Wake Up – Boekbespreking

Laatste etappe

De Kerk is bezig aan haar laatste etappe, maar waarom hebben veel kerkgangers daar nog geen idee van ? In het Boek Wake Up ! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die in veel kerken eeuwenlang over het hoofd werden gezien, omdat de theologie in de tijd is losgeraakt van de oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor het denken van de gelovigen van nu. Wake Up! gaat niet alleen over wakker worden voor de tijd waarin we leven, maar ook over een toekomstige bazuin.

Denkkaders

Wake Up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een fascinerende tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht op het Koninkrijk van Jezus Christus geven. Wake Up! is hoopgevend maar het haalt je soms ook even uit je comfortzone.

Boek_Wake-up

Meer informatie & Bestelinfo : http://www.wakeup.nu

Afbeelding

Profetie over Europa !

Profetie_over_Europa

De Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag
van Bijbelse Proporties komt er aan !

Origineel geplaatst op 13 mei 2013 op Voormalig Amsterdam Post

De grootste Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag moet nog komen !

Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (R.I.P.)

Per 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen zich vrij in Nederland vestigen. Zij kunnen dan ook van ons sociaal vangnet gebruik maken. Het gezemel om die 100 miljoen aan fraude met toeslagen waar staatssecretaris Weekers nu door onder vuur ligt zal daarmee verbleken.

Deze armste landen van Europa zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Nederland geprobeerd met strenge arbeidsmigratieregels een massale exodus vanuit die landen tegen te houden. Dat kan volgens de Europese regels dus per januari volgend jaar niet meer. Bulgaren en Roemenen konden zich dankzij het verdrag van Schengen nu al in Nederland vestigen als zij zich inschreven als ZZP-er. Dat gebeurt vaak met een Hongaars paspoort. Aanspraak op de gemeenschappelijke spaarpot van de Nederlanders maken konden ze echter nog niet. Deze instroom leidt nu al tot grote problemen meldde Nieuwsuur (Video vanaf 10 m 30 sec) op 16 maart j.l.
Op hun website vertelt het programma onder meer over de situatie in Duitsland:

In Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigden zich veel migranten uit Roemenië en Bulgarije. In 2007 waren dat 64.000 Roemenen en Bulgaren, in 2011 147.000, en in het eerste halfjaar van 2012 was er een stijging van 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Duitsland zegt dat er in verschillende steden grote problemen zijn met Bulgaren en Roemenen. Wijken verpauperen en er is voor de nieuwkomers weinig kans op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur bezoekt Duisburg dat zegt 19 miljoen euro uit te geven aan onderwijs- en integratiehulp ter bestrijding van de problemen.

In hetzelfde artikel/programma wordt de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven, Carlos Conçalves (PvdA), aangehaald die zegt dat er in zijn wijk op dit moment al grote problemen zijn. Hij noemt “overbewoning en overlast”. De interviewer van het politiek correcte Nieuwsuur zegt in dat programma tegen Conçalves:”U waarschuwt voor de komst van Bulgaren en Roemenen…’t doet een beetje denken aan het Polenmeldpunt van Wilders”. Tsja, dat kan natuurlijk niet: zomaar de waarheid zeggen. Dan moet je wel fout zijn, niet? Conçalves moet dus via allerlei zijwegen afzwakken waarna Nieuwsuur de “geweldige” bijdrage van al die Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten in aardbeienkassen laat zien. Geen enkele kritische opmerking van dat verhulde PvdA-tv-programma over dat juist deze mensen de arbeidsmarkt van de hier al aanwezige Turken verdringen door tegen nóg lagere lonen te werken. Die Turken wonen hier met één familie in één huis en daar zijn kosten aan verbonden en betaal je beter van een uitkering dan voor die paar centen die de blije kassen betalen. Hoe de Bulgaren en Roemenen dat doen leest u hierna.

Waaruit zou die overlast die Conçalves noemt dan bestaan en hoe ziet dat er in de praktijk uit in zo’n wijk? Want zeg nu zelf: het hek is nog niet eens van de dam en nu al zou men in zomaar een gemeente als Delfshaven mogen genieten van de zegeningen der Europese Unie? Ik vroeg het de heer Conçalves zelf terwijl er geen PvdA-camera mee draaide. Zijn antwoord op mijn vraag en de beschrijving van de situatie is veel erger dan u het van Nieuwsuur weten mag. Ronduit shockerend zelfs.

