ISIS komt bij u thuis uw hoofd er afsnijden !

Volgens onderstaand bericht uit de Daily Express (bron) zijn er mensen in Zweden die een brief thuis hebben ontvangen waarin zij bedreigd worden door Jihadisten van ISIS. Als zij zich niet binnen drie dagen tot de Islam bekeren zullen zij in hun eigen huis worden onthoofdt.

Zweden is het eerste land dat inmiddels als verloren wordt beschouwd. Complete wijken en gebieden worden gedomineerd door agressieve moslim horden die bewoners dagelijks terorriseren. Google maar eens op Zweden en moslim terreur. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zullen ook de andere landen in Europa met de terreur van ISIS te maken krijgen tot in hun privé huizen. Overigens komt dit volledig overeen met het profetische woord, er zal in de laatste dagen op Christenen jacht gemaakt worden en zij zullen worden onthoofdt.

Maar naast de Christenen zijn ook alle mensen die niet de Islam aanhangen in gevaar. ISIS heeft duidelijk gemaakt dat zij geen onderscheid maken en iedereen zullen doden als zij zich niet tot de Islam bekeren. (Feitelijk betekend dit dat men verplicht is om zich bij de sekte van ISIS aan te sluiten, alleen dan ben je kennelijk een “goede” moslim.)

ISIS_Jihadi_Plot

Bron : Daily Express

Noord Korea op Oorlogspad ?

North Korean leader Kim Jong-un looks at the latest combat and technical equipments, made by unit 1501 of the Korean People's Army, during his visit to the unit

Kim Jong Un inspecteerd een zogenaamde “Hyper Moderne” Legercomputer gemaakt door unit 1501 van het Noord Koreaanse Leger.

Met veel geschreeuw en weinig wol beheerst Noord Korea al langere tijd het wereldnieuws. Momenteel is het straatarme land weer even wereld nieuws vanwege de legeroefeningen van o.a. de VS waar Noord Korea met veel geblaat op reageerd. Op bovenstaande foto uit de Washington Post is echter te zien dat het Westen en de VS zich om dit straat arme land en haar vele oorlogs retoriek helemaal niet zo druk maakt.

Wie de foto goed bestudeerd ziet dat de omgeving alleen maar een sfeer ademt van oude infantiele troep. Op andere foto’s wordt welliswaar door Noord Korea gesuggereerd dat het land hypermodern en steenrijk is, maar wie een beetje oplet trapt natuurlijk allang niet meer in dit soort propaganda retoriek. Het land is straatarm, de beelden die het land graag wil laten zien zoals de vele parades met haar enorme arsenaal en grote leger, moeten deze illusie in stand houden. Maar het is allemaal verre van modern. Op de foto zien we bijv. Kim Jong Un zitten op een oude krakkemige stoel, ook de zogenaamde “moderne” legercomputer met Logitech muis uit het Windows 95 tijdperk is nu niet echt het toonbeeld van moderniteit. Kijk je langer naar de foto en details dan valt op dat de heren allemaal oude gedemotiveerde mannetjes zijn. Over de “moderne legercomputer” hoeft men al helemaal geen woorden vuil te maken, een dergelijke grote groene kast op oude Ikea wielen met een antenne erbovenop uit de jaren 70 maken het totaalbeeld volkomen lachwekkend.

Wie verder kijkt en oplet kan weten dat het gehele wapen arsenaal van Noord Korea verre van modern is, het meeste wapentuig is al jaren gedateerd en daar slaat Noord Korea nog geen deuk mee in een pakje boter. Ook haar enorme grote leger dat regelmatig in parades te zien is, is verre van modern, analisten menen zelfs dat het grootste deel van de mensen die moeten marcheren zwaar gedemotiveerd zijn maar Noord Korea wil natuurlijk als propaganda de schone schijn ophouden.

