Opmars RfiD Producten

RfiD_Opmars

Zoals iedereen de afgelopen jaren al wist en weet is er een opmars van RfiD in alle mogelijke producten gaande. De laatste 2 jaar is hierin echter een versnelling gekomen zoals bovenstaande afbeelding v/d fabrikant goed laat zien.

De geesten v/d wereld zijn kennelijk al rijp genoeg gemaakt om dit alles stilzwijgend te accepteren. In Nederland is het gebruik van RfiD in bepaalde artikelen ook al heel normaal, uiteraard geeft men er een andere benaming aan zodat de acceptatie nog sneller en makkelijker gaat. Te denken valt o.a. aan de smart chips in OV en diverse andere kaarten, maar ook de biometrie chip in de paspoorten zijn inmiddels heel gewoon. De invoering van het bizarre IBAN nummer v/d Europese éénheidsbank laat ik dan nog maar even buiten beschouwing. De makers en implementatie hiervan wordt allemaal zogenaamd uit oogpunt van veiligheid en diverse andere argumenten gedaan. Opvallend is echter de enorme versnelling van pakweg de laatste 5 jaar. Kennelijk heeft men haast om de wereld bevolking onder totale controle te krijgen. En de wereldbevolking vind de eigen privacy kennelijk ook helemaal niet belangrijk ?

Volgens de Heilige Schrift klopt dit ook en is de mogelijke volgende stap een algeheel controlemiddel waarbij mensen nog slechts een product en een nummer zijn. Ik verwijs hiervoor alleen al naar voorgaande artikelen hierover op diverse websites en uiteraard op dit blog.

Website RfiD Fabrikant (kijk en huiver)

Vr. Gr. Pineut

Externe USB 3.0 harde schijf gelanceerd die BIOMETRISCHE authentificatie toepast.

Een Amerikaans bedrijf heeft een externe USB 3.0 harde schijf gelanceerd die gegevens hardwarematig versleutelt en biometrische authenticatie toepast. De Aegis Bio van Apricorn gebruikt real-time 256-bit AES-XTS encryptie en werkt ongeacht beheerdersrechten en besturingssysteem. Zowel Windows als Mac en Linux worden door de harde schijf ondersteund.

De gebruikte AuthenTec vingerafdruksensor voor de biometrische authenticatie voldoet aan de eisen van de FBI en NIST en gebruikt drie verschillende methodes om de buitenste laag van de huid te penetreren en zo de levende huid te detecteren.

“Zonder te onthouden wachtwoorden en het nodig zijn van adminrechten en een OS-onafhankelijk ontwerp, is de Aegis Bio eenvoudig in de bestaande security-infrastructuur toe te voegen”, laat het bedrijf weten. De schijf wordt zowel als traditionele harde schijf als SSD-schijf geleverd. De 1TB-versie kost 249 dollar.

Bron : Reuters

Knoeien met de Schepping Gods, Genetische Manipulatie draait door, 10 Horror Signalen !

Onderstaand 10 signalen uit het recente nieuws van de wetenschap die er op wijzen dat de mens steeds verder gaat om voor god op aarde te spelen. Dat een dergelijke hoogmoed niet zonder gevolgen kan zijn is voor elke Christen welbekend. Vooral Japan en Amerika vallen op waar dergelijk geknoei plaats vind, dit plaatst de recente rampen in die landen dan ook in een geheel nieuw profetisch perspectief. Of wellicht is nieuw hier niet op z’n plaats. De hoogmoedige mens oogst immers wat zij zaait en er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Thans creeërt men hypermoderne genetisch gemanipuleerde monsters van Frankenstein die onze wereld verder in een duistere horror film doen veranderen. Alleen is het in dit geval geen slechte Science Fiction film maar harde realiteit die door God de Vader nog harder afgestraft zal worden !

# 1 In China hebben wetenschappers menselijke genen ingebracht in het DNA van melkkoe embryo’s. Op dit moment zijn ongeveer 200 hybride koeien met succes geproduceerd. Deze koeien kunnen melk produceren die vrijwel identiek is aan menselijke moedermelk. Wetenschappers hopen snel grote kuddes van deze koeien te produceren als alternatief voor de menselijke moedermelk, en ze hopen dat deze “melk” wereldwijd verkocht gaat worden in supermarkten binnen de 3 jaar.