“De situatie die zich voor doet is als volgt: momenteel vindt er een toenemende mate instroom van Turks sprekende Bulgaarse Roma en in mindere mate Roemenen plaats in Delfshaven. Een groot deel van de wijken waarin dit plaats vindt zijn de kwetsbare wijken.

In de wijk Tussendijken is de instroom het grootst en meest zichtbaar. Tegelijkertijd is dit ook de meest kwetsbare wijk (scoort laag op veiligheid en sociale index) in Delfshaven. Bulgarije en Roemenië  zijn de armste landen van Europa en de Roma doelgroep is de groep met de grootste sociaal maatschappelijke achterstanden in beiden landen.

Kortom de kwetsbaarste wijken komen nog meer onder druk, door instroom van grote groepen mensen, die vele malen meer achterstand hebben dan de huidige bewoners die ook al achterstanden hebben. Er ontstaan concentraties zeer kwetsbare bewoners in wijken die al jaren kwetsbaar zijn. De voorzieningen om deze mensen te helpen worden door bezuinigingen afgebouwd. De huidige bewoners klagen, er is sprake van overbewoning en spanningen. In een eengezinshuis zitten soms vier gezinnen en soms meer. Dit veroorzaakt geluidsoverlast in de veelal oude huizen (houten vloer).”

“De meeste hebben geen inkomen uit werk en ontwikkelen andere overlevingsstrategieën variërend van koper- en ijzerhandel tot inbreker of zakenroller, winkeldiefstal, oplichting, babbeltruc, toeslagfraude, wiettoppen knippen.
Verder is de groep luidruchtig op straat aanwezig, soms tot diep in de nacht luidruchtig praten en lachen, ze staan als groep voor winkels komen intimiderend over. Op zoek naar oud ijzer of koper halen ze vuilniszakken uit containers, nemen ze mee om te doorzoeken en later dumpen ze het vuil op straat. Dit doen ze ook met grof vuil (oude bankstellen, matrassen, etc), zijn door taalgebrek niet aanspreekbaar.”

Alstublieft! En dan hebben we het nog maar over Delfshaven waar een paar avonturiers zijn neergestreken. Nederland, maak uw borst maar nat want volgend jaar gaan de sluizen naar de Hollandse vleespotten pas echt open en komen écht niet de raketgeleerden uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland maar de rest van de arme onderklasse en de overige georganiseerde misdaad. Om als een oudtestamentische plaag dit land verder kaal te vreten. En dan heeft de heer Conçalves nog niet eens mijn vraag beantwoord waarop hij de kosten schat die de gemeente nu al maakt om deze overlast te beperken. Met de hartelijke complimenten van Mark Rutte, Diederik Samsom, de rest van eurofiel Den Haag en de Europese Unie.

Zie ook Artikel uit 2010 : Gratis geld halen in Nederland

Obama de antichrist ?

ObantiChristos

Nee helaas, Obama is (nog) niet de antichrist. Obama vertoont en voldoet echter wel aan steeds meer kenmerken en details om de antichrist te worden. Als men zijn woorden, daden, godsdienstige proclamaties en in het bijzonder zijn anti christelijke beleid in ogenschouw neemt is hij hard op weg om van zichzelf de anti christ te maken.

Op internet wemelt het van de samenzwerings theorieën en afbeeldingen die niets aan de verbeelding over laten, de voorganger van Obama, Bush Jr. werd echter ook regelmatig afgebeeld alszijnde de antichrist. Toch bleek hij, ondanks zijn anti christelijke beleid en mentaliteit, niet de gevreesde antichrist te zijn.

Wie goed op Gods Woord heeft gelet weet dat de antichrist, zoals voorzegd in de Openbaring aan Johannes, zich niet eerder kan manifesteren dan dat de Gemeente van Jezus en daarmee de Heilige Geest van God van deze aarde zijn weggenomen. Pas dan kan de werking der wetteloze en de geest van de satanas zich tot volle wasdom laten gelden.

In een eerder artikel werden al diverse gegadigden besproken die volgens velen kanshebbers waren om uit te groeien tot de antichrist. Achteraf gezien bleken zij wel kenmerken van anti christelijk gedrag te vertonen maar voldeden zij niet aan de kenmerken van de uiteindelijke anti christ, in wie de duivel de hele wereld naar het verderf zal proberen te brengen.