Het enige waar de VS en de direct omliggende landen zich vooral zorgen om maken is dat Noord Korea zich gedraagt als een “Rogue State” in bezit van raketten met een kernkop die zij mogelijk als een kat in het nauw op de direct omliggende landen zou kunnen afvuren. Raketten die o.a. met behulp van Iran, Rusland en andere partijen aan Noord Korea zijn geleverd zijn echter ook al jaren gedateerd en verre van modern. Noord Korea is een land dat bij wijze van spreken nog in een computertijdperk van Basic en MS Dos moet opereren tegenover een wereld die al decennia verder zijn ontwikkeld. Het is voor Amerika dan ook een absoluut ongelijke strijd wanneer zij haar hypermoderne B2 bommenwerpers zouden inzetten tegenover tanks en geschut dat nog dateerd uit het eind van de jaren 70. Noord Korea speelt een gevaarlijk spelletje Russische roulette waarbij het land op voorhand als absolute verliezer uit de bus zou komen.

Het enige waar het westen voor vreest is de eventuele schade die het land vooraf zou kunnen aanrichten voordat het zelf terug gebombardeerd wordt naar het stenen tijdperk. De enige slachtoffers die het land reeds telt is de gewone bevolking die al jaren in bittere armoede moet leven voor de megalomane en hoogmoedige levenswijze van haar leiders.

Meer info en enkele foto’s zijn te zien op de Washington Post
Referentie Artikel : Internet in Noord Korea
Noord Korea gaat wel degelijk een groot gevaar vormen
Moeten we Noord Korea serieus nemen ?

Anonymous Draait door

Guy Fawkes Mask

Iedereen kent ze wel, de term “Anonymous” spreekt tot de verbeelding van velen. Afgeleid van de speelfilm V for Vendetta heeft de hele wereld inmiddels kennis gemaakt met het beroemde en beruchte Guy Fawkes Masker.

Anonymous is alles en iedereen en tegelijk ook helemaal niemand, het is een concept, een begrip dat mensen zou moeten samenbinden om te strijden voor “vrijheid”.

Maar wat voor de één vrijheid is, is gebondenheid/onvrijheid voor de ander. Na de Occupy beweging, waarin Anonymous als beweging, wereld bekendheid en ook sympathie kreeg. Brokkelde diezelfde waardering en sympathie voor deze zogenaamde Anonymous beweging ook snel weer af, door haar éénzijdige gedachte over vrijheid dwangmatig aan anderen op te willen leggen. Tijdens de Occupy beweging werd dit destijds al zichtbaar door een duidelijke verschuiving en agressie richting de zionisten bankiers e.d. Om uiteindelijk te resulteren in het zelfde oude liedje “De Joden hebben het gedaan”. “De hele wereld is in handen van een groot Joods Zionistisch complot”.

Inmiddels staat de term Anonymous synoniem voor een grote groepering op het Internet die Pro Hamas, Pro Palestijns en fel Anti Joods is. Hierbij is hen niets meer te gek en de lieden die zich nu uitgeven voor Anonymous doen de allereerste intentie van de oorsprong van deze beweging meer kwaad dan goed. Zo hebben zij in de strijd tussen Hamas in de Gaza enerzijds en Israël en de Joden anderzijds vele Israëlische, Pro Israëlische en Pro Joodse websites en accounts, zowel in Israël, alsook in diverse andere landen, gekraakt, misbruikt, kapotgemaakt en gevoelige data op het internet verspreid.

Hun laatste wapenfeit is dat zij het twitter account en de facebook pagina van de Vice Premier Silvan Shalom van Israël hebben gekraakt en nu zeer agressieve berichten vanaf dat account de wereld insturen. Er staat nog net geen oproep van hen, via de Vice Premier van Israël, om alle Joden te vermoorden op, maar het schorremorrie wat zich nu uitgeeft als Anonymous is er gek en asociaal genoeg voor. Deze lieden zijn als de honden die terug gekeerd zijn tot hun eigen braaksel waar zij zich dag aan dag in rond wentelen. Wat men ooit zei te willen bestrijden is men zelf geworden.

Door ” Anonymous” gekraakte twitter account van de Vice Premier van Israël met door hen schandalige geplaatste oproepen.