# 2 In Canada hebben wetenschappers van de Universiteit van Guelph in de provincie Ontario “enviropigs” geproduceerd. Deze “enviropigs” hebben gesplitste genen van muizen in zich, en volgens de wetenschappers produceren ze daardoor minder fosfor in hun ontlasting, zodat ze worden aangeprezen als milieuvriendelijk. Autoriteiten in de VS en Canada zijn aan het beoordelen of deze “enviropigs” wel of niet in de voedselvoorziening moeten worden toegestaan.
(enviropigs is een samenvoeging van de woorden enviroment en pig, wat leefomgeving en varken betekend een goede nederlandse vertaling voor dit woord is er op dit moment nog niet.)

# 3 Wetenschappers in Japan hebben een genetisch gemodificeerde muis gecreeërd die fluit als een vogel.

# 4 Een onderneming uit de VS kan nu een zeer gespierde “monster zalm” produceren, die drie keer zo snel kan groeien dan een normale zalm.

# 5 De wetenschap kan nu katten produceren die oplichten in het donker. Een genetisch gemodificeerde kat gecreëerd door wetenschappers genaamd “Mr Green Genes”, was de eerste fluorescerende kat in de Verenigde Staten. Maar meneer Green Genen was niet de eerste ‘glow in the dark kat’ in de wereld. Die eer ging naar een kat die door een team van wetenschappers in Zuid-Korea was gemaakt.

#6 Japanse wetenschappers hebben ontdekt hoe zij organen van ratten in muizen kunnen laten groeien. De onderzoekers hopen met die technologie menselijke organen in varkens te kunnen laten groeien.

#7 Niet alleen in Japan wordt dit soort onderzoek gedaan. In Missouri worden entiteiten gekweekt die deels varken en deels mens zijn met de bedoeling organen te kweken voor menselijke transplantatie.

#8 Wetenschappers van Rockefeller University hebben menselijke genen in muizen geïnjecteerd. Deze “gehumaniseerde muizen” worden gebruikt om de verspreiding van het hepatitis C-virus te bestuderen.

# 9 Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat ze eigenlijk nieuwe menselijke organen van de grond af kunnen laten “groeien” . Het volgende is een citaat uit een recent artikel in Newsweek ….

Het klinkt misschien als science fiction, maar nieuwe organen uit het niets laten groeien is al werkelijkheid geworden. In aanvulling op blazen, hebben wetenschappers nieuwe huid, bot, kraakbeen, hoornvliezen, luchtpijpen, slagaders, en urinebuizen ontworpen.

# 10 Geloof het of niet, het bedrijf Nexia in Canada heeft daadwerkelijk geiten genetisch gemodificeerd om deels spin te zijn. Het genetische modificatie proces zorgt ervoor dat deze “spinnen geiten” spindraad eiwit produceren in hun melk. Dit spin zijde eiwit wordt verzameld, gezuiverd en gesponnen tot ongelooflijk sterke vezels. Deze vezels zijn blijkbaar duurzamer dan Kevlar, flexibeler dan nylon, en veel sterker dan staal.

Bron : Diverse bronnen (zie links) Vertaling & Compilatie : Pineut

D.U.M.B.S. – Diepe ondergrondse militaire bases voor de NWO Elite !

(bijgewerkte video versie d.d. 08-05-2011)

Noot : Dit artikel is enigszins speculatief !

Sinds de jaren 40 is men in de Verenigde Staten druk doende geweest met het bouwen van enorme ondergrondse militaire bases. Het algemene argument was dat deze dienden als toevluchtsoord in het geval van een nucleair armageddon met de USSR. Na de val van de Berlijnse muur en een min of meer beeindiging van de toenmalige koude oorlog raakten een aantal van dit soort bunkers in verval. Ook de vele gebouwde silo’s om kernraketten mee af te vuren raakten in verval. Ook in de USSR zijn naar het schijnt dergelijke onderaardse schuilkelders gebouwd. Hoe het daar nu mee staat is min of meer onduidelijk. Ook China schijnt al jaren bezig te zijn met het bouwen van enorme onderaardse overlevingsbunkers.

Met de huidige nieuwe nieuwsberichten komen deze nog immer bestaande en flink gemoderniseerde bunkers in een ander daglicht te staan. Ook het nieuw gebouwde vliegveld in Denver is de laatste tijd weer flink in het nieuws geweest via de alternatieve media, vooral het enorme onderaardse complex onder het enorme vliegveld is voer voor speculaties. Maar voor de duidelijkheid, alleen al het feit dat het gebouwd wordt en dat er foto’s van zijn als bewijs, maakt duidelijk dat we niet langer meer kunnen spreken van een simpele samenzweringstheorie. We kunnen over een flink aantal zaken gerust spreken van één of meerdere samenzweringsfeiten.