Meer en meer zien we momenteel echter dat Obama zich richt naar de ongod en demon allah door de islam positief te omarmen en te promoten. De islam zegt dat Joden en Christenen gedood moeten worden indien zij zich niet onderwerpen aan de allah van de islam. Nu dat Obama zelfs goede sier maakt met en voor de Moslim Broederschap, en de moordadige rebellen in Syrië steunt, vertoont hij steeds meer een demonische anti christelijke bezetenheid.

Nog even de bijbelteksten op rij waarin wordt gewaarschuwd voor de anti christelijke geesten die sinds de wegvoering van Jezus zouden komen, uitmondend in de laatste anti christ.

1 Joh 2,18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

1 Joh 2,22
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh 4,3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

2 Joh 1,7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Voldoet Obama aan bovenstaande teksten ? De vraag stellen is deze beantwoorden, toch is Obama (nog) niet de zo gevreesde komende anti christ, daar is meer voor nodig, hij is echter wel hard op weg het te worden.

Obama zegt tegen Egyptische Christenen – “Protesteer niet tegen de Moslim Broederschap” via Frontpage Mag

Vr. Gr. Pineut – Bijbelteksten SV 1977

Bloedende Bomen, voorteken v/d aanstaande Apocalyps

Lezen : De Apocalyps van Ezra –  IV. Esdre 5:5 – (Leuvense bijbel 1548)

“ende vanden houte sal bloet druppen ende den steen sal sijn stemme gheuen, ende die luyden sullen beroert worden”

Nederlandse vertaling :  “En uit de bomen zal bloed vloeien, en de steen zal zijn stem geven, en de mensen zullen verschrikt worden.”

Novus Ordo Seclorum

Iedereen is thans getuige hoe de wereld steeds meer in de richting van de chaos wordt gestort. Een chaos van waaruit de Nieuwe Wereld Orde spoedig als een Feniks uit haar as zal herrijzen. Een orde waaraan het hoofd, in de druk der tijden, een man van wetteloosheid zal opstaan die door de gehele mensheid als redder der wereld zal worden binnengehaald. Zalig is de mens die komt in de Naam des Heeren, maar die zal de wereld niet aan willen nemen, er komt weldra iemand in zijn eigen naam, en die zal de wereld aannemen !

Wat eerst langzaam jaren geleden is begonnen is zich nu aan het versnellen, als we het dicht bij huis houden zien we o.a hoe er via de digitale wereld chaos wordt gecreeërd, door de vele aanvallen op de banken en vele andere websites waar verder over wordt gezwegen.

Juist het zwijgen is feitelijk de stilte voor de komende grote storm, via de media blijft men de mensen maar sussen en voor de gek houden. Wat er werkelijk gaande is wordt met opzet verzwegen. Gods Woord heeft hier al lang geleden voor gewaarschuwd, “op een dag dat gij het niet verwacht, als een strik overvalt het verderf hen allen, op één dag”.

Dat is niet mis te verstaan, velen verbinden dit uitsluitend aan de wederkomst van Jezus en vinden dat zij zonder zorgen hoeven te zijn. Men bereid zich verder niet voor en alles wat wel in het nieuws wordt vermeld neemt men slechts ter kennisneming aan.

Toch is dat nog niet de helft waar God de Vader ons allen jaren geleden voor heeft willen waarschuwen, de lezer geve er acht op dat Gods Woord een veel grotere dimensie en diepgang heeft. Sinds de crisis zich verder verdiept, en wij allen de eerste speldeprikken van een digitale oorlogsvoering zien ontvouwen kunnen we weten dat de grote storm der verdrukking voor de deur staat. Als we verder in de wereld rondkijken zien we al jaren de vele tekenen in de natuur, de oorlogen, de Arabische Lente, en nu zelfs de oorlogstrom van Noord Korea de wereld bedreigen. De islam als anti godsdienst is hersteld van de wond aan haar hoofd, en maakt na de val van het communisme een enorme opmars die al vele levens heeft gekost. De tijd die oude bijbel vertalingen weergeven als “De tijd der Smarten” staat voor de deur en nog is de Gemeente van Jezus niet weggenomen.

