ISIS komt bij u thuis uw hoofd er afsnijden !

Volgens onderstaand bericht uit de Daily Express (bron) zijn er mensen in Zweden die een brief thuis hebben ontvangen waarin zij bedreigd worden door Jihadisten van ISIS. Als zij zich niet binnen drie dagen tot de Islam bekeren zullen zij in hun eigen huis worden onthoofdt.

Zweden is het eerste land dat inmiddels als verloren wordt beschouwd. Complete wijken en gebieden worden gedomineerd door agressieve moslim horden die bewoners dagelijks terorriseren. Google maar eens op Zweden en moslim terreur. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zullen ook de andere landen in Europa met de terreur van ISIS te maken krijgen tot in hun privé huizen. Overigens komt dit volledig overeen met het profetische woord, er zal in de laatste dagen op Christenen jacht gemaakt worden en zij zullen worden onthoofdt.

Maar naast de Christenen zijn ook alle mensen die niet de Islam aanhangen in gevaar. ISIS heeft duidelijk gemaakt dat zij geen onderscheid maken en iedereen zullen doden als zij zich niet tot de Islam bekeren. (Feitelijk betekend dit dat men verplicht is om zich bij de sekte van ISIS aan te sluiten, alleen dan ben je kennelijk een “goede” moslim.)

ISIS_Jihadi_Plot

Bron : Daily Express

Het Kalifaat & de volgende “Holocaust”

In onderstaande video wordt de a.s. grote verdrukking, (komende tijd der grote smarten) vlak voor de wederkomst van Christus, gekoppeld aan het huidige herstelde Islamitische Kalifaat van IS. Er is inderdaad een plausibele korrelatie te leggen tussen de vervulling van de Bijbelse profetieën alswel de valse namaak profetieën v/d anti christelijke islam. De kans en realiteit dat het huidige IS kalifaat een vervulling zal worden van de aanstaande wereldwijde terreur wordt steeds groter. Hiernaast zullen er zeker nog andere partijen zijn die onderdeel gaan uitmaken aan de komende tijd der grote smarten. Het zal de volgende en laatste allergrootste Holocaust worden die deze wereld ooit heeft getroffen.

Ariel Sharon stervende, wordt de Kaduri profetie vervuld ?

Yitzhak Kaduri note messiah

De profetie van Kaduri een korte uitleg.

Kaduri was een Orthodoxe Joodse Rabbi/Leraar die de naam onthulde van de Messias. Hij verklaarde dat die naam Yashua was. In gewoon Nederlands had hij het over Jezus Christus die door de gehele Christelijke wereld wordt gezien als de Messias, de Zoon van God die spoedig zal wederkomen.”

“Kaduri deed in 2006 een voorspelling dat de wederkomst van Jezus ingeluid zou worden met de dood van Ariel Sharon. Nu Sharon op sterven ligt gonst het in de Christelijke wereld of deze profetie daadwerkelijk zal worden vervuld. Het enige aspect dat nog ontbreekt is hoe groot of klein de tijdsspanne zal zijn tussen het sterven van Sharon en de daadwerkelijke terugkeer van Jezus Christus.” (pas op voor de vele speculaties. Misleiding !!!)

In onderstaande video wordt deze profetie door 2 Evangelicals besproken.

Naschift Pineut : “Ondanks dat de wens de vader van de gedachte is, is ook hier enige voorzichtigheid geboden. Velen hebben maar al te vaak verkeerde voorspellingen gedaan ongeacht de goede bedoelingen. De Schrift is er erg helder over dat de vele tekenen en signalen een indicatie zijn van tijd en richting naar de wederkomst, hieraan kunnen oprechte Christenen herkennen hoe laat het is op Gods Profetische klok.”
“Wie goed oplet kan echter ook weten en zien dat er nog een aantal andere aspecten vervuld moeten worden en dat ondanks de hoop en verwachting van velen, de wederkomst op dit moment nog niet aan de orde is. De wederkomst zal plaatsvinden op het meest kritieke moment van Israël waarbij Israël zich volgens de schrift bevind in wat God noemt “Jakobs benauwdheid”. In deze benauwdheid bevind Israël zich op dit moment nog niet. Feit is wel dat haar benauwdheid voor de deur staat in de vorm van hordes agressieve islamieten om haar heen.”

