“Roken is Dodelijk”

Roken_is_Dodelijk_Islam_is_nog_Dodelijker

Klik op de afbeelding voor nog veel meer “mooie”
afbeeldingen van de “Religie van de Vrede”

50 Christians Burned Alive in Pastor’s Home in Nigeria
50 Christenen werden Levend verbrand in huis van Pastoor in Nigeria

De Nederlandse Politiek maakt zich echter druk over : foto’s op pakjes sigaretten, het is uiteraard slechts een kwestie van prioriteiten !

Het kabinet wil dat voortaan waarschuwende foto’s op pakjes sigaretten worden geplaatst. De ministerraad schaart zich achter een conceptvoorstel van de Europese Unie hiertoe, zo is vrijdag besloten. Het Europese voorstel werd vorige maand gepresenteerd.

De vaak schokkende foto’s moeten rokers beter informeren over de risico’s van het roken. Ook vindt het kabinet in navolging van de EU dat de toevoeging van geur- en smaakstoffen gereguleerd moet worden. Dan gaat het om toevoegingen als menthol, drop en vanille, die tabak aantrekkelijk maken voor jongeren.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) debatteert op korte termijn over de conceptrichtlijn zodat er overeenstemming ontstaat over het standpunt waarmee Nederland zich in de Europese discussie kan mengen. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat de nieuwe richtlijn definitief is en in de Nederlandse wet- en regelgeving is doorgevoerd.

Het kabinet vindt dat de EU-richtlijn goed aansluit bij het Nederlandse beleid dat is gericht op het terugdringen van het roken en het voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

In Australië worden sigaretten alleen nog maar verkocht in olijfkleurige pakjes met daarop afbeeldingen van zieke kinderen, mensen die blind zijn geworden en mensen die lijden aan kanker. De regering hoopt hiermee roken zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Bron : ND

Naschrift Pineut :

Het kabinet wil dat voortaan waarschuwende foto’s over de islam in de publieke ruimte worden geplaatst. De ministerraad schaart zich achter een conceptvoorstel van de Europese Unie hiertoe, zo is vrijdag besloten. Het Europese voorstel werd vorige maand gepresenteerd.

De vaak schokkende foto’s moeten christenen, atheïsten, en ongelovigen beter informeren over de risico’s van de islam. Ook vindt het kabinet in navolging van de EU dat de toevoeging van koranteksten, de hadith en shariateksten  gereguleerd moet worden. Dan gaat het om toevoegingen als steniging, vingers afzagen, handen afhakken, onthoofdingen, stokslagen e.d. die de islam aantrekkelijk maken voor jongeren.

Staatssecretaris van VolksONgezondheid Martin van Rijn (PvdA) debatteert op korte termijn over de conceptrichtlijn zodat er overeenstemming ontstaat over het standpunt waarmee Nederland zich in de Europese discussie kan mengen. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat de nieuwe richtlijn definitief is en in de Nederlandse wet- en regelgeving is doorgevoerd.

Het kabinet vindt dat de EU-richtlijn goed aansluit bij het Nederlandse beleid dat is gericht op het terugdringen van de islam en het voorkomen dat jongeren beginnen aan de islam.

In Australië wordt de islam alleen nog maar gedoogd door afbeeldingen in het publieke domein van afgeranselde kinderen, mensen die blind zijn gemaakt, mensen die levend verbrand zijn en mensen die onthoofd zijn. De regering hoopt hiermee de islam zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.