De problemen zijn helaas wel veelledig en dat is dat in feite niemand echt zeker weet wat er achter gesloten deuren gaande is en wat er over onze levens wordt bedisseld en beslist. Ook is volkomen onduidelijk wie dat precies doet en wat de rol is van de personen die dat doen. Aannames en speculaties genoeg, maar keiharde bewijzen zijn er helaas niet. Het enige bewijs dat we hebben is de feitelijke aanwezigheid van zaken die door regeringen worden gebouwd, maar met welk verder doel en nut blijft in raadselen gehuld. Hiertoe behoren bijv. de zeer omstreden Georgia Guide Stones met de zeer bizarre 10 geboden. Tel daar de wikileaks affaire bij op die misschien ook behoord tot een vooropgezet plan om chaos en verdeeldheid te creeëren en de verwarring is min of meer compleet.

Het is momenteel zeer interessant om dus eens over een aantal zaken te speculeren die thans extra opvallen in het nieuws, die deze onderaardse bunkers en andere zaken in een wellicht nieuw profetisch perspectief plaatsen. Zo zagen we een plotselinge val van dictators in het midden oosten, zelfs een bericht van een koning in Saudie Arabie die zou zijn overleden op 11 Februari 2011. Maar misschien is dat ook allemaal wel een vooropgezet toneelspelletje ?

Van de bunkers wordt aangenomen dat ze bestemd zijn voor de elite van de elite van deze wereld en we moeten er niet raar van staan opkijken als deze dictators en zogenaamde sterfgevallen een dekmantel blijken te zijn om zich in de luxueuze en hypermoderne schuilbunkers terug te trekken. Naar het schijnt kan men er jaren in verblijven. De rijksten van deze aarde zullen zich volgens het bijbelboek openbaring in de rotsen verschuilen om aan de Toorn des Heren te kunnen ontkomen. Wellicht is het woord rotsen en spelonken een acronym voor onderaardse hypermoderne schuilkelders ? En misschien is de Toorn des Heren een verwijzing naar de enorme rampen die over deze aarde gaan komen ? Rampen waar het overgrote deel van de wereldbevolking helemaal geen acht op slaat. Door het creeëren van opzettelijke chaos en burgeroorlogen hebben vele mensen het ook veel te druk om op te letten waar de rijksten van de aarde werkelijk mee bezig zijn. En dan vergeet ik ook nog bijna de Doomsday Seed Fault te vermelden, al dat soort zaken zijn echt niet voor niets gebouwd en gemaakt en via de reguliere media wordt de massa iets op de mouw gespeld wat ook nog eens als waarheid wordt aanvaard. Maar of het ook allemaal waar is, is zeer discutabel.

De enorme toename van Aardbevingen, Vulkanische activiteiten, diverse natuurrampen, verandering van het weer, de massale sterfte van dieren, een verschuiving van het magnetisch poolveld, kortom allerlei zaken die niet meer normaal te noemen zijn en die nota bene door diverse culturen en door Jezus Christus in de bijbel zijn voorspeld vallen nu extra op. Neem daarbij de verwachtte komeet Elenin die als object wellicht de donkere grote planeet Nibiru is, of een aankondiger van een nog veel groter object die dan de feitelijke grote donkere dwergplaneet Nibiru is en het plaatje van een eindtijds doom scenario wordt steeds completer. Ook dat staat symbolisch omschreven in het bijbelboek openbaringen als de ster Alsem, waarbij ster en Alsem wellicht een andere duiding hebben maar die men in de tijd dat het werd opgeschreven als enige vorm kon omschrijven.

Alle zaken bijelkaar genomen begint de legpuzzel van het grote raadsel steeds meer duidelijkheid te vertonen voor hen die al deze zaken tenminste bij elkaar op kan tellen. Heel af en toe laten de MSM eens wat door sijpelen maar vaak spant men dan het paard achter de wagen en is het voor de gewone man in de straat feitelijk al te laat. Over het algemeen genomen echter doet de MSM er volledig het zwijgen toe.