Nu zelfs het Nibud als trekpop van de aanstaande Nieuwe Wereld Orde via de media de mensen waarschuwt om contant geld in huis te halen, is dat een duidelijke verkapte oproep tot een bankrun. Als de banken vallen, en vallen zullen zij, dan kan het grote eindspel van de god dezer eeuw beginnen.

Bent u ook voorbereid ? Want op een dag waarop gij het niet verwacht komt het plotselinge verderf over deze wereld, zolang wij in deze wereld zijn kunnen wij werken. Maar als de nacht is gevallen zal het werk ten einde zijn gekomen.

Vr. Gr. Pineut

Mars van Tirannie

LINKS RECHTS MARS LINKS RECHTS MARS LINKS RECHTS MARS

Openbaring 17
(En ik zag en zie een Beest uit de Zee Herrijzen en zijn Naam is……………………)

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger !

De Occupy beweging die zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid heeft overal flink wat veranderd. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is nog maar slechts het begin.

Zoals eerder geschreven was het de Arabische wereld waar de protesten zich als eerste voordeden. En daar gingen de protesten als eerste vooral om de stijgende voedselprijzen, de tekorten eraan, werkloosheid e.d. Het grootste probleem van die Arabische wereld is nog niet eens zozeer dat het dictaturen zijn, alswel dat het geen (voedsel) producerende landen zijn. Het overgrote deel van de Arabische landen hebben naast de olie industrie vrij weinig aan hun bevolking te bieden juist omdat men in de woestijnen waar al deze landen zich bevinden verder vrij weinig geproduceerd kan worden.

De Arabische wereld valt of staat met over het algemeen geimporteerde zaken uit het door hen zo verfoeide westen. Daarentegen heeft het westen de olie hard nodig om door te kunnen gaan met produceren, we kunnen dus spreken van een delicate en uiterst fragiele balans die dit alles in evenwicht houd. Door de enorme prijsstijgingen van producten konden protesten van de over het algemeen arme bevolkingen daar dan ook niet lang uitblijven. Inmiddels hebben diverse dictators het veld moeten ruimen en bleek hoezeer zij zelf leefde in extreme weelde en luxe.

De Occupy beweging die nu gaande is in de wereld is een slap aftreksel van de opstanden van de Arabische opstanden. Men strijd welliswaar eveneens tegen stijgende voedsel prijzen en de exorbitante verrijking van banken e.d. Maar de situaties van zowel het westen als het oosten zijn volkomen onvergelijkbaar. In het westen is het meeste aan schulden vooral veroorzaakt doordat iedereen hard heeft meegedaan aan het grote pyramide spel van HEBZUCHT. Maar ook zijn veel mensen misleid en in combinatie met de hebzucht moest het gras natuurlijk altijd groener zijn als bij de buren en dus konden onbetaalbare torenhoge schulden niet uitblijven. In combinatie met het grote graaien van de bank en beurswereld zien we nu hoe het financiele kaartenhuis langzaam in elkaar stort.

Tot nu toe zijn de Occupy protesten vreedzaam verlopen, op wat enkele uitzonderingen na, die vooral te leken zijn aangestuurd door linkse extremisten, of mogelijk zelfs ingehuurde NWO agenten. Maar daar zal weldra verandering inkomen. Het spreekwoord luid: als er één schaap over de dam is volgen er meer. In Amerika begint de sfeer van de protesten door de boosheid van de demonstranten nu steeds grimmiger te worden, vooral nu de economie alsmaar verder achteruit gaat. Het wordt er, ondanks de protesten, niet beter op maar eerder steeds slechter. En dat geld niet alleen voor Amerika maar ook voor alle andere landen waar de Occupy beweging steeds groter en massaler wordt. Onderzoeks Journalist Carel Brendel schreef hier al over, waarbij het vooral opvallend was dat het in de eerste dagen de “Henken en Ingrids” waren die protesteerden. Maar de “Henken en Ingrids” hebben inmiddels plaatsgemaakt voor heel andere mensen met geheel andere motieven en achtergronden.

