Groeiende groep huurders in energiearmoede


Kan de verwarming wat hoger nu het vriest, of kopen we deze maand nieuwe schoenen voor de kinderen? Tot dit soort lastige keuzes voelen steeds meer huurders zich gedwongen. Dat blijkt uit twee belangrijke studies die onlangs zijn verschenen.

In het stedelijke gebied rond Rotterdam en Den Haag deden de onderzoeksbureaus RIGO en Builddesk in opdracht van de Stadsregio onderzoek naar de woonlasten van huurders. Uitkomst: steeds meer mensen die huurtoeslag krijgen moeten snijden in kosten voor levensonderhoud om de energierekening te kunnen betalen. Maar liefst 87% van hen houdt te weinig over voor noodzakelijke dagelijkse uitgaven nadat huur en energie zijn betaald

Energieprijzen zullen fors blijven stijgen de komende jaren. De huurverhogingen die dit kabinet in petto heeft maken het mensen nog lastiger om rond te kunnen komen. Dan rest niets anders dan verder bezuinigen op dagelijkse uitgaven.

Lage inkomens vaak in slecht geïsoleerd huis
Huurders met een laag inkomen betalen naar verhouding een groter deel van hun inkomen aan energie. Deze huurders wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen met een relatief lage huur. Uit het onderzoek van RIGO en Builddesk blijkt dat veel woningen eigenlijk ingrijpend gerenoveerd moeten worden om de bewoners te beschermen tegen de onbetaalbare energierekeningen in de toekomst. Maar is het geld voor dit soort renovaties er straks nog wel? Door de kabinetsplannen voor een verhuurdersheffing wordt het corporaties niet makkelijker gemaakt om in woningisolatie te investeren.

Energiearmoede niet beperkt tot steden
Dat energiearmoede een groeiend probleem is blijkt ook uit het onderzoek dat Wisse Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen) uitvoerde in opdracht van Agentschap.NL, onderdeel van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Energiearmoede bestaat ook in Nederland, en groeit bovendien hard, concludeert Veenstra. Daarbij is het niet alleen een probleem van grote steden, ook op het platteland en in krimpregio’s komt het voor.

Meer dan 10% van inkomen naar energie
Belangrijke indicator voor energiearmoede is een te hoog percentage van het inkomen dat aan energie moet worden besteed. In Nederland is het begrip nog relatief onbekend en is er nog geen officiële definitie voor. In het Verenigd Koninkrijk is de definitie dat er sprake is van energie-armoede als een huishouden meer dan 10% van het inkomen aan energie moet uitgeven. Het aantal Nederlanders dat meer dan 10% van het inkomen aan energie besteedt is in 3 jaar tijd met 40% toegenomen, becijferde Veenstra.

Betalingsachterstanden en afsluitingen
Andere signalen voor energiearmoede zijn oplopende betalingsachterstanden aan energiebedrijven en een groeiend aantal huishoudens dat van energie wordt afgesloten wegens niet-betalen. Dat ook volgens deze indicatoren de energiearmoede toeneemt bleek eind vorig jaar uit het armoedesignalement 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en uit het rapport Energietrends 2012 van onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

Investeringen energiebesparing hard nodig
De Woonbond pleit voor meer investeringen in energiebesparing in plaats van een verhuurdersheffing en heeft kabinet en politiek ook gewezen op de opbrengsten die dit voor de staatskas kan opleveren aan btw en loonbelasting.

Zie ook :
Onderzoek RIGO en Builddesk naar woonlasten in Metropoolregio (PDF)
Onderzoek Wisse Veenstra (RUG) naar energiearmoede in Nederland
Nieuwsbericht Woonbond over armoedesignalement 2012 van SCP en CBS
Rapport Energietrends 2012

Bron : WoonBond

Huur onbetaalbaar voor bijna miljoen huurders !

Bijna een miljoen huurders betalen zo veel huur, dat er niet genoeg overblijft om nog maatschappelijk mee te kunnen doen. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksinstituut OTB, verbonden aan de TU Delft.

Om te bepalen of huren nog betaalbaar is kijken beleidsmakers normaal gesproken vooral naar de ´huurquote´, het percentage van het netto besteedbaar inkomen dat aan huur wordt besteed. De gemiddelde huurquote ligt in Nederland op 23%. Een percentage van 30% wordt als nog net betaalbaar gezien.

De onderzoekers van OTB keken ook op een andere manier naar betaalbaarheid. Zij onderzochten of huurders nog maatschappelijk mee kunnen doen nadat de huur betaald is. Daarbij baseerden zij zich op normen die ontwikkeld zijn door het kenniscentrum voor budgetvoorlichting Nibud.

Het Nibud heeft een rekenmodel voor een ‘maatschappelijk aanvaardbare consumptiepatroon’, geld dat mensen uitgeven aan andere levensbehoeften dan wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleding, huishoudelijke artikelen of abonnementen. Het rekenmodel gaat daarbij uit van huishoudens die verstandig met geld omgaan, weinig niet-noodzakelijke uitgaven hebben, en alle inkomensondersteuning hebben aangevraagd waar zij recht op hebben.

Bijna miljoen huurders woont onbetaalbaar

Als het ´maatschappelijk aanvaardbare consumptiepatroon´ van het inkomen is afgetrokken, blijft het ´resterend inkomen´ over. Voor 37 procent van de bewoners van een sociale huurwoning is dat te laag om de huur van te betalen; 855.200 huishoudens Datzelfde geldt voor 139.700 huishoudens in de particuliere sector, bij elkaar dus bijna een miljoen huurders. Om toch rond te kunnen komen moeten die huishoudens dus minder uitgeven aan zaken als kleding of een sportclub voor de kinderen dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht.

Schokkende uitkomst

De onderzoekers, Mariette Haffner en Harry Bouwmeester, hadden deze resultaten van tevoren niet verwacht en noemen de uitkomst ‘toch wel schokkend’. ‘Het probleem concentreert zich in de laagste inkomensgroepen’, vertelt Haffner aan Aedes Magazine, tijdschrift voor medewerkers van woningcorporaties. ‘Pas bij een netto maandinkomen vanaf 2100 euro per maand komt dit probleem vrijwel niet meer voor’.

Situatie in 2013 waarschijnlijk nog slechter

Het onderzoek van OTB is gebaseerd op huurprijs-, huurtoeslag- en inkomensgegevens uit 2009. Sindsdien zijn de huurprijzen gestegen, is op de huurtoeslag bezuinigd, zijn de energiekosten omhoog gegaan en kunnen huishoudens met een netto maandinkomen vanaf ongeveer 1800 euro geen sociale huurwoning meer huren omdat ze daar ´te rijk´ voor zouden zijn. Het valt daarom te verwachten dat het aantal huurders dat moeilijk rond kan komen alleen maar is gestegen.

Over de studie van OTB verscheen een artikel in het oktobernummer van het vaktijdschrift Real Estate Research Quarterly. Aedes Magazine, tijdschrift voor Woningcorporaties besteedde er in het decembernummer aandacht aan. ​

Bron : WoonBond