In onderstaande video’s worden de enorme onderaardse bunkers besproken, hypermoderne schuilkelders waar naar men aanneemt alleen de superrijken en elites zich in gaan verschuilen als eerdaags de vlam wereldwijd letterlijk in de pan slaat. Voor Christenen zijn de profetische aspecten vanuit de bijbel duidelijk maar dat is dan vooral theoretisch, hoe e.e.a. er werkelijk in de praktijk uit ziet of uit gaat zien is een geheel ander verhaal. Dat laatste maakt het wellicht ook extra moeilijk om feiten van fictie en misleiding te onderscheiden. God de Vader waarschuwt er echter wel voor dat er in de laatste fase een grote misleiding zal komen waardoor heel veel mensen ten val zullen komen.


“Internet kill-switch VS veroorzaakt chaos”

 

Het plan van de Amerikaanse overheid om in het geval van een cyberoorlog het internet via een kill-switch uit te schakelen, kan meer problemen veroorzaken dan het oplost. Dat laat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in een nieuw rapport weten.

Het rapport bekijkt de risico’s en gevolgen van cyberaanvallen en stelt dat er neiging tot overdreven taalgebruik is. Ook is er geen overeenkomst over de gebruikte terminologie en is er een te grote afhankelijkheid van militair oorlogsdenken.

Verder stelt het OECD dat de kans op een echte cyberoorlog zeer klein is. Veel belangrijke systemen zijn tegen bekende exploits en malware beschermd. Daardoor moeten aanvallers nieuwe beveiligingslekken ontdekken en exploits ontwikkelen. “De gevolgen van cyberaanvallen zijn lastig te voorspellen. Aan de ene kant kunnen ze minder krachtig dan gehoopt zijn, maar ze kunnen ook schadelijke gevolgen hebben door de verbondenheid van systemen.” Daardoor zouden zowel aanvallers als slachtoffers met ongewenste schade te maken kunnen krijgen. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat een aanvaller slechts één soort wapen zou gebruiken.

Kill-switch

De auteurs van het rapport halen ook uit naar de beruchte Amerikaanse kill-switch, zoals die door de Amerikaanse senaat in juni 2010 werd voorgesteld. “Zeer eenvoudig gesteld kan het internet niet echt worden uitgeschakeld, omdat het geen middelpunt heeft. “In het geval van een ramp zou je artsen prioriteit willen geven, maar ze gebruiken dezelfde downstream internetfaciliteiten als de rest van de bevolking en er is geen eenvoudige manier om ze te identificeren.”

Een gelokaliseerde internet kill-switch zal volgens de onderzoekers dan ook behoorlijke ongewenste gevolgen hebben. Daarnaast zouden overheden niet alleen hun eigen middelen moeten proberen te beschermen, maar ook die van burgers. Uit eerder onderzoek bleek dat een meerderheid van de Amerikanen voorstander van een kill-switch is.

Bron : Security.nl

Waarom ging Obama naar India ?

Vertaald uit de Nieuwsbrief Five Doves : www.fivedoves.com

U denkt niet dat de NWO snel komt ? U denkt niet dat de Opname aanstaande is ?

Ik weet dat sommigen uitkijken naar de opname van de gemeente der gelovigen door Jezus Christus en niet willen worden afgeleid. Voor hen die u kent die aan de zijlijn staan en die lauw van geest zijn en die denken dat dit soort zaken geen probleem zijn, zijn hier een paar belangrijke punten ter overweging.

(link verwijzingen zijn allemaal engelstalig)

Waarom ging Obama naar India ?

Om de status tot implementatie van het merkteken van het Beest te controleren !
En om bovenaardse hulp te ontvangen om dat proces in Amerika te beginnen. Hoe ?
Door ons dom te houden met de TSA door ons het idee te geven dat het voor veiligheids doeleinden is.
(TSA = Transportation Security Administration – vertaling : Veiligheids Transport Administratie)
website : www.tsa.gov (let op het logo van Homeland Security)

1) In 2005 begon Bill Gates met een aggressief plan voor India met haar IT Minister.

2) In Mei 2005 begon India een pilot met een Biometrische ATM (Biometrische Pin Automaat)

3) In Mei 2009 ontmoette Bill Gates, Oprah Winfrey, George Soros en David Rockefeller elkaar om over bevolkings controle te praten.
(Opmerking : David Rockefeller wilt graag de chip in ALLE Amerikanen implanteren)
Merk op hoe kort daarna Oprah Winfrey naakt propageerd in haar magazines.
Kennelijk om het domme volk voor te bereiden op de scanners ?