In Amsterdam viel het naast Carel Brendel inmiddels ook andere bloggers op dat de zogenaamde Occupy beweging inmiddels volledig is gepolitiseerd en gekaapt door o.a. de Internationale Socialisten en allerlei andere schimmige figuren van Links politieke schnit en vage New Age figuren. Voor wat de Internationaal Socialisten betreft zijn het vooral deze schimmige mensen die een waar rookgordijn hebben opgeworpen in de afgelopen jaren. Reeds in het verleden bleken zij de Kristallnacht herdenking meerdere malen te hebben gekaapt en banden te hebben met allerlei louche figuren uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er sterke banden met allerlei islamitische organisaties die heulen met Hamas en Hezbollah. De Kristallnacht herdenkingen zijn uiteindelijk geploft doordat dit alles door diverse bloggers en onderzoekers meerdere malen aan de kaak werd gesteld.

Ook nu is de Occupy beweging gepolitiseerd waardoor van de echte bedoelingen niet veel meer over blijft en mensen, zonder dat ze het door hebben, in een extreem linkse politieke richting worden gemanouvreerd waarbij uiteindelijk ook geweld om de hoek komt kijken. Via die linkse bewegingen en de vage New Age beweging van Zeitgeist worden de geesten langzaam voorbereid om te accepteren dat we te maken hebben met een groot zionistisch complot. Uiteindelijk zijn de ware schuldigen aan de wereldwijde crisis de Joden en Israël. Kortom het is het aloude liedje van onvervalst anti semitisme : “De Joden hebben het gedaan” Christenen zouden er heel goed aan doen zich heel ver te distantiëren van dit soort protesten en bewegingen juist omdat men door de vele misleidingen meegesleept zouden kunnen worden in wat uiteindelijk uitmond in niets anders dan virulente Joden en Israël haat en vuig anti semitisme. Opvallend voorbeeld in deze is dit artikel op de Christelijke site Habakuk die de Occupy beweging kennelijk wel ziet zitten, ook voor hen is het hoog tijd voor een diepgravend journalistiek onderzoek naar de werkelijke motieven en achtergronden van de diverse Occupy organisatoren. In elk geval wenst de VVD in Amsterdam dat er snel een einde komt aan de camping op het beursplein.

Voor de komende weken, maanden zoniet jaren verwacht men dat de protesten uiteindelijk kunnen uitmonden in wereldwijde burgeroorlogen. Voor wat de Arabische wereld betreft houd men het hart vast, zeker nu Libië gevallen is en ook daar de vele stammen hun eisen kracht zullen gaan bij zetten. Net als in de Arabische wereld zullen demonstranten niet langer genoegen nemen met slechts vreedzame protesten en het in tentjes zitten op de beurspleinen en “vredig” slaan op trommels. Die uiterlijke roep van vreedzaam protesteren en oproepen van “liefde” zijn allemaal maar schijn. De mens is nu éénmaal gewend aan voorspoed en welvaart en het is dat laatste wat hen allemaal drijft omdat dit de komende jaren allemaal zal gaan verdwijnen. Anders dan in Amsterdam is men in Amerika vooral erg huiverig dat daar de Occupy beweging van binnenuit door shills zal worden misbruikt om de demonstranten op te jutten om geweld te gebruiken. Het is vooral het geweld die de NWO agenten, en zij die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken in de wereld, in de kaart zullen spelen.

Vrijheid ? Liefde ? Vreedzaam ? Het zullen allemaal loze en holle frasen blijken te zijn als men weldra het ware gezicht laat zien. Net zoals men in de Arabische wereld om democratie roept. Want wat democratie überhaupt is dat weet men daar helemaal niet, simpelweg omdat men dit nog nooit gehad heeft. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer geweld en bloedvergieten en de zogenaamde roep om vrijheid zal dan niets anders blijken te zijn dan totale anarchie en wetteloosheid. Geheel los van god en gebod zal de zee der mensen opgezweept worden en verworden tot beesten. Het duidelijkste voorbeeld was wel de barbaarse afslachting van de voormalig leider van Libië. Hiermee heeft men reeds bewezen geen haar beter te zijn dan wat men beweerd te bestrijden.

Het is de opmaat voor totale en globale anarchie en wetteloosheid, precies zoals het Woord van God heeft voorzegd dat dit dé tijd zal zijn waarin de wetteloze zich kan en zal openbaren.

Veiligheids Riemen vast ! Vr. Gr. Pineut

Referentie Artikel : Buckle up – the End of the American Dream

De Islamitische eschatologie.