In de Eindtijd zullen er 3 groepen zijn, Paulus maakt een duidelijk onderscheid in 3 groepen van mensen :
1. de Joden, 2. de natiën of de heidenen 3. de Gemeente.
“De termen Jakobs Benauwdheid en de Grote Verdrukking uit Mattheus 24 zijn welliswaar nauw met elkaar verbonden maar niet hetzelfde.
Wie beide termen, ten aanzien van Israël, en een steeds sneller vervallende Wereldmaatschappij, goed weten te onderscheiden zullen de vervulling v/d profetieën beter kunnen plaatsen.” (De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd. Zie hiervoor Jeremia 30:7 NBG)
Klik hier voor meer informatie over de 3 groepen in de “Eindtijd”

Referentie Artikel : Bekering of Verandering ?

“Maar de (Heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Tim. 4:1). “Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven” (2 Tess. 2:11).

Totale Blackout Damascus !

Nu gaat de Terreur pas echt beginnen van de kinderen van de DUISTERNIS

Johannes 8:44 Hun vader is de duivel, en zij doen maar al te graag wat hun vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

In een groot deel van Syrië is de elektriciteit uitgevallen, na een explosie in een gasleiding. Ook de hoofdstad Damascus zit zonder stroom.

Volgens de minister van Elektriciteit hebben opstandelingen een belangrijke aanvoerleiding voor een elektriciteitscentrale aangevallen. De gasleiding in de buurt van het vliegveld van Damascus zou zijn geëxplodeerd, nadat hij was beschoten. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de ontploffing.

De opstandelingen proberen op te rukken naar Damascus. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in maart 2011 zijn al meer dan 100.000 mensen om het leven gekomen.

De eerste beelden van een verduisterd Damascus

Bronnen : Arutz Sheva – Live World News

The American Dream is een nachtmerrie !

Voor het eerst gepubliceerd op 28-09-2011,
Update 16-10-2013 : Zo Kwetsbaar is onze Samenleving
Voorwoord Pineut : Oud Alternatief Nieuws is nu Main Stream geworden !

De economische malaise slaat hard toe in de VS, juist ook in de middenklasse. Miljoenen Amerikaanse Henken en Ingrids hebben geen baan meer, geen huis en onvoldoende eten voor hun kinderen. ‘I am so ashamed.’

Eerst even wat cijfers. Dat hakt er lekker in.

46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens; 41 miljoen Amerikanen kunnen zichzelf en hun gezin niet voeden zonder gratis voedselbonnen; 30 miljoen basisschoolkinderen kunnen op school ontbijten dankzij het National Breakfast Program; 10 miljoen kinderen krijgen ook een gratis of goedkope lunch op school; 48 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering; 38 miljoen Amerikanen zijn onderverzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid; 2 miljoen Amerikanen moesten dit jaar hun huis veilen; 5 miljoen huiseigenaren hangt dit boven het hoofd; 14 miljoen Amerikanen hebben volgens de officiële cijfers geen baan, deskundigen schatten het werkelijke cijfer op 25 miljoen werklozen.

The American Dream is voor miljoenen Amerikanen een Nightmare geworden. In de ‘rijkste’ natie ter wereld, dat land waar elke krantenjongen miljonair kan worden als hij maar echt wil en keihard werkt natuurlijk – in de goeie oude tijd – daar leeft nu één op de zeven mensen onder of op de armoedegrens. Sinds de poverty rate een halve eeuw geleden voor het eerst werd gemeten zijn niet zoveel Amerikanen arm geweest.

Middenklasse

En het zijn niet meer alleen de traditioneel zwakkere groepen, de zwarten, de ongeschoolden of de illegale immigranten die worden getroffen. Het is de backbone van de VS, de middenklasse, de ruggengraat van de economie die onderuitgaat. Ook jonge blanken en Aziaten, niet zelden goed opgeleid, ontkomen er niet meer aan. De economische malaise en de crisis op de huizenmarkt eisen in hoog tempo hun tol. Een gemiddeld middenklassegezin is de laatste tien jaar 7 procent armer geworden, de inkomens zijn terug op het niveau van 1996. ‘Amerika is het land waar elke volgende generatie het beter doet’, zegt Harvard-econoom Lawrence Katz. ‘Dit is een verloren decennium.’