(klik hier voor meer nederlandstalige info over bevolkingscontrole)

4) In April 2010 lanceerde India een Biometrisch ID systeem die zogenaamd vrijwillig is, maar je moet het wel hebben anders kan je geen bankrekening openen.

5) Sinds 29 September 2010 gebruiken taxi chauffeurs in India biometrische apparatuur.

6) Op 6 Oktober 2010 nam India MeritTrac in gebruik, hiermee is dit ’s lands eerste biometrische authentificatie systeem.

7) In November 2010 gaat Obama naar India tijdens deze implementatie !!!

8 ) De TSA implementeerd naakt scanners in de gehele VS tijdens de Obama reis naar India !!

9) In 2011 moet de gehele bevolking van India zijn geregistreerd via het Amerikaanse Census systeem !!

India telde in 2009 : 1.155.347.678 ( één miljard, hondervijfenvijftig miljoen, driehonderdzevenenveertig duizend, en zeshonderd achtenzeventig zielen)

En als laatste nog de website met als titel : Planet Biometrics
(waarbij men er kennelijk vanuit gaat de gehele wereldbevolking biometrisch vast te leggen en op te slaan)

Bron : 5 Doves Nieuwsbrief | Met speciale dank aan : www.openbaring.org

Computers worden flink duurder

Laptops en andere computers worden flink duurder in Nederland. Winkels schatten dat de prijs van een notebook in 2010 gemiddeld 8 tot 10 procent stijgt. Een relatief goedkope euro en schaarste bij leveranciers van pc-onderdelen stuwen de prijs.

Computers zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden, door sterke concurrentie op de pc-markt en snel voortschrijdend technologisch inzicht in het productieproces.

Aan deze trend komt voorlopig een einde. De dure dollar en hogere componentprijzen dwingen computermakers in 2010 tot prijsverhogingen.

Producenten
Acer, de op één na grootste pc-maker ter wereld, liet bij monde van chairman JT Wang weten dat de gemiddelde verkoopprijs van zijn computers voor het eerst in vijf jaar was gestegen. Dit was maandag 21 juni in zakenkrant Financial Times te lezen.

Of en hoe prijzen de komende maanden in Nederland aangepast worden, kan Acer Benelux nog niet zeggen, in afwachting van bericht vanuit het Acer-hoofdkantoor. Wel laat de lokale organisatie weten begin dit jaar al een lichte prijsstijging te hebben doorgevoerd.

Acer is niet de enige producent die zijn computers duurder maakt. Zo vertelt Dirk Thomaere, verantwoordelijk voor Toshiba in Centraal Europa, aan Z24 dat ook Toshiba prijzen zal verhogen.

“In de huidige situatie kan je twee dingen doen”, vertelt Thomaere. “Je kunt de specificaties veranderen, om zo goedkoper te produceren. Maar dan moet je het hele productieproces wijzigen. Of je past de prijzen aan.”

“Wij kiezen voor dat laatste, een prijsverhoging, iets dat het volgende kwartaal merkbaar zal zijn.”

Ook winkelprijs omhoog
Winkelketens MyCom, Dynabyte en Media Markt vertellen Z24 desgevraagd dat inkoopprijzen voor computers in Nederland in het algemeen stijgen.

MyCom en Media Markt geven bovendien aan dat consumenten dit zullen merken in de verkoopprijs.

Goedkope euro
De prijs die een consument voor een laptop betaalt, hangt af van verschillende kostenposten. De kosten van onderdelen zijn een belangrijke factor.

Beeldschermen en geheugenchips worden ingekocht in dollars. Die munt is het afgelopen half jaar fors in waarde gestegen ten opzichte van de euro. De onderdelen worden dus voor relatief dure dollars gekocht, terwijl Europese, en dus ook Nederlandse, winkels het eindproduct voor relatief goedkope euro’s verkopen.

Bovendien hebben leveranciers van onderdelen vanwege de wereldwijde malaise weinig tot geen investeringen gedaan in hun productieproces. Door de economische crisis zakten de wereldwijde pc-verkopen in eerste instantie hard in, maar de vraag naar computers herstelde in de loop van 2009. Door die hernieuwde vraaggroei ontstond een schaarste in onderdelen. Dit duwt prijzen ook omhoog.