Een beknopte uitleg :

De eschatologie (leer der eindtijd) van de moslims behelst een wereldomspannend islamitisch rijk (kalifaat), waarin alle ‘ongelovigen’ (dus ook Joden en christenen!) zullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan Allah en de Koran (islam betekent ‘onderwerping’). Om dit wereldrijk te bereiken zal nog heel wat grondgebied moeten worden veroverd. Daarnaast heeft de islam zo haar eigen eschatologische uitleg voor wat betreft de wederkomst van “Jezus Christus” en de betekenis ten aanzien van de islam versus de rest van de wereld. Zo beweerd men dat de islamitische jezus pas terugkomt als de verborgen 12e Imam (Mahdi) is terugkeerd. Deze Mahdi zal samen met deze jezus dan de hele wereld die nog niet is onderworpen, gaan onderwerpen en wie zich niet onderwerpt, wel u voelt het al die zal worden gedood door het zwaard van de islam.

De Islam leert dat hun jezus (isa) een groot profeet is maar zeer zeker niet “de Zoon van God” daarnaast is de jezus van de islam een moslim (hij die zich onderworpen heeft) maar mohammed was groter. Moslims die beweren van jezus (isa) te houden hebben van hun jezus een arabier gemaakt (jezus was een palestijn) , de islamitische jezus is dus een moslim, en dat hebben ze moeten doen om überhaupt van hem te kunnen houden. (zij hebben de geschriften verdraaid tot hun eigen verderf ; Hand. 13:10, 2 Petrus 3:16) Maar de echte Jezus Christus was een Jood. Om precies te zijn : deze timmerman uit Nazareth werd gezien als een Joodse Rabbi (leraar). De jezus van de islam die de moslims dus verwachten is een geheel andere jezus als de Jezus die Christenen kennen. In elk geval is de rol voor deze jezus ook al toebedeeld, hij zal als luitenant van de komende Mahdi dienen en alle joden gaan vermoorden.(contra dicti in terminae)
(De Jood Jezus die alle Joden gaat vermoorden ??)

Ware Moslims :

Er is op de hele aarde geen plek te vinden waar de veroveringsdrang van de islam zich sterker op richt dan de stad Jeruzalem. Als je de eschatologie van de moslims nader wilt begrijpen, stuit je op de moeilijke vraag wie en wat nu de ‘ware’ moslims zijn. Zijn dat de gematigde moslims, die de islamitische terroristen graag afschilderen als ‘extremisten’ of van wie ze zelfs beweren dat het geen ‘echte’ moslims zijn ? Of zijn het juist de ‘extremisten’ , die niets anders doen dan naar de letter uitvoeren wat de Koran gebiedt, de ware moslims ?

Maar wat gebiedt de Koran dan wel ? Uit de Koran alleen strijdlustige verzen te citeren is net zo unfair als het veroordelen van Joden of Christenen op grond van teksten in de Torah die oproepen tot een meedogenloze strijd tegen de Kanaänieten. Er staat in de Koran immers ook geschreven : ‘Er is geen dwang in de godsdienst’ (2:256). Wie dan ook betoogt dat de moslims de islam verbreid hebben met het zwaard, zal ook moeten erkennen dat Karel de Grote, Wladimir de ‘Heilige’ en vele andere ‘christelijke’ leiders de onderworpen massa’ s dwangmatig het christendom hebben opgelegd. De Koran spreekt over vrijwillige bekering, met name waar het om Joden en Christenen gaat (bijv. 3:64).

Toch is dat niet het hele verhaal. In het zogenoemde ‘vers van het zwaard’ zegt de Koran (9:5): ‘doodt de genoten-gevers (de heidenen) waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen’ , tenzij zij zich laten islamiseren. Soera 48:16 zegt tot ‘gelovigen’ met betrekking tot bepaalde ‘ongelovigen’: ‘gij zult hen bestrijden, tenzij dat zij Overgave (islam) doen.’ En in vs. 28: ‘(Allah) is het, die Zijn Boodschapper (Mohammed) heeft uitgezonden met de rechte leiding en de wezenlijke godsdienst om haar de overhand te geven over alle godsdienst.’ Soera 3:85 zegt: ‘wie iets anders dan de Overgave (islam) tot godsdienst wenst, van hem zal (het) niet aangenomen worden en hij behoort in het latere leven tot de verliezers.’ En Soera 9: ‘Bestrijdt hen die niet geloven in Allah’ (vs. 29) en: ‘O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen strengheid in u vinden’ (vs.123).