In de zuidelijke staten, inclusief de twee bevolkingsrijkste en ‘witte’ ?staten Texas en Californië, redt 20 procent van de inwoners het niet zonder de foodstamps die de regering aan lage inkomens verstrekt om boodschappen te doen; gemiddeld 133 dollar per maand. Elke dag komen er landelijk 20.000 aanvragen bij.

Vooral de jongsten zijn het kind van de rekening: 22 procent van alle Amerikaanse kinderen (40 procent van de zwarte kinderen), is food-insecure, zoals dat sinds 2006 wordt genoemd. Hunger mag het in de VS niet meer officieel heten – honger, dat bestaat in de hoorn van Afrika, beelden van uitgemergelde kinderen zien we niet in de VS. En armoedegrens is ook een betrekkelijk begrip. Voor een gezin met twee kinderen ligt die in de VS bij een gezinsinkomen van 22.113 (dollar (16.460 euro), voor een alleenstaande rond de 8.000 euro. Maar het aantal huishoudens dat zijn kind met een lege maag naar school stuurt, neemt schrikbarend toe, en de voedselbanken kunnen het eten niet aanslepen. ‘De poverty rate zou nog veel hoger zijn als niet zoveel 25- tot 34-jarigen thuiswoonden’, zegt Timothy Smeeding, directeur van het Institute for the Research of Poverty van Wisconsin University.

In het hele land kloppen Amerikanen ook aan voor huursubsidies of de herfinanciering van hun huis, hokken gezinsleden en vrienden bij elkaar om de lasten te delen, en dijt het aantal daklozen genadeloos uit. Met uitzondering van de gezondheidszorg worden er geen nieuwe banen gecreëerd in de VS. Er verdwijnen er wel veel, ook ‘veilige’ jobs. In en rond Washington DC zijn in een half jaar 39.000 overheidsbanen geschrapt. Mensen moeten vaak genoegen nemen met een parttime-contract.

Schaamte

‘Ik schaam me tegenover mijn tienerdochters’, zegt Steve (48) uit Minnetonka in Minnesota. Hij kwam met een gezinsinkomen van 50.000 dollar zonder veel zorgen rond tot hij zijn baan bij een expeditiebedrijf verloot. Ze leven van een kleine uitkering en steunen op Feeding America. ‘Ik doe alles om ze te beschermen tegen het stempel dat op werkloosheid drukt. Door ze zakgeld te geven bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk niet heb.’

Bron : De Pers – Referenties : Veel meer armoede door hoge voedselprijzen | De komende Armoede golf | Slachtoffers hypotheekcrisis wonen in ‘Tent City’

FEMA Blackout Oefening

Op 13 November gaat FEMA een grote landelijke “Blackout” oefening houden ! Het gehele electriciteits net van Noord Amerika zal op die dag worden uitgeschakeld. (de tijdsduur v/d Blackout is op het moment van dit schrijven nog onbekend, tevens is onduidelijk of dit overdag ’s avonds of ’s nachts zal zijn.)

In elk geval heeft de term “Blackout” een meervoudige sinistere lading, al jaren kampt Amerika met enorme stroomstoringen door de privatisering van haar energie markt. Eveneens verwijst Blackout naar de enorme hype die er was ontstaan ten aanzien v/h jaar 2012. Inmiddels is het bijna 2014 en alle eerdere verwachtingen waren tot op dat moment niet uitgekomen. Dit betekend echter niet dat men het met 2012 aan het verkeerde eind had, verkeerde tellingen en het manipuleren van onze kalenders gebeurd al sinds de oudheid. De Heilige Schrift zegt “Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen.” Daniël 7:25

Het veranderen van “feesttijden en wet” is al menigmaal door antichristelijke leiders toegepast en in de eindtijd zal dit nogmaals gebeuren.