Profetie in het Nieuws – De Mahdi komt (deel 2)

De Iraanse President, Mahmoud Ahmadinejad, gaf een ‘gepassioneerde speech’ (alweer) bij de Verenigde Nazi’s. Hij liet de wereld weten dat de islamitische verlosser, De Mahdi, binnenkort zal terugkeren, vergezeld van z’n slaafje de islamitische jezus christus. In onderstaande video (engelstalig) gaan Gary en Bob op onderzoek naar de islamitische theologie/eschatologie (eindtijdleer) en hoe het islamitische apocalyptische perspectief over het eind der tijden door hen rechtstreeks uit de Bijbel is gekaapt !

Bron : http://www.prophecyinthenews.com | HT : http://www.openbaring.org

Klik HIER voor alle artikelen inzake de Mahdi

Opnieuw boten onderweg naar de Gazastrook: Israël waarschuwt !

Opnieuw willen twee boten de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. De twee boten met in totaal 27 internationale activisten aan boord zijn uit Turkije vertrokken en zijn op de Middellandse Zee onderweg naar de Gazastrook. Dat deelde de pro-Palestijnse groep Free Gaza woensdag mee.

De actie “Golven van vrijheid voor Gaza” werd tot nog toe geheim gehouden om ze niet in gevaar te brengen. Een vroegere poging van de organisatie om de blokkade te doorbreken, was in juli mislukt. De Israëlische marine waarschuwde dat ze er is op voorbereid om schepen te verhinderen het gebied aan de Middellandse Zee te bereiken.

Men wil echter de mogelijkheid bieden de lading in de haven van Ashdod in het zuiden van Israël te lossen. De activisten hebben dergelijke aanbiedingen in het verleden afgewezen. Wanneer de schepen in de buurt van de kust komen, is niet bekend. Het gaat om de Saoirse onder Ierse vlag. Daar zijn ook parlementsleden aan boord, aldus de organisatoren. De tweede boot is de Tahrir met vertegenwoordigers uit Canada, de Verenigde Staten, Australië en Palestina. De Israëlische marine beschuldigt de activisten ervan Israël “te willen provoceren, de veiligheidsblokkade van de Gazastrook te doorbreken en de veiligheid van Israël te ondermijnen”.

In mei 2010 werd het Turkse schip Mavi Marmara, dat samen met andere schepen de zeeblokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken om 10.000 ton hulpgoederen naar de Palestijnen te brengen, door commando’s en helikopters aangevallen. Daarbij werden negen activisten gedood en meer dan 50 anderen verwond.

Bron : MSN | Referenties : Anti-Israël activisten op weg naar Gaza | We con the World Reprise
Bron Afbeelding : TWITVB

Obama’s sympathie ligt bij Palestijnen

Ten noorden van Tel Aviv is Israël – het Israël van de wapenstilstandslijn van 1949 – niet meer dan vijftien kilometer breed. Mijn vrouw rent dat in anderhalf uur. Een raket die wordt afgevuurd vanaf de Westoever doet er minder dan een minuut over om het strand te bereiken, te kort voor mensen om een schuilkelder in te duiken. Militairen zeggen: Israël heeft geen ’strategische diepte’. Wat dat betekent is duidelijk.

In een gepacificeerde omgeving zou zo’n dunne grens geen probleem vormen. Nederland is in Limburg op een bepaalde plek nog dunner. Maar Israël ligt in het Midden-Oosten. Natuurlijk heeft Israël niets te maken met de achterlijkheid, de armoede, de vrouwenonderdrukking en het religieuze fanatisme in de Arabische wereld. Dat hebben de Arabieren zelf op hun geweten. Maar op Israël wordt hun zelfhaat geprojecteerd.