Chinese lonen
Loonkosten maken weliswaar een bescheiden deel uit van de aanschafprijs van een pc, maar ook deze kosten voelen een opwaartse druk. Veel producenten laten hun pc’s in China bouwen. Lonen daar zijn relatief laag, maar stijgen wel. Bovendien worden de lonen uitbetaald in yuans, de Chinese munt die vooralsnog gelijk op gaat met de – nu dus relatief dure – dollar.

Laptops zo’n 10 procent duurder
Wat doen deze valutaveranderingen en andere kosten nu met een laptop in een Nederlandse winkel? Volgens Rob Janssen, financieel topman van de Nederlandse holding van Media Markt, zijn inkoopprijzen sterk afhankelijk van de koers van de dollar ten opzichte van de euro.

Janssen rekent per e-mail voor: “Begin dit jaar noteerde de euro nog 1,43 dollar, nu is dit 1,23 dollar. Dat is een daling van 14 procent. Alleen al door de veranderde wisselkoers zou een laptop met een verkoopprijs van 599 euro op 1 januari 2010, tegen de zelfde productiekosten met een gelijke inkoopprijs van de componenten, nu rond de 684 euro moeten gaan kosten.”

“De verkoopprijzen, ook bij Media Markt, zijn inmiddels al gestegen. Ik schat dat de stijging in de verkoopprijzen aan het eind van het jaar ongeveer 8 procent zal bedragen.”

Steven Bakker voorziet een gemiddelde prijsstijging voor computers van 10 procent. Bakker is bestuursvoorzitter van Bas Group, het moederbedrijf van onder meer computerketen MyCom. A-merk laptops zullen ter opzichte van maart 50 tot 100 euro duurder worden, laat Bakker in een e-mail weten. De prijsstijging bij desktops zal volgens hem wat minder zijn.

Doorberekenen?
Hoewel inkoopprijzen hard gestegen zijn, lijken de retailers de stijging niet volledig door te berekenen aan de klant.

CFO Janssen van Media Markt Nederland: “Vanwege de hevige onderlinge concurrentie tussen de detaillisten verwacht ik dat de winkels, om klanten aan te trekken, een deel van de inkoopprijsstijging voor eigen rekening gaan nemen.”

Voorraden
Of en wanneer pc-bouwers kiezen voor het duurder maken van producten, is volgens Thomaere van Toshiba afhankelijk van de voorraden. Een computerfabrikant die nog veel apparaten heeft liggen, die tegen een goedkopere dollar en met lagere componentkosten zijn gemaakt, heeft vooralsnog geen noodzaak zijn pc’s duurder te maken.

Ook bij winkeliers die computers verkopen, is voorraad een belangrijke factor.

Zo ziet ook pc-verkoper Dynabyte de inkoopprijs hoger worden. Toch denkt de keten dat zijn winkelprijzen voor laptops en desktop-computers “de aankomende tijd” niet zullen stijgen, zo laat het bedrijf in een reactie weten. Dit “door de huidige voorraadpositie van deze productgroepen”. Tegen de tijd dat de voorraad op is, kan volgens Dynabyte de inkoopprijs al weer lager zijn.

Lees ook:

Sterke yuan: wordt Made in China duurder?

Acer groot door kleine laptops

Analyse Mees van der Made: Dip van computerchip is voorbij

Bron : MSN Nieuws

Voyager 2 stuurt onbekende signalen naar Aarde

33 jaar geleden verliet het de Aarde en nu wordt er geopperd dat de Voyager 2 door buitenaardsen zou zijn ‘gekaapt’, omdat de sonde momenteel data naar de NASA stuurt die wetenschappers niet kunnen ontcijferen.

Voyager 2 is indertijd voorzien van muziek en een groet in 55 talen, mochten intelligente buitenaardse beschavingen er ooit mee in aanraking komen.

Nu stuurt het ruimteschip misschien wel het antwoord terug: onbekende signalen. Er wordt gezegd dat het lijkt alsof de sonde geherprogrammeerd is door intelligente wezens van buiten de Aarde.

Wetenschappers van het NASA Jet Propulsion Laboratory zijn momenteel bezig om de data-stromen van de Voyager 2 te analyseren.

Voyager 1 en 2 werden in 1977 gelanceerd en verkenden de giganten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus en sturen nu data terug vanaf de rand van ons zonnestelsel.

Gespot op : | Originele Bron : Dailytelegraph.com.au

De Reis van Voyager