WAARSCHUWING, SCHOKKENDE SINISTERE VIDEO !!

Ook de energiemarkt in Europa is geprivatiseerd dus is bovenstaand gebeuren v/d FEMA tevens een duister en sinister signaal voor wat de rest v/d wereld te wachten kan staan. Immers de energiemarkt en haar enorme consumptie van fossiele brandstoffen staan al jaren onder druk. Kennelijk is het noodzakelijk om het gewone volk alvast voor te bereiden op een periode van schaarste en duisternis ?

Als het licht uitgaat op 13 November in Amerika is onze geschiedenis nog wel de beste voorspeller v/d toekomst helemaal als we Gods Heilige Woord in ogenschouw nemen, waarin e.e.a. gesitueerd is rond Israël en Jeruzalem. De wereld leeft steeds meer in geestelijke duisternis en wellicht binnenkort ook in letterlijke duisternis. Wat dat betreft is de deken van geestelijke duisternis die nu nog over Israël ligt wellicht een mooi voorbeeld. Binnenkort zal God de Vader deze deken van geestelijke duisternis zelf weghalen en Israël zal dan tot haar ontsteltenis in een totale goddeloze wereld ontwaken. Ook hier geld dat we de voortgang van de profetieën via Israël en Jeruzalem beter kunnen verstaan, naarmate we de ontwikkelingen in de rest van een alsmaar godlozere wereld zien voortschrijden.

Op vele punten wordt er overigens al wereldwijd rekening gehouden met diverse blackout varianten, wat te denken van de Internet Kill Switch bijv. Of een Banken Blackout met als ultiem wapen een Bank Holiday. Opdat men niet langer meer kan kopen en verkopen, alsdan dat men het Teken v/h Beest zal aannemen.

Op 13 November zullen we in elk geval weten hoe de FEMA oefening zal gaan verlopen en wat er uit voortvloeit. Ondanks dat we meer en meer in de duisternis van het rijk van lucifer in worden getrokken, mogen we blijven uitzien naar het Eeuwige Licht dat alle mensen verlicht. Jezus Christus !

Vr. Gr. Pineut

Artikel gebaseerd op : The Common Sense Show – When the lights go out on November 13

Referenties
Youtube : FEMA Preparing For Disaster By October 1st – h/t Openbaring.org

De “Blackout” komt !

Aarde in Verval !

Aan de hand van de voortschrijdende Bijbelse Profetieën, sommen onderstaande video’s een aantal zaken op die zich wereldwijd voordeden in de afgelopen maand Mei. Extreem weer, de Aarde in verval, zowel moreel, geestelijk alsook fysiek. Tevens worden de enorme toenames van Ufo meldingen, Sinkholes, Tornado’s, & Aaardbevingen besproken.

“Veel kijkplezier”


We zijn nog maar 1 jaar verwijderd van globale rellen

Bom

Dat zeggen theoretici van complexe systemen in Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Als er al één betrouwbare factor is die sociale onrust doet oplaaien dan is het wel voedselschaarste en/of extreem hoge voedselprijzen.

In 2008 en 2011 zagen zij de eerste signalen die men in een model samenvoegde die zeer nauwkeurig voorspelde waarom in deze jaren de eerste golven van sociale onrust over de wereld raasde. (pdf) Het eerste was stijging v/d voedselprijzen die, wanneer zij een bepaald punt bereikt, zal leiden tot wereldwijde onrust.

Het model laat zien dat er een correlatie is tussen voedselprijzen en rellen. Met andere woorden, als de voedselprijs index van de Verenigde Naties boven de 210 uitkomt, dan is de tijd rijp voor wereldwijde onrust, rellen etc. Eén en ander is echter wel afhankelijk van de locatie en situatie van landen, voor Nederland is die situatie veel minder voor de hand liggend dan bijv. de zwakste landen in Europa.