Waarom president Obama uitgerekend op dit moment in de geschiedenis Israël bij de verwarrende ontwikkelingen in de Arabische wereld wilde betrekken, is geen raadsel. Obama heeft zich lange tijd verdiept in het IsraëlischPalestijnse conflict, en tot hij senator in DC wilde worden, vertoonde hij zich veelvuldig op bijeenkomsten van Palestijnen. Hij heeft een cursus gevolgd bij de omstreden Egyptische ideoloog Edward Said (die altijd beweerde Palestijn te zijn, wat een fictie was) en in Chicago waren Obama’s beste vrienden de terrorist William Ayers en Saids opvolger Rashid Khalidi, op dit moment de meest vooraanstaande verdediger van de Palestijnen in de VS.

Obama besloot zijn mond over Israël te houden toen hij Amerikaanse Joden nodig had bij de campagne om senator te worden. Maar het is duidelijk waar zijn hart ligt.

Noord-Brabant

Wanneer je het gigantische grondgebied tussen de Atlantische en de Indische Oceaan in ogenschouw neemt, is het moeilijk om Israël te vinden. Het is een schilfertje land aan de westerse grens van het grote Aziatische continent. Gaza heeft de omvang van een ranch van een Amerikaanse miljardair. De Westoever is nauwelijks groter dan de provincie Noord-Brabant, en de omvang van de Joodse nederzettingen daar bedraagt daarvan, uiteindelijk, slechts enkele procenten, die Ehoed Barak in zijn vredesvoorstellen had willen behouden door een grondruil bij, bij voorbeeld, het piepkleine Gaza.

Ja, er zijn duizenden slachtoffers gevallen sinds de oorlog in 1948, maar op de beroemde lijst met het aantal doden in conflicten sinds 1950 van de Duitse socioloog en genocidedeskundige Gunnar Heinsohn staat het IsraëlischArabische conflict op plaats 49. Wie de kranten leest, denkt dat dit conflict het ergste in de wereld was (dat was de massaslachting door Mao in China).

Israël heeft het zuiden van Libanon en Gaza opgegeven – wat het terugkreeg waren raketaanvallen. Al sinds 1948 gaat dit conflict niet over land – het gaat over bestaansrecht. In één zin luidt dit conflict: de meerderheid van de Palestijnen kan het bestaan van de staat Israël niet verdragen. En omdat Israëliërs zichzelf niet willen opheffen, blijft dit conflict voortduren tot een van de twee partijen ineenstort.

De huidige Palestijnse identiteit is een recente uitvinding. Met de term Palestijnen werden tot de oprichting van de staat Israël de daar levende Joden bedoeld. De bekende Israëlische krant The Jerusalem Post heette vóór 1950 The Palestine Post. Het bindmiddel van de Arabieren die zich Palestijnen noemen is de droom van het ’recht op terugkeer’ naar de streken die nu in Israël liggen. Als Israël dat zou toestaan, zou het ophouden te bestaan. Het conflict is dus onoplosbaar tot de Palestijnen er zich bij neerleggen dat Israël, een van de in technologisch opzicht meest vernieuwende landen in de wereld, niet zal verdwijnen.

Benjamin Netanjahoe en al zijn voorgangers hebben het voortdurend benadrukt: Israël kan onmogelijk het ’recht op terugkeer’ aanvaarden. Tegelijkertijd kan geen enkele Palestijnse leider dat ’recht op terugkeer’ opgeven. Israël wil de Westoever niet verlaten zonder duidelijke voorwaarden – een militaire aanwezigheid langs de Jordaan, een gedemilitariseerde Palestijnse staat, het behoud van grote nederzettingen langs de grenzen van 1949, een open en veilig Jeruzalem – en dus blijft de huidige situatie voortbestaan.

Weet Obama dit niet? Natuurlijk wel. En hij weet ook dat hij Netanjahoe, die onderweg weg was naar Amerika, met zijn speech zou provoceren, ook al week hij nauwelijks af van het bestaande Amerikaanse idee dat Israëls toekomstige grenzen, met correcties, min of meer die van 1949 zouden volgen. Maar Obama’s sympathie ligt aan de Palestijnse kant, en dat was voelbaar.