Islam en vrede :

Volgens de letter van de Koran is vriendschap tussen moslim en niet-moslim dan ook principieel uitgesloten. Soera 5:51 zegt: ‘O gij, die gelooft, neemt u niet de Joden en de Christenen tot verbondenen; zij zijn elkanders verbondenen en wie Uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen.’ Soera 9:123 zegt: ‘O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen gestrengheid in u vinden.’ Dit vers en andere verzen worden vaak weggeëxegetiseerd door moslims die naar buiten toe een vriendelijk beeld willen afgeven. In werkelijkheid maken deze verzen duidelijk wat Dzjihad ten diepste is: het uiteindelijke doel van de islam is de hele wereld tot onderwerping aan de Koran te brengen, wat het ook moge kosten.

Voor de Franse televisie zei een Arabische sjeik openlijk : ‘Hoelang moeten wij jullie nog de islam prediken? De tijd zal komen dat wij jullie niet meer zullen waarschuwen, maar zullen onderwerpen (islamiseren).’

Vandaag is de wereld nog verdeeld in twee gebieden: de dar al-islam, het ‘huis van de islam’ , waarin de meerderheid van de bewoners moslim is, en de dar al-harb, het ‘huis van de oorlog’ , waarin de meerderheid van de bewoners nog geen moslim is.
Het eerste ‘huis’ moet het tweede ‘huis’ onderwerpen (islamiseren), zo mogelijk met vreedzame middelen of anders met geweld. Als tenslotte alle mensen moslims zijn geworden, zal de wereld dar al-salaam, ‘huis des vredes’ , zijn. Dit is de islamitische opvatting van ‘vrede’ : die bestaat daaruit dat alle opponenten geïslamiseerd (tot slaafse onderwerping gebracht) zijn. De islam heeft wat dat betreft veel geduld. President Hafez Assad van Syrië, de vader van de huidige Syrische president, zei na de Jom-Kippoeroorlog (1973) : ‘De Arabieren hebben vijf oorlogen tegen Israël verloren. Wij kunnen ons veroorloven 99 oorlogen te verliezen – we hebben alleen maar de honderdste nodig.’ En: ‘Wij Arabieren hebben tweehonderd jaar gewacht om de kruisvaarders uit het Heilige Land te schoppen. De Israëli’s zijn hier pas vijftig jaar geweest – dus we kunnen nog wel honderdvijftig jaar wachten.’ En : ‘Ieder die één inch Arabisch land opgeeft (Jeruzalem), zal als verrader beschouwd worden, en we weten allemaal wat het lot van verraders in de Arabische wereld is.’ Ook al zeggen gematigde Palestijnen wel dat zij met een verdeling van het land genoegen zouden nemen – een echte moslim kan dat nooit werkelijk menen. Land dat door de islam eenmaal voor Allah veroverd is, mag nimmer meer uit handen worden gegeven. Daarom is het ‘binnendringen’ van de Joden in islamitisch gebied voor moslims zo verschrikkelijk. Zij spreken ten aanzien van de staat Israël dan ook over ‘afkalving van het grondgebied van de islam’ – grondgebied dat al sinds de zevende eeuw deel uitmaakt van de dar al-islam!

Palestina behoort met Saoedi-Arabië zelfs tot het hartland van de islam. Het handvest van de fundamentalistische Hamas-beweging, daterend van augustus 1988, zegt dan ook: ‘Palestina is islamitisch erfland van alle moslims tot aan het eind van de tijd. Geen deel daarvan mag worden prijsgegeven. Geen Arabisch land, geen koning, geen organisatie, Arabisch of Palestijns, is daartoe bevoegd. De enige oplossing van het probleem heet “heilige oorlog” . Deze brengt de bevrijding van geheel Palestina zonder compromissen.’ In dit licht bezien kan men begrijpen dat de joodse staat voor elke ware moslim een volstrekt onaanvaardbaar, ja, een afschuwelijk gegeven is. Deze staat, waar enkele miljoenen Joden – zij het met steun van het ‘christelijke’ Westen nog steeds standhouden tegen 300 miljoen Arabieren in de regio, is vernederend voor Allah en voor de internationale islamitische wereld.