Toch laat het model zien dat er ook sprake is van een domino effect. Als de prijzen extreem stijgen zal de onrust en de kans op rellen alleen maar toenemen. Wat begonnen is in Tunesië met 1 man die zichzelf in brand stak vanwege de extreem hoge voedselprijzen en geen uitzicht op een betere toekomst, ontaarde in een domino effect in de gehele arme Arabische wereld. Dat dit zomaar kan overslaan en uitgroeien tot een wereldwijde ramp van onrust en rellen lijkt nogal voor de hand liggend naarmate de crisis langer en dieper voortduurd.

Er is in Europa dan ook nog maar weinig voor nodig om het kruidvat van onrust te laten exploderen, en de heren in Brussel spelen met lucifers bij een zeer kort lontje.

Bron : Motherboard bewerkte vertaling : Pineut

Werkloosheid Spanje bereikt recordhoogte

Espana_Desempleados

De werkloosheid in Spanje bereikte in het eerste jaarkwartaal van 2013 een recordhoogte. Dat blijkt uit de cijfers die vandaag gepubliceerd werden in een rapport van het nationaal statistiekbureau INE

Voor het eerst in de geschiedenis telt het land meer dan 6 miljoen werkzoekenden. Dat zijn er 250.000 meer dan in het vorige kwartaal. Daarmee bereikt de werkloosheidsgraad een piek van meer dan 27%. Het aantal families waarin alle gezinsleden zonder werk zitten steeg met 4% naar 1,9 miljoen. Spanje telt 47 miljoen inwoners.

Het was wel de kleinste stijging van de afgelopen jaren. Uit een ander rapport van de INE blijkt ook dat de Spanjaarden uit het land wegtrekken wegens het slechte economische klimaat. De traditionele overheidsbesparingen veroorzaken een dalend jobaanbod, waardoor de kans op werk zienderogen vermindert.

Ondertussen heeft ook de werkloosheid in Frankrijk een recordhoogte bereikt.

“Frankrijk heeft nog nooit zoveel werklozen geteld”


Het aantal werkzoekenden bereikte in maart het recordaantal van 3,2 miljoen, wat overeenkomt met 10,2 procent van de beroepsbevolking. In één jaar tijd steeg de werkloosheid met 11,5 procent en is het record van 1997 overschreden.

“De regering wil het niet toegeven, maar zij gelooft niet echt in de toverwoorden van de president dat de werkloosheid dit jaar zal dalen”, schrijft Le Figaro.

In een commentaar wijst de rechtse krant op de noodzaak van “extreme middelen” tegen de werkloosheid, “ook al moet daarvoor het socialistische gedachtegoed aan de kant worden geschoven”. Le Figaro doelt op een drastische vermindering van de arbeidskosten, het einde van de 35-urige werkweek en een complete herziening van de werkloosheidsuitkeringen. “Zoveel dingen die de sterkste Europese landen allang hebben doorgevoerd”, aldus de krant.

Wolkformatie in vorm van een Engel op dag dat Paus werd verkozen.

Op de dag dat er een nieuwe Paus werd verkozen verscheen er boven de stranden van Palm Beach Florida een wolkformatie in de vorm van een Engel.
Uiteraard gonst het direct van de speculaties of dit wel of niet een teken van God zou zijn, evenals de bliksem die enige weken terug het Vaticaan trof.

Maar is het alleen maar een Bizar Toeval ? Of is het toch een wonderbaarlijk Teken ? Spectaculair is het in elk geval zeker en ook heel erg bijzonder, kijk zelf maar. Iedereen moet overigens zelf maar beoordelen of men dit wel of niet als een teken van God de Vader wil zien. Feit is dat door de eeuwen heen God altijd heeft gesproken door tekenen van de natuur en dat doet Hij ook vandaag nog. We kunnen er maar beter nauwlettend aandacht aan besteden. Christenen moeten dus blijven vasthouden aan het Woord van God en heel dicht bij de Heer blijven die vooraf heeft gewaarschuwd dat er tekenen aan de hemelen zouden verschijnen, maar dat dit ons niet diende te verschrikken. Dit soort tekenen kunnen dus mede gezien worden als één van de vele waarschuwingen. Voor Christenen zijn al deze waarschuwingen de voorbode van de aanstaande wederkomst van de Zoon van God, en dat laatste is wat door vele ongelovigen hardnekkig wordt ontkend en/of bestreden.