Moskee-wedloop in Nederland vóór de Provinciale verkiezingen 2015

Onderstaand geredigeerd artikel verscheen eerder op Burgerjournalisten

Het heeft er alle schijn van dat er al een aantal jaren een wedloop gaande is in de Nederlandse steden en dorpen om voor een bepaalde verkiezing in iedere wijk een beeldbepalend Islamitische en/of Arabische nederzetting neer te zetten, of in ieder geval alvast een kavel te hebben aangekocht. Dit keer zien we dezelfde wedloop vóór de Provinciale verkiezingen van 18 Maart 2015 zich afspelen. (Mega Moskee Gouda !)

Geheel tegen de wil in van de autochtone bewoners verlenen zittende wethouders en gemeenteraden van de Nederlandse steden hun volle medewerking aan de transformatie van de ooit zo oer-Hollandse leefomgeving. In talloze steden wordt keihard geknokt door buurtbewoners voor het behoud van de Nederlandse cultuur en veiligheid meestal ook ondersteund door de Partij voor de Vrijheid, maar het gemeentelijk bestuur bestaande uit partijen zoals PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks heeft schijt aan haar inwoners. Het laatste voorbeeld is het inmiddels zeer omstreden plan voor een megamoskee in Gouda op de plek van de Prins Willem Alexanderkazerne. (zie ook het “Gouda Moskee Dossier” op Geenstijl) (RTLZ – Groen licht voor grote moskee Gouda)

Het gevolg is dat ons Nederlandse Polderlandschap in een ijl tempo wordt getrans-formeerd naar een Islamitische onheils staat met reusachtige Arabische gebouwen, met torenhoge minaretten en koepels, die ver boven de Hollandse windmolens en historische trapgevels uitsteken. Deze manier van bouwen heeft niets anders tot doel dan de gehele omgeving te domineren en te overheersen. (In 2010 telde Nederland 453 moskeeën) Overigens ter aanvulling en ter overvloede wil ik u als lezer er op wijzen dat alle grond waar een moskee staat of komt te staan, Islamitisch veroverd gebied is wat nooit en te nimmer meer zal worden af gestaan aan de originele bewoners van het betreffende gebied. Grondgebied waar een Moskee staat of verrijst is dan Dar al Islam (Islamitisch Grondgebied), het gebied er om heen is Dar al Harb (Oorlogsgebied)

Nagekomen bericht Parool 05-02-2015 »» PvdA, D66, SP en GroenLinks stemden voor de komst van een Moskee in Amsterdam Noord. Het bestuur van moskeevereniging Arrayan hoopt in 2017 te verhuizen naar de nieuwe locatie. De gemeenteraad moet nog definitief groen licht geven. (maar dat zal wel slechts een formaliteit zijn) De Partij van de Ouderen, Belangen Partij Noord, Partij van Vrije Amsterdammers en VVD stemden tegen. De nieuwe Moskee moet plaats gaan bieden aan zo’n 400 gezinnen. Dat getal is een beetje misleidend, want hoe groot zijn deze gezinnen ? Laten we even uitgaan van een gemiddeld gezin van 4 personen maal 400 is 1600 personen. Dat zou dus inhouden dat ook in Amsterdam Noord er een behoorlijk kolossaal gebouw moet verrijzen om al deze mensen te kunnen herbergen. Ook met deze beslissing is het opvallend dat deze vlak voor een belangrijke verkiezing is genomen. Toeval ? Kennelijk wil men nog even snel dit soort beslissingen er door drukken voor het geval straks de verkiezings uitslagen negatief uitpakken voor de politieke partijen die dit allemaal mogelijk maken. En vooral dat laatste is t.o.v. de autochtone bevolking pas echt schandalig.

Groeten uit ANTICHRISTELIJK NEDERLAND_lrg

Het strategische draaiboek en nederzettingenbeleid van de gezamenlijke Islamitische organisaties blijkt eenduidig, ongeacht of het nu Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse of Surinaamse organisaties zijn de werkwijze is vrijwel altijd indentiek.