Het is dan ook geen wonder dat, toen Osama bin Laden over de ‘vernederingen’ sprak die de islamitische wereld zijn aangedaan, hij allereerst de aanwezigheid van de joodse staat op ‘islamitisch’ grondgebied noemde! Als de wereldleiders niet het islamitisch standpunt ten aanzien van het Heilige Land proberen te begrijpen, zal het conflict in het Midden-Oosten alleen maar verder escaleren. Let wel: het probleem is niet zozeer dat er Joden wonen in Palestina. Het handvest van de PLO zegt dat zulke Joden eenvoudig ‘Palestijnen’ zijn, inwoners van Palestina. (Onder het Britse Mandaat hadden de Joden een ‘P’ in hun paspoort en werden zij inderdaad aangeduid als ‘Palestijnen’.) Er wonen al sinds dertien eeuwen honderdduizenden Joden in de islamitische wereld, die daar de dhimmi-status hadden. Dat houdt in dat hun wel sterk beperkende en vernederende bepalingen werden opgelegd, maar als ‘lieden der Schrift’ werden zij toch getolereerd.

In 1948 echter werden in Palestina na precies 1310 jaar de rollen omgedraaid: de dhimmi’s kregen de overhand, stichtten een eigen staat en onderwierpen daaraan ook de moslim-inwoners, die nu op hun beurt aan beperkende en vernederende bepalingen werden onderworpen. Dat is voor elke rechtgeaarde moslim absoluut onverdraaglijk en ontoelaatbaar. Maar ook komt voor zo’n moslim de vraag op: hoe heeft Allah dit ooit kunnen toestaan!? Het antwoord kan alleen luiden: omdat zoveel moslims de zuivere leer van de islam hebben losgelaten. De stichting van de staat Israël is dan ook onbedoeld een van de belangrijkste oorzaken van het herleefde islamfundamentalisme geweest. Immers, als de moslims terugkeren tot de zuivere islam, zal de staat Israël weer ten onder gaan.

Islam en Jodendom :

De islamitische wereld zal altijd weer proberen de joodse staat te vernietigen. Laat niemand denken dat deze dreiging alleen van ‘extreme’ moslims uitgaat. Reeds Mohammed zelf begon, toen bleek dat de Joden zijn boodschap niet wilden aannemen, hen te haten met een brandende haat. In mei 627 liet hij nagenoeg alle joodse mannen van Medina afslachten; de vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. In een vierjarige oorlog ( 624-628 ) versloeg Mohammed alle in Arabië wonende joodse stammen. Vele Joden werden gedood of verdreven, en de overigen werden geplunderd en schatplichtig gemaakt en vele bezittingen verwoest. In 640 verdreef kalief Omar de laatste Joden uit Arabië. Geen moslim kan de haat van Mohammed jegens de Joden vergeten. Ook al heeft de islam tijden gekend dat moslims en Joden redelijk vreedzaam tezamen leefden, daar waar Joden de islam weer in de weg staan, zoals thans in het Heilige Land, komt de oude haat weer boven. Als zelfs Mohammed het recht had Joden om het leven te brengen, dan hebben de huidige islamitische leiders dat ook.

Hoewel er in de vroege delen van de Koran ook welwillende woorden over de Joden staan, is de hoofdteneur de strenge veroordeling van de Joden: ‘gevloekt heeft Allah hen wegens hun ongeloof (2:88); hij is ‘vertoornd’ op hen (58:14) en heeft hen voor de hel bestemd (59:3).

Alleen al eind negentiende eeuw zijn er dan ook in de hele moslimwereld duizenden Joden vermoord, alleen omdat zij Joden waren. In de periode in en rond de Tweede Wereldoorlog zijn in moslimlanden nog eens meer dan duizend Joden vermoord bij anti-joodse rellen.

Vrede tussen Joden en moslims is dan ook principieel ondenkbaar; het tolereren van joodse dhimmi’s onder moslimbestuur is het maximaal haalbare, en zelfs dat is er vaak niet van gekomen. Maar vrede tussen een joodse staat (op voormalig islamitisch terrein) en zijn moslim-buurstaten is uitgesloten. Alleen naïeve westerlingen, die de religieuze dieptedimensie van het conflict miskennen, kunnen daaraan geloven.

Leestip : Psalm 83

De Tekenen van 2011 (een overzicht)

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.

En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

En ik stond op het zand bij de zee.

Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst