TV een toespraak met als titel: “Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien.” Zie de filmbeelden via: Hamas: Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien. Gek genoeg vonden bijvoorbeeld het NRC Handelsblad en Trouw dit niet het vermelden waard ….

Ook de zogenaamd ‘gematigde’ Fatah-partij van Mahmoud Abbas laat zich niet onbetuigd wat het haat zaaien betreft. Zo zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Nabil Shaath op 13 juli 2011 op de Libanese TV dat er geen sprake kan zijn van het accepteren van Israel: “Het verhaal van twee staten voor twee volkeren houdt in dat daar ginds een Joods volk zal zijn en aan deze kant een Palestijns volk. Wij zullen dit nooit goedkeuren.” Zie de filmbeelden via: Palestijnse hoofdonderhandelaar: nooit een tweestatenoplossing. Ook dit schokkende nieuws dat de Palestijnen dus nooit serieus over de twee-staten-oplossing hebben willen onderhandelen – en de internationale gemeenschap dus jarenlang hebben voorgelogen – heeft u niet terug kunnen zien bij bijvoorbeeld de NOS en RTL Nieuws, terwijl dit toch echt nieuws is ….

Als het slecht gaat met de Palestijnen, hoort u altijd dat het Israels schuld is. Als Palestijnse mensenrechtenorganisaties zich echter beklagen over Palestijnse schendingen van mensenrechten, is dat opeens geen nieuws. Zie: Palestijnen hekelen huichelen mensenrechtenorganisaties. Ook aan het feit dat Palestijnen zwaar gediscrimineerd worden in Libanon wordt geen aandacht besteed. Dat kost zelfs mensenlevens, omdat Palestijnen officieel geen recht hebben op medische zorg. Zo stierf afgelopen maart de 11-jarige Palestijnse jongen Mohammed Taha, nota bene voor de ingang van een Libanees ziekenhuis, want als Palestijn kwam hij niet in aanmerking voor behandeling. Zie: Arab apartheid. Gek genoeg lees je hier nooit iets over in op http://www.nos.nl of http://www.nu.nl ….

Maar ook de Palestijnen onderling discrimineren; grote aantallen Palestijnen worden opgesloten gehouden in kampen. Dit is maar weinig bekend. Het geldt voor Palestijnse ‘vluchtelingen’. Er zijn 63 jaar verstreken sinds hun vlucht in 1948, dus er leven niet zo veel originele vluchtelingen meer. Echter, ook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten in kampen blijven wonen. Dit is zelfs niet veranderd voor de Palestijnen op de Westbank en in Gaza toen die vijftien jaar geleden autonomie kregen. Ook zij moeten in hun kampen blijven, van hun eigen Palestijnse regering. Die wil hun daar houden als politiek drukmiddel, ‘in afwachting van hun terugkeer naar Israel’. Zo zijn ze dus tweederangs burger, met minder rechten dan andere Palestijnen die even verderop buiten de kampmuur wonen.

Ook weinig bekend is, dat als er een Palestijnse staat zou komen, deze staat volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas etnisch gezuiverd dient te worden van alle Joden. Hij neemt hierbij een voorbeeld aan de apartheidswetgeving in Jordanie en Saoedi-Arabie, waar het Joden reeds verboden is te wonen. Zie: Abbas’ vision of an ethnically cleansed Palestinian State.
Sander van der Hoorn van het NOS Journaal, nota bene woonachtig in het Midden-Oosten en dus op de hoogte van bovenstaande feiten, heeft dit openlijke racisme desondanks nog nooit in dit door de staat betaalde nieuwsbulletin naar voren gebracht ….

Zoals gezegd, dit is slechts een bloemlezing. De lijst kan moeiteloos nog veel langer gemaakt worden:

  • dat uw belastinggeld gebruikt wordt om Palestijnse terroristen salaris uit te betalen.
  • dat het vragen van erkenning van een Palestijnse staat – wat Abbas aangekondigd heeft voor september – een grove schending is van Palestijnse verplichtingen in de eerder gesloten internationale vredesakkoorden, die daarmee in feite worden opgeblazen.
  • Dat diezelfde Abbas eigenlijk niets meer te vertellen zou moeten hebben omdat zijn termijn al in januari 2009 verstreken is, maar dat hij dat ondervangt door simpelweg geen verkiezingen uit te schrijven.
  • Dat in ‘concentratiekamp’ Gaza steeds meer luxe hotels, restaurants, winkelcentra en pretparken worden gebouwd.
  • Dat uit een recente opiniepeiling blijkt dat 73% van de Palestijnen het eens is met het Hamas Handvest dat Joden uitgeroeid moeten worden.
  • Dat is weer niet zo vreemd, als het je bekend is dat zelfs in kinderprogramma’s op de Palestijnse TV het doden van Joden – en het islamitisch martelaarschap dat daarmee verworven kan worden – voortdurend verheerlijkt wordt.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de Nederlandse media opvallend selectief zijn als het over de berichtgeving over het Palestijns-Israelische conflict gaat. Alles wat negatief is over Israel wordt gretig gepubliceerd, veel wat negatief is over de Palestijnen vindt zijn weg niet in de krantenkolommen en de journaals. Wordt het niet eens tijd voor evenwichtige berichtgeving over de Palestijns-Israelische conflict ?

Bron : Likoed Nederland

Nederlandse ngo’s die Israëlboycot steunen kunnen subsidies verliezen.

In de afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken minstens tien miljoen euro gegeven aan organisaties die een boycott van Israel steunen of aan organisaties die Israels bestaansrecht betwisten, zo wees een onderzoek van het Nederlandse CIDI, het Centrum informatie en Documentatie Israël, uit.

Het onderzoek, dat drie maanden geleden aangeboden werd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, toonde aan dat deze organisaties daarbovenop minstens vijf miljoen euro kregen van organisaties die door de Nederlandse overheid gefinancierd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Palestijnse en Nederlandse NGO’s, zoals NDC (NGO Development Center) op de Westoever en ICCO, Oxfam Novib, Cordaid en IKV Pax Christi in Nederland.

Rosenthal waardeerde het dat CIDI het probleem onder de aandacht van het ministerie bracht. “Laat ik voorop stellen dat ik uw zorgen omtrent de zogeheten ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS) activiteiten deel,” schreef Rosenthal aan CIDI’s directeur Ronny Naftaniel in april. Hij voegde er aan toe dat de zaak besproken was met NDC en andere Palestijnse en Israelische partners, maar ook met functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

België

Ook in België is het fenomeen bekend maar hier is er voorlopig geen grootschalig onderzoek naar de praktijken en hebben de bevoegde ministers in het verleden gezegd dat ze zich niet wensen te mengen in het werk van de ngo’s zelfs al zouden sommige van hun acties niet het standpunt van de regering volgen.

Scherp voor ogen

Op 22 maart jl. sprak Ronny Naftaniel met ambtenaren van de afdeling Noord Afrika en Midden Oosten van het ministerie om de bevindingen van het rapport door te nemen. “Het departement, de Nederlandse ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah hebben de politieke gevoeligheden die verbonden zijn aan de subsidiering van NGO’s die opereren in Israel en de Palestijnse Gebieden scherp voor ogen,” voegde Rosenthal daaraan toe. “Een zorgvuldige afweging van subsidieverzoeken blijft noodzakelijk. Indien blijkt dat organisaties handelen tegen het Nederlands buitenlands beleid in dan wordt direct geïntervenieerd”.

De laatste paar maanden is het CIDI opgevallen dat NGO’s die actief zijn in het Midden-Oosten in vergelijking tot voorgaande jaren steeds meer verantwoording afleggen over de besteding van subsidies. Deze trend, die zichtbaar werd in de weken die volgden op de verspreiding van het rapport, uitte zich door een korting van 42 procent op de fnanciering voor Cordaid. Op 24 februari kondigden Oxfam Novib en ICCO aan dat ook hun organisaties verwachtten dat hun subsidies gekort zouden worden.

Verantwoordingsplicht

Dit zijn natuurlijk ook bezuinigingen met economische oorzaken, die niet met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken hebben. CIDI heeft echter reden om aan te nemen dat de bezuinigingen in grote mate het gevolg zijn van de publieke discussies de afgelopen maanden over de afwezige verantwoordingsplicht van organisaties die actief zijn in de Palestijnse gebieden. CIDI merkt verder op dat ICCO’s weigering om zich te verantwoorden, die zij uitspraken in een persbericht van 13 januari, direct effect heeft gehad op de beslissingen van Nederlandse beleidsmakers.

Het vijftien pagina’s tellende CIDI rapport baseerde zich op rapporten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en op de budgetrapportages van de organisaties zelf. Het CIDI rapport toonde onder andere aan dat een van de Palestijnse NGO’s, Badil, antisemitisme propageerde en aanmoedigde. Badil ontving $100.000 van een grotere Palestijnse NGO, genaamd NDC. NDC wordt zelf zwaar gesubsidieerd door de Nederlandse overheid: sinds 2008 heeft Den Haag niet minder dan acht miljoen dollar aan NDC gegeven. In het kader van een cartoonwedstrijd in mei 2010 gaf Badil, dat een Israel boycott voorstaat, $600 aan Ashraf Ahmad Ghareeb, de tekenaar van de antisemitische cartoon hierboven. Na de publicatie van het CIDI rapport, haalde Badil de cartoon van haar website.

Topje van de ijsberg

Vijfentwintig verschillende Palestijnse en Israelische organisaties die direct of indirect subsidie van de Nederlandse overheid ontvangen, werden in het rapport onder de loep genomen. Daarnaast werden de activiteiten bekeken van zes Nederlandse NGO’s die Nederlandse financiering ontvangen en daarmee pro-boycott groeperingen steunen. Omdat er weinig transparantie is bij de onderzochte NGO’s, vermoedt het CIDI dat de bevindingen slechts het topje van de ijsberg laten zien en dat er veel meer geld van de Nederlandse belastingbetaler gebruikt wordt voor activiteiten die in directe tegenstelling staan tot het beleid van de Nederlandse regering en die een vrede afwijzen die uitgaat van de erkenning van Israel als staat voor het Joodse volk.

Het CIDI rapport besteedde extra aandacht aan een Nederlands project met de misleidende naam Plant een Olijfboom. Het onderzoek toonde aan dat het project, dat gesubsidieerd wordt door Cordaid, ICCO en Pax Christi, in werkelijkheid geleid wordt door een Palestijnse organisatie met de naam JAI, dat meedoet aan het plannen van een boycott van Israel. Uit het onderzoek bleek dat ICCO niet alleen het kantoor van Plant een Olijfboom in Utrecht had opgezet, maar ook de website en mogelijk ook het salaris betaald van de coordinator, die actief betrokken is bij het promoten van een Israel boycott in Nederland.

Ook naar andere EU-landen

Het CIDI rapport heeft gebruik gemaakt van informatie van NGO Monitor en andere experts. Bij het opstellen van het rapport bleek dat door Nederland gesubsidieerde organisaties die een boycot van Israel voorstaan of zelfs Israels bestaansrecht betwisten, ook door andere Europese landen gefinancieerd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Noorwegen, Denemarken, Zweden en Zwitserland. Het CIDI zal daarom het onderzoek ook aanbieden aan functionarissen in die landen.

Bronnen : Joods Actueel | CIDI

Preventief fouilleren is illegaal

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze week bepaald dat de zogeheten ‘stop and searchin Groot-Brittannië illegaal is.

In januari bepaalde het Hof reeds dat de politie te enthousiast te werk gaat wanneer de buurman wordt gefouilleerd omdat hij zijn hond wel erg lang bij één boom laat plassen. Het beroep van G-B diende deze week en is dus afgewezen, waarmee de uitspraak definitief is. De regeling vormt een inbreuk op de privacy – artikel 8 EVRM – en daarnaast ligt misbruik op de loer. Nederland is ook bekend met preventief fouilleren, maar dit mag alleen gebeuren in een ‘veiligheidsrisicogebied’, aan te wijzen door de burgemeester. Als het aan de VVD ligt mag de politie lekker veilig iedereen altijd en overal fouilleren. Dit idee kan dus nu de prullenbak in. Illegaal. Dit betekent goed nieuws voor informateur Tjeenk Willink. Tijdens de gesprekken met de linkervleugel behoeft in ieder geval over één punt minder gesteggeld te worden.

Bron : Wasdag

Lokjoden ?

Lokjoden, lokhomo’s, lokbejaarden, lokwinkeliers en lokkinderen. Lokzwervers en lokmeisjes, lokhuivrouwen, lokverkrachtingsslachtoffers en lokzinloos geweldgegadigden, lokbuschauffeurs en lokverplegers. Lokambulancepersoneel en lokpolitieagenten. Die laatsten lopen door de wijk en laten zich in elkaar trappen en hun pistool afpakken. Maar misschien worden de plannen van dit PvdA-wonderkind al in de praktijk gebracht en is dit een lokhoerentent ?

Lees het hele artikel op :

Bilderberg 2010 bijeenkomst in Spanje

Het hoge woord is eruit: De machtige groep van de Bilderbergers zal dit jaar in Spanje bij elkaar komen. De ”hogepriesters van de globalisering” zullen tussen de 3e en de 6e juni 2010 in Barcelona bijeenkomen om het verdere lot van de wereld te bepalen.

Over twee weken is het zover. Dan namelijk concentreert zich alle wereldlijke macht op één enkele plek op deze aarde. Dit vindt ieder jaar plaats. Dat gebeurt al sinds 1954. Destijds vond, zoals bekend, de eerste ontmoeting van hoge politici en vooraanstaande economische grootheden, gekroonde staatshoofden en prominente mediamagnaten plaats, uiteraard hermetisch afgesloten en onder het zegel van absolute geheimhouding. Men had het Nederlandse Hotel de Bilderberg als ontmoetingsplek uitgekozen, waarnaar de jaarlijkse conferentie in het vervolg ook werd genoemd.

Nog nooit daarvoor was er zo’n samengepakte verzameling van macht geweest. De aan deze en gene zijde van de Atlantische Oceaan alles bepalende krachten gingen rond de tafel zitten om de toekomst van deze planeet voor de komende decennia te bepalen. De Europese Unie, de euro, de oliecrisis, de Irakoorlog evenals vele ontwikkelingen en gebeurtenissen uit het jongste verleden zijn voor rekening van deze wereldstrategen, net zoals het komen en gaan van menig staatshoofd. De afgelopen jaren konden we meemaken, hoe de agressieve globalisering met de dienovereenkomstige druk werd bespoedigd en de Verenigde Naties uitgroeiden tot een toenemende machtsfactor.

Insiderbronnen brengen de denk- en uitvoeringswijze van de ”elitisten” aan het licht. Actuele voorbeelden: varkensgriep en economische crisis. De paniekzaaierij rondom het griepvirus is heel duidelijk. We hoeven ons alleen maar te herinneren, hoe de mediawereld ons onder bijna middeleeuws aandoende gruwelijke scenario’s van pandemische vernietiging bedolf – en dat in een bijna meedogenloze, grote gelijkschakeling. Toen uiteindelijk de kostbare overeenkomsten voor de entstoffen waren ondertekend, werd er toch het signaal ”veilig” gegeven. Ja, wat denk je waarom?

Weldra was sowieso duidelijk: de grote epidemie bleef uit. God of wie dan ook zij dank! Spoedig daarna werd er gezegd dat de eigenlijke grote bedreiging ons nog te wachten zou staan, we zouden in de herfst moeten rekenen op een terugkeer van de varkensgriep. Dat klonk al snel als een bedreiging. Hoe het ook zij, de meeste mensen bleven verbluffend genoeg behoorlijk kalm en afwachtend en de sombere voorspelling kwam niet uit.

Langzamerhand sijpelde in bepaalde kringen de daadwerkelijke achtergrond van deze ”zwijnenboel” door. Onder uitsluiting van de publieke opinie vergaderende groepen, met vooraan de Bilderbergers, waren van plan om met paniekzaaierij een grotere bereidheid te verkrijgen tot het inrichten van overkoepelende instanties, vooral die van een wereldgezondheidsministerie, vertegenwoordigd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dit wordt ook gezegd door de langjarige Bilderberger-jager

James P. Tucker Jr. van American Free Press. Er dient ook een nieuwe, globale geldorde onder een wereldministerie van financiën te worden geschapen – geen twijfel mogelijk, bij de Nieuwe Wereldorde behoort ook een nieuwe geldorde!

Om dit concept over het algemeen ook ”smakelijk” te maken en bovendien de absolute noodzaak hiervan duidelijk te onderstrepen, zorgen de elitaire krachten voor een veelomvattende globale recessie. Naar de wil van de Bilderbergers dient deze crisis nog een jaar in stand te worden gehouden om het verlangen naar zo’n overkoepelend ministerie onder protectie van de Verenigde Naties te versterken, terwijl nationalisten vechten tegen het opgeven van de soevereiniteit van individuele staten en daarmee een doorn in het oog van de vernieuwers zijn. De trend gaat gewoon in de tegenovergestelde richting – een stapsgewijze invoering van een wereldregering, waarbij de ons zo vertrouwde EU in een Amerikaanse Unie en tenslotte in de Aziatisch-Pacifische Unie dient over te gaan. Uiteraard zijn niet alle Bilderbergers het eens over het verdere verloop, want velen van hen zijn bang voor een verstrekkend verlies van controle. De aangewakkerde crisis zou zover kunnen escaleren, dat zij de machtigen zelf ook schade zou kunnen berokkenen. Wie een kuil graaft voor een ander….

Maar in deze (diepe) val zou gewoon de – niet geheel onaanzienlijke – rest van de wereld meegesleurd kunnen worden in de Apocalyps.

Weldra zullen de machthebbers van onze planeet weer beraadslagen over de, in hun ogen, juiste te bewandelen wegen m.b.t. de nabije en verdere toekomst. Als er achter de huidige informatie niet een van de toenemende afleidingsmanoeuvres steekt, dan zal de volgende ontmoeting van 3 tot 6 juni 2010 plaatsvinden in Sitges, ongeveer 30 kilometer verwijderd van Barcelona. De nauw aan de Bilderberg verbonden Trilaterale Commissie kwam van 6 tot 10 mei dit jaar al bijeen in het hotel ”Vier Jaargetijden” in het Ierse Dublin. Nu echter is de top van de geheime toppen op komst, gewoon de Bilderberg.

Bronnen : Bilderberg 2010 Treffen in Spanien |

Auteur : Andreas von Rétyi Vertaald uit het Duits door : E.J. Bron