1. Schrijf je in als stichting met een religieuze doel;
2. Claim op basis van vrijheid van godsdienst een oud gebouw dat geschikt is om als gebedsruimte, zo mogelijk centraal in een wijk gelegen;
3. Pareer iedere tegenwerking met beschuldigingen als “discriminatie” en dreig met een gang naar de rechter;
4. Verdiep je in het bestuur van de gemeentelijke politiek:
5. Zorg dat je je bij een islamvriendelijke partij aansluit en verkrijg bestuurlijke invloed;
6. Vind een legale weg om subsidies te vergaren ter ondersteuning van de moskee;
7. Paai autoriteiten zoals politie en invloedrijke gemeentelijke politici door ze regelmatig uit te nodigen voor speciale gelegenheden;
8. Overtuig het gemeentebestuur en de autoriteiten ervan dat de moskee eveneens een belangrijke sociale rol vervult en wil bijdragen aan integratie;
9. Paai politieke partijen door ze uit te nodigen in de moskee met als doel om een noodzakelijke uitbreiding of verhuizing onder de aandacht brengen;
10. Overtuig het gemeentebestuur ervan dat de stichting ten doel heeft gesteld om een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen voor alle moslims;
11. Vermijd het woord “moskee” en spreek over een “multifunctioneel centrum” opdat culturele activiteiten formeel mogen worden gesubsidieerd (scheiding staat en kerk)
12. Betrek nu ook vrouwen en kinderen in de “strijd” en geef aan dat er dringend behoefte is aan een aparte bidruimte voor vrouwen en onderwijsbegeleiding van kinderen;
13. Zoek naar een strategische plek in het centrum van een wijk, dit kan een kavel zijn maar ook een oud gebouw (ter sloop);
14. Indien het bestemmingsplan een vestiging niet toelaat, gebruik de invloed die in het verleden bij de politieke partijen en andere autoriteiten is opgebouwd om het bestemmingsplan aan te passen
15. Vraag subsidie aan bij het gemeentebestuur voor financiële ondersteuning van de sociale en culturele activiteiten ter bevordering van integratie;
16. Doe een dringend beroep op de “broeders en zusters” om geld te doneren voor aanschaf van een kavel en citeer het volgende “Wie een moskee voor Allah bouwt, bouwt Allah een huis in het Paradijs.”
17. Onderhandel over een milde aankoopprijs van de kavel of het gebouw, het is van strategisch belang dat de grond of het gebouw in eigendom wordt verkregen!!
18. Zorg dat vrijstelling wordt verleend en een bouwvergunning wordt verkregen;
19. Het is van eminent belang dat het nieuwe gebouw wordt voorzien van tenminste één koepel en één minaret verder dienen alle faciliteiten aanwezig te zijn gericht op het in stand houden van de islamitische cultuur zoals bibliotheek, islamitische school, islamitische winkel etc.
20. Probeer, daar waar mogelijk, te eisen dat er minimaal een keer per week, het liefst meer een oproep tot gebed (adhaan) gedaan kan worden.

(Zie ook »» “Het Project” Geheim document van de islam om de wereld te veroveren.)

Vrijmetselaars Nieuwbouw Enschede

Naast de bouw van de vele moskeeën zien we in Nederland nog een ander fenomeen. De oerhollandse gezellige kneuterigheid van bouwen, die Nederlandse woonwijken voorheen altijd zo gezellig maakten, worden door middel van abstracte, kille, onpersoonlijke en afstandelijke Vrijmetselaars nieuwbouw vervangen. In heel Nederland zijn er inmiddels voorbeelden genoeg te vinden van dit soort Vrijmetselaars Nieuwbouw. Traditionele gebouwen worden vervangen door afgrijselijke en afstotelijke bouwwerken. Om over de vormen van de verschillende antichristelijke Moskeeën nog maar te zwijgen.

Steeds meer valt het op dat er een éénheids worst van woonwijken en winkelcentra aan het ontstaan is. De oerhollandse gezelligheid is er ver te zoeken, sterker het is er niet. En dat is ook precies te bedoeling. Het Nederlandse volk wordt langzaam losgeweekt van haar Joods Christelijke wortels en tradities. Kerken verdwijnen in rap tempo mede veroorzaakt door de verzuiling en in de plaats er van krijgen Nederlanders te maken met een andere god. Of beter gezegd meerdere afgoden. Want naast de ongod allah, die een antichristelijke leer propageerd, wordt de invloed van de liberale D66 god en de god van het geld steeds belangrijker en sterker voelbaar. En dat heeft uiteraard gevolgen. Het meest bizarre is dat de 2 belangrijkste christelijke partijen Christenunie en de Staatkundig Gereformeerde partij hier niet tegenin gaan. Zij werken er zelfs aan mee.

De straf van God de Vader is dan ook hierin gelegen dat wanneer kerken veranderd worden in moskeeën Hij een andere god en haar aanhangers naar ons toestuurd om eens te kijken hoe leuk wij dat vinden. Christelijk Nederland heeft de zegeningen van God de Vader ingeruild voor korte termijn profijt door middel van afgoderij. De straf voor deze grote zonde zal niet lang uitblijven !