De sympathie van het Congres ligt aan de Israëlische zijde, zoals de overweldigende begroeting van Netanjahoe in het Huis van Afgevaardigden liet zien. Netanjahoe’s speech werd zesenvijftig keer door applaus onderbroken, vijfentwintig keer was het een staande ovatie. Het was een dramatisch signaal van het Congres aan Obama: je bent te ver gegaan. De Democratische leider Harry Reid gaf op een congres van Joodse organisaties afgelopen maandag een felle pro-Israëlspeech en viel Obama publiekelijk af. Ook Nancy Pelosi wist niet hoe snel ze afstand van Obama moest nemen. Amerika houdt van Israël. Amerika herkent zich in het grootse menselijke experiment dat de Joden daar uitvoeren.

Misvatting

Obama is een ideoloog en kan dus de wereld niet objectief bekijken. Hij denkt dat de demonstraties en opstanden het begin inluiden van moderne Arabische samenlevingen, maar dat is een misvatting. Die vermeende modernisten had hij een positieve boodschap willen brengen – het werkte als een boemerang.

Hij heeft zijn partij geërgerd, Joodse donoren, Israël, en de Palestijnen ook.

In september zijn er verkiezingen in Egypte. Inmiddels wordt de grens met Gaza geopend en krijgt Hamas, een islamistisch-fascistische beweging gesteund door Iran, de ruimte raketten te importeren. In september weten we of dat een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten inluidt. Eén ding is zeker: de koude vrede tussen Israël en Egypte is ten einde. Wat een Arabische lente lijkt te zijn, is in werkelijkheid het begin van een nieuwe diepe winter. Obama heeft er geen enkele greep op.

Bron : Telegraaf Abonnee Editie

Ook na Bin Laden gaat islamitische terreur door.

De dood van Osama bin Laden is het gevolg van de hardnekkigheid en het grote technische vernuft van de Amerikanen. Inlichtingendiensten slaagden erin het huis waarin Bin Laden zich schuilhield gedurende meer dan een half jaar te observeren zonder zelf te worden ontdekt.

Niet vergeten mag worden dat de eerste stappen werden gezet in het verguisde Guantánamo Bay van George W. Bush, waar vier jaar geleden door gevangenen voor het eerst de naam van een hooggeplaatste koerier werd genoemd (vermoedelijk onder grote druk – ‘marteling’, volgens sommigen) die de Amerikanen uiteindelijk naar het huis van Bin Laden in Abbottabad zou leiden.

De islamistische terreur is niet begonnen bij Bin Laden en zal zonder hem ook niet ophouden. Al-Qaeda is een internationale beweging die niet verticaal is georganiseerd maar uit vele kleine eenheden bestaat die autonoom opereren. Het is lastig een dergelijke terroristische beweging te bestrijden.

Verschillende vormen van frustratie zijn de voedingsbodem van de beweging. Terwijl in de loop van de twintigste eeuw (en daarvoor al) het Westen en het Nieuwe Oosten zich in razende vaart ontwikkelden op basis van diepgaande technologische revoluties, bleef de Arabische en islamitische wereld achter in welvaart, kennis, cultuur. Externe deskundigen verklaarden die achterstand door te wijzen op de starre geloofspraktijken, op de tribale samenlevingen, op de onderdrukking van meisjes en vrouwen.

Achterstand

Gelovige moslims echter ontwikkelden verklaringen die theologisch van aard waren. Hun verklaring luidde dat de moslims op achterstand ten opzichte van minderwaardige volken waren geraakt omdat de moslims het ware geloof niet meer aanhingen. Zij moesten terug naar een oude, zuivere manier van geloven, en nog veel conservatiever met hun geloof omgaan als velen al deden, en daarmee zouden zij de wereldheerschappij verwerven. De eerste tegenstanders van Al-Qaeda waren en zijn dan ook islamitische regimes die door de leiders van de terreurbeweging niet conservatief genoeg worden geacht.

De opstanden in de Arabische landen van dit moment worden door dezelfde frustraties gevoed. Te weinig rechtszekerheid, te weinig welvaart, te weinig levensvreugde, te weinig maatschappelijke mogelijkheden. Al-Qaeda, de opstanden en de vele aanslagen die voortdurend in islamitische landen plaatsvinden, zoals vorige week in Marokko, zijn allemaal tekenen van een civilisatie die in een diepe crisis verkeert.

De islam is een religie met een sterk politiek karakter. Het kalifaat was de ideale vorm voor het regeren van moslims: de staat en de ’kerkelijke’ leiding vielen samen. Het kalifaat is ten onder gegaan aangezien deze staatsvorm niet bestand was tegen de moderne tijd. Maar de vorm van de natiestaat, geïntroduceerd door westerse machten, heeft tot nu toe niet voldaan.

Deze fascinerende civilisatie, die in het verleden de wetenschap en cultuur heeft verrijkt, kan pas gaan bijdragen aan de menselijke vooruitgang wanneer zij door een culturele reformatie is gegaan en de politieke aspecten van haar theologie heeft weggenomen. Niet het geloof vormt de sleutel tot wereldlijk succes, maar het vermogen om als individuen een burgerlijke samenleving in stand te houden. Zo’n burgerlijke samenleving hoeft niet een precieze kopie van de westerse samenlevingen te zijn, maar de essentie is dat iedereen gelijk is voor de menselijke wet ongeacht (on)geloof, geslacht, seksuele oriëntatie. Welnu, dit laatste is in islamitische samenlevingen tot nu toe nauwelijks in de praktijk gebracht.

President Obama benadrukte, zoals eerder Bush, dat Amerika niet in strijd is met de islam. Dat is formeel juist. Het probleem is dat de islam met zichzelf in oorlog is. Bin Laden vertegenwoordigde wel degelijk een prominente kant van de islam, namelijk de verstrengeling van religieuze en politieke ambities. De strijd tegen hem is de strijd tegen de politieke islam.

Wat kunnen externe krachten doen om de frustraties, de woede en de agressie in de islamitische landen te verzachten? Weinig. In militair opzicht is het Westen bij machte op grote schaal verwoestingen toe te brengen, maar dat haalt in een zogenoemde ‘asymmetrische oorlog’ weinig uit, ook al is het nodig om zo nu en dan grote gebieden onder controle te brengen, zoals in Afghanistan. Deze briljante ‘targeted killing’ (nu door dezelfde landen goedgekeurd die deze vorm van ‘functionele’ moord veroordelen wanneer Israël het doet) is een schoolvoorbeeld van een andere vorm van de strijd tegen de symptomen van de interne islamitische crisis.

Deze actie zal nog jaren bestudeerd worden in de scholen van de geheime diensten.

Volgelingen

Maar dit is allemaal symptoombestrijding. De kern valt niet met militaire middelen of die van de geheime diensten te bestrijden. Het gaat om de manier waarop de islam door zijn volgelingen wordt beleden. Is het mogelijk om in landen waar in meerderheid moslims leven een open samenleving tot stand te brengen die individuen niet primair als gelovigen aanspreekt? En is het mogelijk dat wij in het Westen de hervormers in de islamitische wereld zodanig kunnen steunen dat moslims massaal de weg naar zelfstandig, kritisch, onafhankelijk denken kunnen vinden? Het minste wat we kunnen doen, is het proberen.

Bin Ladens dood zal de verhoudingen in de islamitische wereld niet of nauwelijks beïnvloeden. ‘Geostrategisch’ was hij niet van belang aangezien hij niet een natiestaat controleerde. Hij werd gebruikt, zoals inmiddels al lang bekend is, door de antiwesterse, conservatieve krachten in Pakistan en in Iran, die de strijd om Afghanistan zien als een manier om het verwende Westen, waar een beperkt incasseringsvermogen bestaat, uit te putten.

Bin Laden is dood. Er is reden tot voldoening. Deze man heeft de dood van talloze duizenden mensen veroorzaakt, in meerderheid moslims. Maar reden tot uitzinnige vreugde is er niet. De oorlog tegen Al-Qaeda is een oorlog om de ziel van de islam. Die gaat decennia duren.

Bron : Telegraaf (abonnee editie)